Vrydag 16 April 2010 – Dag 4: Gebedsfokus op herlewing: Die heerlikheid van die Seun

Hebreërs 1:2-3: “…die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.”

Oordenking: As Jesus die ewebeeld van die Vader is, kan ons dan die ewebeeld van Jesus wees? By implikasie – as die heerlikheid van God uit Jesus straal, moet die heerlikheid van Jesus dan nie uit ons straal nie?

Persoonlik: Glo jy dat God Sy natuur op jou wil afdruk deur ‘n persoonlike, intieme verhouding met Hom? Sê vir Hom dat jy verlang om die onsigbare heerlikheid van God deur Sy werk in jou te sien, om jou sodoende te herskep na die beeld van Sy Seun.

Gemeente: Bid dat jou gemeente die heerlikheid van God so sal uitstraal dat die hele plaaslike gemeenskap Hom sal sien.

     

Trackback from your site.

Leave a comment