Saterdag 17 April 2010 – Dag 5: Gebedsfokus op herlewing: Geregtigheid en vreugde

Hebreërs 1:8-9: “Maar van die Seun sê Hy: ‘U troon, o God, staan vir ewig vas, met u koninklike septer laat U reg geskied. U het die reg lief en U haat die onreg. Daarom het God, u God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf bo u tydgenote.'”

Oordenking: Geregtigheid is hoe God ons karakter toets aan Sy standaard van reg en verkeerd. Wat beteken die woord “karakter” vir jou? Hoe het Jesus karaktergewys aan God se standaarde voldoen?

Persoonlik: Kan jy eerlik sê dat vreugde die oorweldigende, aanhoudende toestand van jou siel is? Indien nie, het jy jou al ooit onderwerp aan God s evaluering van die toestand van jou siel? Wil jy dit nie nou doen en Hom vertrou om jou van enige ongeregtigheid te oortuig nie?

Gemeente: Die karakter van die Kerk is die weerspieëling van die gemeenskaplike reaksie van die gemeentelede teenoor God self. Bid dat gemeentelede sal reageer op die Heilige Gees se verlange om mense na God te trek.

     

Trackback from your site.

Leave a comment