Floreer – 1 Korintiërs 13

floreer

Om te “floreer” is deesdae ‘n “gonswoord” in die teologie.  Hoe dink ons oor “die goeie lewe” te midde van geweld, oorloë en onmin?  Veral in Advent, wanneer ons weer die engele se lied hoor van

Eer aan God in die hoogste hemel
en vrede op aarde
vir die mense in wie hy ’n welbehae het!

Toetrede

Vonkk 95 Daar Is Niemand Soos U, Here God (koor)

Votum

Daar is niemand soos U, Here God:
U, die enigste lewende God.
U, die ware Drie-enige God.
Daarom buig ons voor U en ons kniel voor u neer.
U is waardig ons lof en aanbidding en eer.
O Heer, daar is niemand soos U.

Seëngroet

Genade vir julle, hoop, vrede, vreugde en liefde van God ons Vader en van Jesus Christus, wat gekom het, hier is
en weer kom en van die Heilige Gees.

Lofsang

Lied 364 Herders op die ope velde – koor diskant (staan) ppt derde vers net gloria

Aansteek van tweede Adventskers (Toewyding / Geloofsbelydenis): Sondag van Vrede

*Uit BybelMedia se Woord en Fees

Liturg: Ons verwerp alle vorme van geweld en ontmensliking omdat ons glo in God die Vader.

Gemeente:
Die Een wat die wêreld geskep het en wat dit daagliks onderhou. Die God wat alle mense as gelykes geskep het en wat in besonder medelye betoon met hulle wat arm of vreemd is.

Liturg: Ons erken die menswaardigheid van alle mense omdat ons glo in Jesus Christus.

Gemeente:
Die Een wat die pyn en lyding van hierdie wêreld op homself geneem het. Die God wat die lyding ken van hulle wat leef in situasies van geweld en oorlog.

Liturg: Ons praat en leef profeties omdat ons glo in die Heilige Gees.

Gemeente: Die Een wat ons roep vanuit ons magteloosheid. Die God wat aan ons ’n stem gee en wat ons roep tot handelinge van medelye.

Liturg: Vrede is moontlik omdat ons God ken as Vader, Seun en Gees. Amen.

Kers word aangesteek:
Lied 320 O kom, o kom, Immanuel koor v 1, gemeente verse 4 en 5 (sit)

Gebed, Skriflesing & Preek

1 Korintiërs 13

Vanoggend reeks – Anders Eenders– afsluit
Tema: floreer
Wat beteken as gemeenskap van gelowiges floreer.
“floreer” buzz woord (gonswoord?) in teologie

Mense vra
in lig van wydverspreide wanpraktyke
waarin waardigheid van mense geskend word,
hoe moet ons as gelowiges dink oor “die goeie lewe”.

Kan hoor hoe relevant!
Week weer boer vermoor in Aberdeen
Te midde van 16 dae van Aktivisme teen geweld teen vroue
Wêreldwyd mense waardigheid geminag & geskend

Hoe moet ons dan,
te midde hierdie omstandighede,
dink?

Kleingroepmateriaal – Ps. 92
Verskeie tekste kan lees.

Ek wil begin by belofte
hierdie tyd vanjaar gereeld herinner word:
Wanneer engele Jesus geboorte aankondig,
woorde:

Eer aan God in die hoogste hemel
en vrede op aarde
vir die mense in wie hy ’n welbehae het!

Luk. 2:14

Dis een teks wil gebruik
as lens op floreer.
Ook 1 Kor. 13

Floreer is nie

Lees belofte van God
wat engele sê waar geword Jesus geboorte,
my oor haak half vas by middelste deel:
en vrede op aarde
en dan kyk om my rond
vra: waar is hierdie vrede?

Want wat sien,
is onvrede,
oorlog!

So dalk maklikste
verstaan wat bedoel as praat van floreer,
as begin sê wat floreer NIE is:

Om te floreer
is nie gelyk aan welstand nie –
sielkunde “wellness”.

Wanneer ons vanuit wêreldse terme dink floreer,
wil woorde gebruik soos:
gesond
gelukkig
self-vervulling
welvaart
selfverwesenliking
aktualiserings
Dan is “welstand” ’n goeie woord!

Maar dit is NIE wat gelowiges bedoel floreer,
omdat dit na onsself verwys.

As ons so dink oor floreer,
dan is dit iets wat uit onsself kom.

Iets wat kan gebeur
wanneer ons harder werk
meer moeite doen.

Geskenk van God

Maar om te floreer
is ’n geskenk van God.

As ons in Sondagskool van florering geleer het,
dan was dit waarskynlik Sondagskool antwoord:
Wat is dit om te floreer?
Dit is ’n geskenk van God!

Dit is nie iets wat binne ons is nie
dit het niks met ons omstandighede te doen nie.

