Geïnspireer om te dien

Johan Cilliers sê:

Wanneer ’n mens Handelinge lees, hoor jy hoedat die doodsbeendere ratel, sien jy hoedat hulle roer, beweeg en lééf! Been na been na been, vleis en vel en Gees deur Jerusalem sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Na alle kante toe spat die vonke, skiet dit soos ’n weerligstraal oor die aarde heen.

Verwelkoming en Afkondigings

Verjaarsdae

Verduidelik dat vandag die kerk se verjaarsdag is

Wens groot en klein wat verjaar het, geluk – gee kaartjies;

Toetrede

Lied 430 v 1 en 7 almal;   v 2 koor Kom, Skepper-Gees, besoek u kerk (sit)

Votum

V: Kom, Skepper-Gees,

en waai deur ons gebroke wêreld.

G: Kom, Skepper-Gees, en bring nuwe lewe vir ons wêreld.

V: Kom, Skepper-Gees,

en waai deur ons gebroke lewe.

G: Kom, Skepper-Gees, en bring vir ons nuwe lewe.

 

Flam 4 – O Heilige Gees, kom maak my nuut (Sit)

Seëngroet

Mag daar

vir julle genade en vrede in oorvloed wees

deur julle kennis van God

en van Jesus ons Here

deur die werk van die Heilige Gees

Amen

Lofsang

Lied 432 O Heil’ge Gees, aan U die eer  (staan)

Flam 339 Roem in u Naam (staan)

 

Flam 104 Weet jy nie jy is ’n tempel (staan)

Dankoffer

 

Lied 443 Wind kan jy nie sien nie (sit) [orrel]

Gebed

Skriflesing

Handelinge 1:6-8

 

Preek

Oorsig Pinkster

Ons het die afgelope week heerlik inspirerende Pinkster gehad –

nie eers te praat Vrydag se ete – nogmaals dankie Suzette en span!

 

Nie almal kon daar wees,

so vinnige oorsig:

 

voorverlede Donderdag – hemelvaart:

nuwe era:

Jesus regeer

Era van Gees – era van kerk

Sondag ons soek werk van Gees in bonatuurlike wonderwerke,

wat Gees doen,

help glo –

grootste wonderwerk!

 

Gees laat val nie lig op self,

maar op Jesus.

 

Sondagaand:  Gees gee krag,

in proses verheerlik God.

Gaan nie oor ons ervarings,

maar oor verheerliking God.

 

Maandag Gees praat uit Bybel,

lei en inspireer.

 

Dinsdag Gees inspireer in en vir konteks:

help op aardse konteks

vanuit hemelse konteks leef

 

Woensdag Gees genees en bevry

 

Donderdag Gees help leef –

Gees help oorgee,

gehoorsaam God.

 

Nie my wil –

God wil.

 

Vanoggend teks neem terug voorverlede Donderdag –

maak sirkel toe –

Hemelvaart teks.

 

Jesus laaste woorde voor opvaar hemel.

 

Belofte van krag

wanneer Gees uitgestort.

 

Julle sal krag ontvang

Woord krag Grieks is dunamis –

waar woord dinamiet afgelei.

 

Krag van Gees

is krag waarmee God geskep.

Genesis asem in mense geblaas.

 

Krag waarmee Gees lewe in Maria wek.

 

Maar hierdie nie krag op self gefokus –

krag vir ’n taak.

 

Krag vir ’n taak

Gees oor Maria –

gee geboorte Seun van God.

 

Gees oor ons,

gee geboorte kerk.

 

Pinkstersondag –

uitstorting Gees –

geboorte van kerk.

 

Jesus hemelvaart

aanbreek nuwe era

(epog)

era van Gees

én era van kerk.

 

Twee gaan hand aan hand.

 

Kan nie oor Gees en kerk apart van mekaar praat.

 

God gee nie krag van Gees

sodat ons op eie wonderlike geestelike ervarings kan hê

geestelik warmer kan word

nader aan God

of wonderlike emosionele ervarings.

 

Gees gee krag

om kerk te vorm

wat wêreld uitgaan

doen wat Gees in ons lewens doen:

lig op Jesus laat val

tot eer van God.

 

Dalk voel ons dikwels dat nie krag van Gees in lewens beleef,

omdat ons besig met verkeerde goed –

wil krag hê eie probleme hanteer

krag hê meer aangrypende Bybelstudie

meer lewendige eredienste

genesings…

 

maar krag Gees ons gee,

is getuig in wêreld.

 

En dit is waarvan die boek Handelinge vertel –

staan bekend “Handelinge van apostels”,

moet eintlik wees “Handelinge van die Gees”.

Dit is die Gees wat vissermanne

vrymoedigheid gee te getuig,

vrymoedigheid aanhou getuig

selfs toe weerstand opstapel,

vervolg.

