1 Kor 12 Paasfees

Verwelkoming

Toetrede

Lied 409:1 Hoor jy die Paasfeesklokke (sit)

Opstandingsverhaal

Markus 16:1-7

Respons

Vonkk 5 Vreugde! Vreugde! (staan)

Votum

Liturg: Hierdie is die dag

waar trane afgevee word;

waar stukkende harte heelgemaak word;

waar vrees

met vreugde vervang word.

Hierdie is die dag

wat die Here die klip van vrees wegrol;

dood se klere uittrek;

voor ons uitstap God se toekoms in.

Hierdie is die dag

wat die Here gemaak het.

Die dood maak ons nie meer bang nie;

die sonde het nie meer houvas op ons nie;

God maak die grafte van ons harte oop

en vul ons met nuwe lewe.

Hierdie is die dag –

opstandingsdag –

Paasdag

Christus het opgestaan

Gemeente: Christus het waarlik opgestaan

Voorganger:

Die Heer het opgestaan

Gemeente: Hy het waarlik opgestaan

Voorganger:

Christus het opgestaan

Gemeente: Christus het waarlik opgestaan.

Seëngroet

Wees gegroet

in die naam van die opgestane Here,

wat nuwe lewe vir ons moontlik gemaak het

en nou hier by ons is.

Lofsang

Lied 414 Juig verlostes, juig en sing (staan)

Lied 417 Jesus, ons eer U (staan)

Doopherinnering

Paasfees is tradisioneel Doopsondag.

Ons dink vandag spesiaal daaraan

dat ons deur ons doop

saam met Christus gesterf het

en begrawe is.

Ons weet egter

dat ons ook saam met Hom opgewek is

tot ‘n nuwe lewe.

Daarom bely opnuut

ons verbondenheid aan Christus.

Ons bely ons sonde met berou.

Ons draai na Christus toe.

Ons onthou dat ons saam met hom gesterf het

en dat ons saam met hom opgestaan het.

Daarom bely ons ons geloof in die drie-enige God.

Geloofsbelydenis

Gebed

Skriflesing

1 Kor 15:1-15

 

Preek

Kinders:

Wat beste nuus ooit gekry?

Heel beste nuus,

iemand lank terug gekry,

ons elke Sondag weer kry,

vandag spesiaal:

Jesus leef!

 Video – Amistad

Amistad

fliek oor ‘n klomp slawe

1839

skip Amistad

vervoer na Amerika.

Yamba,

een van slawe,

kry iewers Bybel,

prente.

kan nie lees nie,

volg tog die Jesus-storie dmv die prente.

Gryp so aan,

lewe vir Here gee.

Verduidelik lewe van Jesus

met behulp van die Prente in Bybel

aan Cinque,

die leier van die klomp slawe.

Yamba vertel,

terwyl hy na die prente kyk,

dat hierdie Persoon baie, baie spesiaal is,

want oral waar Hy gaan

is daar ‘n strale krans om die Persoon se kop.

Soos Yamba vir Cinque sê:

“Orals waar hy gaan,

word Hy gevolg deur die son!”

Hy wys uiteindelik vir hom

hoe Jesus aan die kruis gesterf het.

Dan sê Cinque dat so iemand ons nie kan help nie,

want Hy is dood.

Yamba sê “Nee, kyk, die storie is nie klaar nie.”

en dan wys hy hom ‘n prentjie van die opstanding.

Hierdie Jesus kan help.

As hulle dan die volgende dag hof toe loop,

loop Yamba met die Bybel onder sy arm

en orals is daar net kruise te sien.

Simbole Jesus teenwoordigheid,

ook by slaaf

met prente-Bybel onder arm.

Jesus leef!

Interessant,

wanneer Paulus praat Jesus opstanding,

praat nie van leë graf.

Praat van mense hom gesien!

Bewys Jesus opstanding,

nie leë graf,

maar teenwoordigheid,

mense hom gesien.

Dis wat vandag nog beteken gelowige te wees:

beteken ons weet

Jesus by ons.

Soos ou Keltiese seën:

langs ons

voor ons

in ons

oral!

Beteken dat leef soos mense weet

Jesus by ons.

Bekende prediker

Dwight Moody

vertel toe nog jong man was,

kort kennisgewing ‘n begrafnisdiens lei.

