Aanbid saam – Matteus 18:15-20

Reik uit na dié wat teen jou sondig

Aanbid saam - 12 OktoberHierdie toespraak van Jesus, die kerkrede, het alles met onderlinge verhoudinge te make.  Jesus gaan veral dieper in op die wyse waarop onderlinge verhoudings optimaal in standgehou kan word.  Hy gee onder andere hier die opdrag dat daar op ’n liefdevolle wyse uitgereik moet word na iemand wat teen jou sondig.

Ons ken dit goed, dink ek.

  1. In die eerste rondte probeer jy dit uitsorteer “tussen jou en hom/haar alleen”.
  2. In die tweede rondte, as ’n gesprek onder vier oë nie suksesvol was nie, neem mens een of twee mense, steeds ’n klein groepie, saam om as getuies te dien van jou eerlike poging om die saak te besleg.
  3. In die derde rondte word die gemeente (die ekklesia – die kerk) ingelig.
  4. En in die vierde en laaste rondte word hy of sy nie meer as deel van die geloofsgemeenskap geag nie.

Laasgenoemde aksie, om iemand as ’n tollenaar of ’n heiden te beskou, het natuurlik meer effek gehad in die eerste paar eeue, omdat jy dan sonder opsies was om in ’n geloofgemeenskap tereg te kom.  Vandag is dit ietwat anders.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Continue Reading

Dien saam – Galasiërs 6:1-10

Om lief te hê en liefgehê te word

Diensaam-250Ron Highfield  sê om lief te hê en om liefgehê te word, is die mees sentrale aspek van menswaardigheid, dieper as enige funksionaliteit of kwaliteit van menswees.  Dit is in die feit dat ons God se geliefdes is, wat ons menswaardigheid ten diepste lê.  En wanneer ons God hierin navolg – deur ander lief te hê – bereik menswaardigheid sy hoogtepunt.  (God, Freedom, & Human Dignity.  Embracing a God-Centered Identity in a Me-Centered Culture.  IVP Academic: Downer’s Grove, 2013)

Paulus skryf oor die bedreiging van Joodse kultuurgebruike

Dit is uit dié hoek wat ek wil kyk vandag na die brief wat Paulus aan die Galasiërs skryf, ’n streek in die suide van hedendaagse Turkye, waar Paulus ’n aantal gemeentes op sy eerste sendingreis gestig het: Antiogië in Pisidië, Ikonium, Derbe, en Listra.  Hy skryf die brief waarskynlik kort na die brief aan die Tessalonisense in die begin vyftigerjare van die eerste eeu uit die stad Korinte op sy tweede sendingreis.

Hy is baie bewus van die bedreiging wat die Joodse kultuurgebruike vir die evangelie inhou.  Baie Joodse Christene het gedink, alle gelowiges uit die heidene moet die wet ook nakom.  Hulle moet in Jesus Christus glo, maar hulle moet ook die Sabbat hou, ook die besnydenis toepas en ook allerlei reinheidsgebruike nakom.

Gelowiges se menswaardigheid word aangetas

Daarmee het gelowiges ervaar, ons is nie die moeite werd nie.  Ons tel nie. Ons moet eers word soos die ander, voor ons aanvaarbaar gaan wees.  En dié veranderinge moes hulle aanbring, sonder om regtig ’n waarborg te hê dat hulle aanvaarbaar sal wees.

In hoofstuk 2 skryf Paulus hoe hy selfs vir Petrus vroeër moes aanspreek in Antiogië (Sirië) omdat dié kulturele gebruike ’n verdeling gebring het tussen Joodse Christene aan die eenkant en gelowiges uit die heidene aan die ander kant.

Die evangelie kom daarmee in gedrang

Hoekom sê Paulus só?  Want die evangelie kom daarmee in gedrang, die waarheid wat in Christus mense met mekaar versoen, word daardeur verbreek.  Mense verloor só hulle waardigheid binne die gemeenskap van gelowiges.  Hulle word só tweede klas burgers, mense wat eintlik soos heidene bly, al is hulle binne die gemeenskap van gelowiges.

Paulus lê klem op die wet van Christus

Paulus lê dus op die regte verstaan van die leer van Christus – hy noem dit letterlik die wet van Christus – klem, wat ’n mens die regte verstaan van die vryspraak van Christus kan gee, van die werk van die Heilige Gees sowel as van die gemeenskap van gelowiges.  Hy beklemtoon dus in die brief:

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Continue Reading

Groei saam – 1 Tes. 5:1-11

Die animasie fliek Antz

Groei saam - 28 SeptemberWie het die 1998 animasie fliek Antz gesien van Dreamworks?

Dit was die eerste keer dat ek ’n neurotiese mier in terapie gesien het!  Die verhaal speel af in ’n kolonie miere in Central Park New York.  Z-4195 – briljant vertolk deur Woody Allen – filosofeer oor die lewe in ’n mier-kroeg en ontmoet die meisie van sy drome, prinses Bala.

Sy wil egter niks met hom te doene hê nie, en hy sluit by die weermag aan om haar weer te siene te kry.  In ’n geveg met termiete word almal uitgewis, behalwe Z.  Hy word as ’n held vereer en ontmoet só weer vir prinses Bala.

Generaal Mandible is egter besig om in die geheim te beplan om met prinses Bala ’n ander kolonie te stig, een wat op militêre wyse deur hom regeer sal word.  Hy wil van al die gewone werkers ontslae raak en net met die soldate voortgaan.

Z sien egter deur sy planne en kry dit reg om met die hulp van al die gewone miere generaal Mandible se planne in die wiele te ry.  Z trou met Bala en transformeer die kolonie miere in ’n gemeenskap waar elke mier se lewe en bydrae waardeer word.

Hulle het agtergekom, hulle is beter saam!

’n Gemeente is ’n gemeenskap van gelowiges

Dié fliek is ’n metafoor vir die lewe.  Ons floreer as ons elke mens se lewe en bydrae waardeer.  As ons mekaar insluit.  As ons vir mekaar omgee. Ons is beter saam as apart.  Ons doen beter saam as apart.

Dit is ook waar van ’n gemeente. Ons floreer as gemeente as ons elke gelowige se lewe en bydrae waardeer.  As ons mekaar insluit.  As ons vir mekaar omgee. Ons is beter saam as apart.  Ons doen beter saam as apart.  Ons groei beter saam as apart.

Hier volg die hele erediens:

Continue Reading

Behoort Saam – Prediker 4:9-12

Belydenisaflegging

In ons reeks, 40 dae van Gemeenskap het ons die afgelope 2 weke stilgestaan by: Week 1: Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. Ons is geskape vir gemeenskap en liefde. As ek nie ʼn lewe van liefde lei nie sal: niks wat ek sê saak maak nie, niks wat ek weet saak maak nie, niks wat ek gee saak maak nie en niks wat ek bereik saak maak nie. God het ons geskape vir liefde. Jy kan eenvoudig nie jou roeping as ʼn dissipel op jou eie uitleef nie. As God se opdrag is dat ons mekaar moet liefhê, dat ons ander moet liefhê, kan jy dit nie uitleef as jy jouself isoleer nie. Maar liefde is soos ʼn spier wat geoefen moet word, dit kom nie vanself nie. Mens is mos nie sommer net fiks nie, dit verg doelbewuste toewyding.

Continue Reading