God is Transformerend

Teologiese raamwerk

Vals beeld van God: Ek is ‘n sondaar in God se oë

Ons almal is sondaars. Dit is die waarheid wat Romeine 3:23 vir ons leer. En tog kan ons hierdie waarheid verkeerd verstaan en skeef trek in ‘n onwaarheid as ons daardeur bedoel dat sonde steeds heerskappy oor ons lewe voer en ons geen beheer of mag daaroor het nie.

Christus het immers die kruisweg geloop en aan die kruis gestref om sondes te vergewe, om ons skoon te was en te reining van al ons sonde, om ons te bevry uit die mag van sonde, om ons met God te versoen,om ons te regverdig en heilig voor God te verklaar. Om onsself dus steeds te sien as mense wat in God se oë niks anders as sondaars is nie, is ‘n vals beeld van God en ‘n vals beeld van onsself.

Ons kan verander. Ons kan nie onsself verander nie, maar God kan ons verander en God doen dit! Jesus se kruisdood smeer nie net ons sonde toe nie, maar Jesus se kruisdood kom maak nuwe mense van ons, mense wat skoongewas en nuutgemaak is deur die bloed van Jesus, mense wat vergewe, versoen en vrygemaak is deur die liggaam van Jesus, mense wat geregverdig en geheilig is deur die kruis van Jesus.

Ons identiteit lê nie meer in die feit dat ons sondaars is nie, maar in die feit dat ons vrygespreek is van ons sondes. God verander ons van sondaars na uitverkiesdes.

Kleingroepmateriaal

Rus

Gesels met mekaar oor die eerste keer wat jy werklik begryp het wie Jesus was/is.

Hoor

Laat een persoon Lukas 5:1-11 hardop deurlees. Terwyl die persoon die verhaal lees, verbeeld jouself dat jy ook op die oewers van die Genesaretmeer is en dat jy deelneem in hierdie verhaal.

 • Deel met mekaar: wat het jou opgeval, geraak of watter vrae het jy n.a.v. die Skriflesing?
 • Wat beteken dit vir jou persoonlik om Jesus te volg? Deel iets van jou persoonlike reis met die Here.

Leef

Vers 11 is die klimaks van hierdie perikoop: “En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword.”

 • Dink oor jou lewe: is daar dinge wat jy nog nie bereid is om net so te los en Jesus te volg nie
 • Dra hierdie dinge aan die Here op. Hierdie is veral ‘n punt waarop jy kan fokus wanneer jy hierdie week se geloofsgewoonte, afsondering, inoefen.

 

Geloofsgewoonte vir die week

Afsondering

Afsondering is een van die mees basiese geloofsgewoontes, tog is dit een wat dikwels afgeskeep word. Afsondering stel ons in staat om vir God, onsself en die lewe eerlik in die oë te kyk. Sonder afsondering is dit maklik om nooit eerlik te raak oor die lelike en slegte dinge in ons lewe nie.

 

Daar is duisende redes waarom ons nie tyd het vir afsonderling in ons besige programme nie, maar die enigste ware rede waarom ons onsself nie kan afsonder nie, is waarskynlik omdat ons nie kans sien om God, onsself en die lewe eerlik in die oë te kyk nie.

 

 • Wat maak dit vir moeilik om jouself saam met God af te sonder?
 • Wanneer jy jouself afsonder, wat is jy geneig om te doen?

 

Kreatiewe voorstelle:

Afsondering moenie met die geloofsgewoonte van stilte verwar word nie.

 • Maak vir jou in die oggende ‘n koppie koffie of tee, en drink dit in afsondering sonder om iets ander te doen.
 • Gaan sit tydens middagete onder ‘n boom in pleks van om saam met jou kolegas te eet.
 • In plaas van om na die gimnasium te gaan, gaan stap op jou eie.

Huisgeloof

Omgee-gesprekke

Gesels met mekaar oor as julle Jesus aan ander mense moet beskryf, mense wat nog nooit van Hom of God gehoor het nie, wat sal julle sê?

Bybellees

Lees Matteus 20:1-16 saam.

 • Gesels oor al die verskillende dinge wat in die teks gebeur en hoe dit julle laat voel.

Gesels saam oor hoe oor hoe Jesus gewone mense gekies het om sy volgelinge te wees en wat dit vir ons beteken om dat nou ook sy volgelinge en vissers van mense te wees?

Gewoontes en Gebruike

Die geloofsgewoonte vir hierdie week is afsondering. Lees asb. die riglyne daarvan deur voor die huisgelooftyd. Asondering is ‘n moeilike konsep vir kinders omdat hulle dit met straf assosieer.

 • Wat sal vir jou ‘n lekkker manier wees om alleen tyd met Jesus te spandeer?
 • Indien dit moontlik is, spandeer die volgende 6 minute dat elkeen op hul eie voorgekeurde manier tyd saam met God in afsondering spandeer.

Geseën om te seën

Hierdie week gaan ons hard probeer om vissers van mense te wees. Wat is dinge wat julle vir ander kan doen om vir hulle te wys dat jy Jesus volg?

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.