Om te floreer
beteken dat ons deel het aan God,
dat God ons in ’n lewe en verhouding met Godself innooi.
Dat God in die mense ’n welbehae het!

En dis die inhoud van die vrede wat die engele aankondig:
die welbehae wat God in mense het.

Om te floreer het geen sin,
het geen betekenis of samehang of inhoud of krag,
buite die belydenis
dat God in ’n verhouding met mense staan
en dat God daardie verhouding inisieer nie.

flourishing makes no sense, has no meaning or coherence or content or power, apart from the confession that God stands in a relationship with human beings and that it is God that initiates this relationship.

Ons floreer
omdat God ons in verhouding met Godself innooi.

Teoloog David Kelsey
beskryf hierdie welbehae,
hierdie lewe waarin God ons innooi,
hoendervleis mooi.

Hy sê God se welbehae
sigbaar in drie maniere waarop God betrokke by mense:
1. God skep ons
2. God trek ons in eskatologiese voleinding in
3. God versoen ons met godself.

1. skep is maklik verstaan
Kelsey sê dit beteken
dat ons met geleende asem leef.
die asem wat ons het,
die lyf waarmee ons leef
die lewe wat ons leef
kom van God af.

Ons leef,
het asem
omdat God dit vir ons geskenk het.

2. eskatologiese voleinding
miskien bietjie moeiliker,
maar eenvoudig
dat ons met geleende tyd leef.

Die lewe hier kom van God af,
kom met belofte:
belofte dat ons volledig getransformeer gaan word,
volledig vrygemaak gaan word
sodat ons God se glorie volledig kan reflekteer.

3. versoening ook goed mee bekend:
Ons leef uit ’n ander se dood
geleende lewe?

In Jesus kruisdood
kry ons lewe,
sien ons hoe God deel raak van ons wêreld
om ons met homself te versoen.

DIS wat dit beteken om te floreer:
om te leef met geleende asem, skepper gegee
te leef met geleende tyd – vooruitsig alles aan einde voltrek sal word
te leef vanuit Jesus sterwe, wete dat met God versoen.

En dit het niks te doen met ons omstandighede
met hoe ons voel
of wat ons bereik deur selfdissipline nie.

Dit is ’n geskenk van God.

Manifesteer floreer

Hierdie geskenk van God
kan wel vorm kry in ons lewens.

En dit kry vorm
in die manier waarop ons
reageer op God,
op die welbehae wat God gedemonstreer het.

Weer Kelsey:
1. God skep ons
geleende asem
2. God trek ons in eskatologiese voleinding in
geleende tyd
3. God versoen ons met godself
geleende lewe

1. gepaste reaksie op God skeppingswerk,
op geleende asem
is geloof.

Beteken dat ons onsself
mense rondom ons –
hele skepping! –
sien as wat dit is:
skepping van God,
skepsels wat leef op geleende asem.

Wanneer ons glo
dan floreer ons op geleende asem.

2. gepaste reaksie op vooruitsig na eskatologiese voleinding
– geleende tyd –
is hoop.

Nie net in huidige omstandighede vaskyk,
maar as gelowige skepsels
vooruit kyk
na voleinding van tyd,
wanneer alles anders, heel sal wees.

Wanneer ons hoop
dan floreer ons op geleende tyd.

3. gepaste reaksie God se versoening in Jesus Christus
is liefde.

Dit is deur God se liefde te ontvang
en vanuit daardie liefde te leef

wederkerig vir God lief te hê
mekaar lief te hê
wat floreer.

Deur liefde
floreer ons uit Christus se dood.

Ons floreer nie
wanneer gesond is
of suksesvol is
of welvarend is.

Ons floreer
wanneer ons in geloof, hoop en liefde leef,
wanneer ons deur geloof, hoop en liefde
deel het aan God se welbehae in ons.

Daarom kan ons in hierdie tyd
maak nie saak wat vanjaar gebeur het
wat in hierdie lewe gebeur
saam met engele sing:

Eer aan God in die hoogste hemel
en vrede op aarde
vir die mense in wie hy ’n welbehae het!

Gebed
Dankoffer

Koor: Jerusalem (Soliste Elsje Nelson en Richard Young)

Slotsang

Vonkk 124 Jesus bring vreugde (staan)

Seën

Mag God se hoop
vir jou ’n anker wees
te midde van die hooploosheid van die wêreld.

Mag God se vrede
oor jou hart en verstand die wag hou.

Mag God se vreugde
jou dra ook deur tye van hartseer.

Mag God se liefde
vir jou so ’n werklikheid wees
dat ander God in jou sal beleef.
Amen

Respons

Lied 364 Refrein: Gloria in excelsis Deo!

'1 Korintiërs 13', anders eenders, floreer, flourish, vrede op aarde

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.