Watter verskil maak God se teenwoordigheid? Ps. 24 11 Jul 2021 Erediens

Terwyl Ps.23 eindig met die getuienis van God wat Sy kinders soos eregaste by ‘n feesmaal ontvang, werp Ps.24 lig op hoe ons as mense, in die besonder ons wat Sy kinders is/Hom ken en lief het (soos dit ook die geval met Israel onder leiding van koning Dawid was), hoe ONS vir God as dit ware aan ons tafels (in ons lewens) “ontvang”. Dit is in ons familie die gebruik om baie moeite te doen as iemand by ons aan huis kom/kom eet/kuier. So wil dit vir my voorkom of dit in ander huishoudings ook so werk… ‘n Predikants-vriend van my vertel dat hy een aand gaan huisbesoek doen het by mense en toe sommer daar sou eet. Hulle gaan sit toe aan tafel en die mense se seuntjie sit langs hom. Die vra toe vir sy ma: Hoekom eet ons vanaand uit hierdie borde? Ons eet nooit uit hulle nie! Die ma het natuurlik nie geweet wat om te sê nie. Hoe verander die teenwoordigheid van die Here egter ons lewens, ons denke, gedrag, waar Hy nie net ‘n tydelike Gas is nie, maar as Heilige Gees altyd by ons is? Wat kan ander mense beleef, raaksien, veral in hierdie tyd, by ons, wat die teenwoordigheid van die Here verteenwoordig? Ons sien wat beteken die teenwoordigheid van die Here vir die volk in hulle reaksie daarop in die lied van Ps.24…

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.