 

Johan Cilliers:

Wanneer ’n mens Handelinge lees,

hoor jy hoedat die doodsbeendere ratel,

sien jy hoedat hulle roer,

beweeg en lééf!

Been na been na been,

vleis en vel en Gees

deur Jerusalem

sowel as die hele Judea

en in Samaria

en tot in die uithoeke van die wêreld.

 

Na alle kante toe spat die vonke,

skiet dit

soos ’n weerligstraal

oor die aarde heen.

 

Taak gerig op die aarde

Wil graag vanoggend twee goed uitlig omtrent hierdie taak

Gees ons voor krag gee.

 

Eerstens

taak gerig op aarde.

 

Gedeelte gelees,

dan Jesus opvaar hemel,

dan staan dissipels en staar na hemel.

 

Terwyl nog so stip na hemel kyk,

engel vra:

hoekom staan julle so na die hemel en kyk?

 

John Stott stel dit pragtig,

sê fundamentele anomalie

in feit dat hulle na hemel staan en staar

terwyl opdrag het om na uithoeke

van AARDE te gaan.

 

Hulle beheptheid moes die aarde wees

nie die hemel.

 

Hulle roeping is tot “Witnesses, not stargazers”, sê  Stott.

Selfde geld natuurlik vir ons.

 

Onlangs weer op indruk hoe selfsugtig kan raak in geloof.

Wil in geestelike lewe eintlik besig wees

nie eers sterre kyk

maar wat Engelse soos mooi akkuraat noem

“navel gazing”.

 

Wil met eie lewe

eie innerlike lewe

eie geestelike ervaring

besig wees.

 

Wanneer praat oor roeping en taak van kerk,

dan nie meer geestelik genoeg,

nie relevant vir ons.

 

Stott stel dit pragtig:

The vision they were to cultivate

was not upwards in nostalgia

to the heaven which had received Jesus,

but outwards in compassion

to a lost world which needed him.

 

Gees gee vir ons krag

om uit onsself te beweeg,

taak uit te voer.

 

Taak om te getuig

En daardie taak

is om te getuig.

 

Dis tweede deel wat ek wil uitlig omtrent taak –

getuienis.

 

Dissipels vra Jesus:

Is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig?

 

Een fout na hemel kyk,

tweede fout

gehoop politieke mag –

herstel koninkryk Israel.

 

Gedink Jesus koninkryk

beteken nasionalistiese mag

selfregering,

ens.

 

Albei hierdie goed is foute –

aan die eenkant fout van oordrewe piëtisme,

wat fantaseer hemelse saligheid,

eintlik net aardse wil oorkry,

sodat salig in hemel kan wees.

 

Wat hier op aarde aangaan nie relevant –

solank mense siele gered!

 

Aan ander kant

fantasie van Utopia op aarde.

 

Eerste te hemels

tweede te aards.

 

Wanneer dink oor getuienistaak

sê Stott (weer),

moet wegdraai van false aktivisme

én false piëtisme.

 

Wat ons moet doen,

is getuig van Jesus –

in die krag van die Gees.

 

Die inhoud van ons getuienis

is die werk van God

in en deur Jesus Christus.

 

Ons is nie geroep

om ’n filosofie

of morele kode

of raamwerk vir sedelike verbetering

of resep vir selfverwesenliking

of selfverryking

of strategie om wenners te wees

te verkondig.

 

Ons is getuies van Jesus Christus,

van sy koninkryk,

sy regering.

 

En van alles wat dit impliseer –

ten opsigte van aardse verantwoordelikhede

én hemelse bemagtiging.

 

Die boodskap van Jesus Christus

is groeter

en sterker

as wat ons dikwels insien.

Dit doen meer

herstel meer

verander meer.

 

As dink ou sendingverhale –

verhale ons eie kerkverband in Afrika.

 

Of verhaal van sendingwerk in PE

Louisa Myburg,

moeder NGK in ons stad.

 

Sendelinge trek op in Afrika

om siele vir die hemel te red.

 

En voordat hulle hul kon kry,

het hulle skole gebou

om onkunde te verdryf.

 

Hospitale opgerig

om genesing te bring

 

Kom in Zimbabwe

vind Copota School for the Blind.

 

Amos getuienis –

pragtig verwoord agterblad nuutste Kerkbode –

uit Oos-Kaap

Nigerië toe gaan

om daar te leer van NG Kerk,

fokus op Jesus

lei tot oprigting van leiers.

 

Gesels met mense,

hoeveel verhale van oumas, oupas, ouers,

sendelinge in Afrika.

 

DIS wie ons is!

 

Getuies

van Jesus Christus

toegerus deur die krag van die Gees.

 

En omdat ons getuies is

het ons skole gebou

hospitale gebou

 

gee ons kos vir honger mense in ons stad

huisvesting vir hawelose mense

maak ons kinderhuis mooi

rus ons leiers toe

praat ons oor grondhervorming

 

help E kinders met leerprobleme

ondersteun vlugtelinge midde-ooste

 

rus Elspeth leiers toe

 

stuur ons sendelinge

 

DIS waarvoor die Gees ons krag gee

Dis hoe die Gees

deur ons

die lig op Jesus laat val.

