Skip to main content

GELOOFSEKERHEID – Hebreërs 10:19-39 – kleingroepmateriaal

Kleingroepmateriaal 14–20 November 2014

LIEF EN LEED

  • Deel met mekaar waar julle die Here in julle lewe ervaar het die afgelope ruk.
  • Bid vir mekaar en herinner mekaar daaraan dat die Here Jesus in julle midde is.

LEES

Die skrywer van Hebreërs het in die vorige hoofstukke seker gemaak dat die geloofsgemeenskap goed besef dat Jesus as Hoëpriester die pad na gemeenskap met God oopgemaak het. Dit moet hulle geloofsekerheid gee dat hulle met God in ‘n verhouding kan leef. Daarom roep Hy hulle nou op om met vrymoedigheid self die heiligdom van God in te gaan en met Hom gemeenskap te hou. Die pad is oop en niks moet hulle verhinder om in hierdie gemeenskap te volhard nie. Trouens, hulle moet mekaar voortdurend daartoe aanmoedig. Enigiets minder sal dislojaal wees aan dié Een wat sy lewe daarvoor gegee het.

In die volgende hoofstukke sal die skrywer hulle verder herinner aan die skare van gelowiges wat voorbeelde was van vrymoedige geloofsvolharding. Dit moet hulle aanmoedig en inspireer (hfst. 11), sodat hulle hulle eie wedloop van geloof met volharding sal hardloop, veral in die lig van die sonde wat hulle so maklik aankleef, so maklik hulle vrymoedigheid wegneem, en hulle geestelik moeg kan maak (hfst. 12).

Lees Hebr. 10:19-39 in die lig hiervan.

LUISTER

  • Wat tref jou in dié gedeelte? Wat ruk en/of troos jou? Dit is belangrik dat ons self sê wat ons hoor, en ook regtig kans gee om na mekaar te luister.
  • Bespreek die vyf aspekte wat in vers 22 beskryf word: “Laat ons daarom ingaan met ’n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van ’n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water.” Wat beteken elkeen? Watter rol speel elkeen in ons verhouding met God?
  • Ons dink baie keer dat geloofsekerheid te make het met die sekerheid dat ons eenmaal hemel toe sal gaan. Watter nuwe betekenis gee die skrywer van Hebreërs hier aan jou verstaan van geloofsekerheid?
  • Wat bedoel die skrywer in vers 35 met sy oproep: “Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prysgee nie; dit hou ’n groot beloning in”?
  • Watter rol speel ons gesamentlike byeenkomste in ons geloofsekerheid en vrymoedigheid?

LEEF

  • Een gevolg van ons geloofsekerheid is dat dit ons die vrymoedigheid gee om te bid. Johannes skryf in sy brief: “En dit is die vrymoedigheid wat ons voor Hom het: Dat Hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En as ons weet dat Hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons alles ontvang wat ons van Hom vra.” (1 Joh. 5:14-15). Wat lê die Here tans op jou hart wat jy van Hom wil vra?
  • Bid vir mekaar.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.