Hy vertel deur vier Evangelies geblaai

soek na begrafnisrede wat Christus self gelewer,

wou as riglyn gebruik.

Maar tevergeefs.

Wat Moody wel ontdek het,

was dat Christus alle begrafnisse wat Hy ooit bygewoon het –

soos dié van Lasarus

of die weduwee van Nain se seun,

of van Jaïrus se dogtertjie –

opgebreek het!

Die dood kon nie in Jesus se teenwoordigheid oorleef nie.

Wanneer dooie mense sy stem gehoor het,

het hulle weer lewend geword.

Jesus het gesê:

“Ek is die opstanding en die lewe” (Joh 11:25).

Waar Jesus is,

is daar nuwe lewe!

En Jesus is hier,

nou,

in jou lewe,

elke dag.

Beteken:

Boosheid oorwin.

As Jesus gekruisig is,

nie opgestaan,

sou kon dink

Pilatusse en Herodusse van wêreld

gewen.

Dan sou wêreld oorgelewer wees

magte van geweld

ons uitgelewer,

magteloos.

Maar Jesus lewe

getuig:

magte van wêreld

het geen mag,

God is sterker,

het reeds oorwin.

Beteken natuurlik ook

ons lewens sin maak.

Deel van groter geheel,

deel van plan van God.

Nie maar net hier,

nie net gejaag na wind.

Wanneer lewe deurmekaar is

onseker

nie volgens plan verloop,

kan altyd weet:

is wel ‘n plan,

ons is deel van daardie plan.

Al kan nie plan sien,

verstaan,

altyd troos:

Tye is in God se hand.

Paulus lys mense Jesus gesien na opstanding.

Merkwaardige ding van lys

(kyk gou van mense wat noem):

Petrus,

een van eerste persone aan wie opgestane Jesus verskyn.

Petrus,

een wat Jesus verloën het!

Jakobus,

waarskynlik Jesus broer.

Ons weet Jesus familie,

nie in hom geglo,

gedink van kop af

(Mark 3:21, Joh 7:5).

Tog verskyn Jesus aan sy broer.

Natuurlik Paulus,

kerk vervolg!

Jesus verskyn juis aan hulle.

Jesus skryf niemand ooit af nie.

Jesus verwerp niemand,

maar oorlaai eerder met liefde en genade.

Jesus opstanding sê,

daar ook genade vir ons,

ook ons ontvang vergifnis,

word versoen met God.

En natuurlik,

lewe.

Jesus opstanding sê

lewe êrens heen op pad.

Het einddoel.

Gaan nie wanneer doodgaan

bloot net ophou,

gaan voortgaan,

deel in lewe

wat Jesus bewerkstellig het.

Sir Christopher Wren

beroemde argitek

St Paulus-katedraal in Londen.

Groot Londense Brand

1666

verwoes katedraal,

Wren

heeltemal nuwe bouwerk

ontwerp

op te rig.

Skryf dat hy

en sy hoof-messelaar

begin

kernpunt van die katedraal noukeurig vasgestel,

werker gestuur

klip van die rommel van die ou katedraal te bring

waarmee hulle dié spesifieke punt kon merk.

Die werker het nie rondgesoek nie,

maar die eerste die beste klip

van die ruïne van die ou gebou opgetel

en gebring.

Toe Wren die klip neersit,

sien die drie mans die woord wat daarop ingekerf staan:

Resurgam (“Ek sal opstaan”).

Resurgam (“Ek sal opstaan”)

Dit is ook ons boodskap:

Resurgam

Gebed

Dankoffer

(Jesus – Lam van God, geslag, lewe.

Paaseiers/hasies, lewe. Vandag: Lam!

Kinders kom kry,

na tyd by deur.)

Slotlied

Lied 421 Die Here Jesus lewe

Seën

Kyk daar, dit is ons God,

ons het op Hom vertrou,

Hy het ons gered.

Dit is die Here!

Ons het op Hom vertrou.

Laat ons bly wees en juig

omdat Hy ons gered het. (Jes 25)

13Die genade van die Here Jesus Christus

en die liefde van God

en die gemeenskap van die Heilige Gees

sal by julle almal wees. (2 Korintiërs 13:13)

Respons

Lied

1 Korintiërs 15:1-11, Erediens, Liturgie, Paasfees, Paassondag, preek

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.