 

Afsluit met stukkie van geloofsbelydenis

deur Wilhelm Jordaan:

 

Ek glo in die Heilige Gees

die Wind van God

wat oor die leegheid

van my lewe waai

en die koers bepaal ­

weg van myself

weg van Tarsis

na die nood in Ninevé.

 

Ek glo aan die kerk

wat uit Christus groei

tot nuwe skeppingswerk;

om alle mense

met geloof

en hoop

en liefde

te verbind

aan die Koninkryk

van God se Kind.

 

Vir oulaas werkboekie:

  • Die sterkste getuienis wat ’n mens vir die Here kan lewer, is om elke dag tot sy eer te leef. Hoe kan jy dit prakties doen?
  • Watter dinge moet jy proaktief doen om in jou alledaagse lewe ’n effektiewe getuie van die Here te wees?
  • Waartoe roep God jou nou?
  • Hoe gaan jy reageer?

 

Stilte

Nagmaalsgebed

 

Rethie:

Ons verheerlik U,

Here God,

Skepper van die hemel en die aarde.

U gee die brood,

die vrug van die aarde

en van die arbeid van mense.

Laat dit vir ons

die brood van die lewe wees.

Gemeente (G): Ons verheerlik U, nou en vir ewig!

Annelet:   Ons verheerlik U, Here God, Skepper van die hemel en die aarde. U gee die wyn, die vrug van die wingerdstok en van die arbeid van mense. Laat dit vir ons die wyn van die ewige koninkryk wees.

G: Prys die Here, nou en vir ewig!

Chris:  Soos die koring wat oor die velde gestrooi was en die druiwe wat oor die heuwels versprei was, op hierdie tafel saamgebring is in brood en wyn, mag u ganse kerk net so van die uithoeke van die aarde af saamgebring word in u koninkryk.

G: Marana ta! Kom, Here Jesus!

Kobus: Kom ons bring dank aan die Here ons God. Aan U kom ons dank toe, Here ons God, oral en altyd deur Jesus Christus ons Here. Want U het die Heilige Gees uitgestort oor die mense in wie U ’n welbehae het. Daarom juig die hele aarde en roem die volke in velerlei tale. Daarom sing ons saam met die engele en hemelwesens die lof van u heerlikheid:

G: Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat in die Naam van die Here kom! Hosanna in die hoogste hemel!

Annelet: Here God, Skepper van die hemel en die aarde, U is heilig en u heerlikheid is sonder maat of perk. Laat u lewegewende Gees oor hierdie maaltyd kom sodat die brood en wyn vir ons die liggaam en bloed van Christus kan wees.

G: Kom, Skepper-Gees!

Rethie:

Mag die Skepper-Gees

die woorde van u geliefde Seun

’n werklikheid laat word.

Want in die nag waarin Hy oorgelewer is,

het Hy die brood geneem,

en nadat Hy U daarvoor gedank het,

het Hy dit gebreek en gesê:

“Dit is my liggaam;

dit is vir júlle.

Gebruik dit tot my gedagtenis.”

Ná die maaltyd

het Hy die beker geneem en gesê:

“Hierdie is die nuwe verbond

in my bloed.

Gebruik dit,

elke keer as julle daaruit drink,

tot my gedagtenis.”

G: Ons verkondig u dood, Here Jesus! Ons vier u opstanding uit die dood! Ons wag op u koms in heerlikheid!

Chris: Here ons God, ons roep vandag in herinnering die uitstorting van u Heilige Gees, die Voorspraak wat U vir ons gestuur het, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan en oor Christus getuig. Vervul ons, terwyl ons die maaltyd vier, met die Heilige Gees sodat ons een liggaam en een van gees kan wees, ’n lewende offer wat in Christus vir U aanneemlik is.

G: Kom, Skepper-Gees!

Kobus: Deur Christus, saam met Christus, in Christus, behoort aan U al die eer en die heerlikheid, Almagtige God en Vader, in die eenheid van die Heilige Gees, nou en vir ewig.

G: Amen.

 

Lied 166 Kom, Heil’ge Gees (sit)  [orrel]

CHRIS Nagmaal brood

KOBUS Nagmaal wyn

ANNELET Dankgebed

 Slotsang

Lied 524:1-2 groep, v3 groep en orrel

God roep ons om met woord en daad (staan)

Seën

Pinsktersondag dissipels tale gepraat van wêreld,

op seën reageer met enige taal wat ken, herhaal:

V: Die genade van ons Here Jesus Christus …

Gemeente: …

V: Die liefde van God ons Vader …

G: …

V: En die teenwoordigheid van die Heilige Gees …

G: …

V: Sal met ons wees …

G: …

Respons

Lied 533 Stuur ons Here

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.