1-7 Sept: Luister. Leef.

Ons begin volgende Sondag, 7 Sept., met ’n nuwe reeks. Vir dié reeks gaan die huisgodsdiensmateriaal ná die Sondag se erediens wees. Hierdie week se materiaal is gevolglik ’n oorsig oor ons Luister Leef reeks.

OMGEE GESPREKKE

Ons sê ons gemeente verwelkom almal, luister na God, is en maak dissipels, gee om, reik uit en waag in die geloof. Watter een van hierdie waardes is jou gunsteling en hoekom?

BYBEL LEES

Lees Filippnse 1:27a
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Hoe lyk ’n lewenswandel wat in ooreenstemming met die evangelie van Christus is? Noem praktiese voorbeelde. Dink ook aan spesifieke situasies in jul lewens op die oomblik: hoe moet jy optree dat jou “lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus” is?
• Dink terug aan die kwartaal se reeks tot dusvêr (kyk onder “Omgee Gesprekke” vir die temas). Watter tema het vir jou die meeste beteken? Hoekom? Watter tema was vir jou die moeilikste? Hoekom? In watter een moet jy nog die meeste groei?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Behoort julle gesin aan ’n kleingroep? Indien nie, oorweeg om van 7 Sept. vir die komende paar weke in te skakel by een van ons 40 Dae van Gemeenskap groepe. Kontak die kerkkantoor by ngksomer@global.co.za of bly Sondag na die erediens agter.

GESEËN OM TE SEËN

• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Is daar iets spesifiek waaroor iemand in jul gesin tans die Here se wil soek? Bid saam daarvoor en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

huisgeloof, Huisgodsdiens, luister leef

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.