Preek: 2 Jan 2011 – Matt 2

Verwelkoming

Epifanie

Epifanie beteken verskyning.
Verwys na God wat in Jesus Christus verskyn het.

Fees veral sterrekykers,
Jesus doop,
eerste wonderwerk.

Drie gebeure waarin Jesus godheid
en koning-heerskappy sigbaar.

Soos Kersfees,
lig belangrike rol –
Jesus Lig vir wêreld,
duisternis kan dit nie uitdoof nie.

Later noem Jesus natuurlik ook dissipels
lig vir wêreld,
gee daarmee verantwoordelikheid
as volgelinge te leef.

 

Lied 488 vv 1-2, 4 (staan)

Aanvangswoord:

L: Laat skyn jou lig!
Vir jou het die lig gekom,
die magtige teenwoordigheid
van die Here
het vir jou lig gebring.

G: Die duisternis is verdryf!

L: Die hoop
van God se lig
oorspoel die aarde!

G: God se lig kom na ons almal!

L: Here,
berei ons harte voor
om na hierdie Lig
te reis.

G: Here, berei ons harte voor om hierdie Lig te ontvang!

Seëngroet

Lofsang

 

Voorstelling Ouderling

Lied 304:1-3 (staan)

Gebed

Die kameeltjie wat Kersfees gevind het.

Skriflesing

Matteus 2:1-12

Preek

Was kind – Graad 1 – Charles & Diana destyds getrou.
Oe, romanties.
Nie TV gehad, mense gekuier (ek’t buite gespeel).
Ouer geword,
prins gebore –
plakboek.

Nou koningshuis natuurlik weer in nuus –
William verloof Kate Middleton,
trou vanjaar.

Koninklike troue net-net verby,
gaan almal weer uitsien na volgende koninklike geboorte.

Want koninklike geboortes belangrike goed!
Lyn moet voortgaan.
Seker dat daar opvolger is.

 

KONINKLIKE GEBOORTE

Kersfees,
teks –
koninklike geboorte.

Maar hierdie geboorte nie so groot fees-geleentheid.
Hierdie koninklike geboorte slegte nuus vir die koning.

Sien, Herodes die Grote,
koning van Judea, Idumea & Samaria,
nie eintlik koninklike bloed –
beslis nie Joodse bloed.

Eintlik maar net omdat na Romeine pype dans,
hulle hom titel “koning van Judea” gegee.
Effens wankelrige posisie.

So nuus geboorte van koning,
hom en hele huishouding –
saam op soustrein –
hewig ontstel.

Herodes is bedreig,
gedisoriënteerd.

So hy gooi dadelik staatsmasjinerie in hoogste rat.
Priesterhoofde & skrifgeleerdes ingeroep:
moet nou kom verduidelik waar die Christus gebore sou word.

Jerusalem

Herodes belê vergadering van OT Skrifkenners,
want hier êrens misverstand.
Waar is die koning wat gebore is?

Herodes in agterkop –
Jesaja 60.

Jesaja 60 heerlikheid van Jerusalem besing.
Geskryf destyds toe Jerusalem, 6de eeu,
met ballingskap verwoes.
Wonderlike trooswoorde
vir ballinge wat terugkeer.

Voorspel dat konings en rykdom na Jerusalem sal kom.
rykdom van die see
en die skatte van die nasies
sal aan Jerusalem gegee word.
Jong kamele sal die land vul
en almal wat uit Skeba (die ooste) kom,
sal goud en wierook bring.

Sterrekykers waarskynlik hierdie teks geken.
So wanneer sterretekens sien,
weet plek te gaan soek,
Jerusalem.

Immers stad van belofte,
van welvaart
en voorspoed
en mag.

So pak kamele,
weet om goud, wierook, mirre,
volgens Jes 60 as geskenke te bring.

VERKEERDE TEKS

Wat is die storie met die kamele en goud en mirre?
wil Herodes by die skrifgeleerdes weet.
Waar is hierdie Koning wat gebore is?

Skrifgeleerdes kan eintlik nie anders
as Herodes verduidelik
hulle verkeerde teks beet het.

Jes 60 skets prentjie
van Jerusalem sentrum van wêreldwye ekonomie,
waar stedelike elite
en koninklike maghebbers
sal voortgaan
om mag en prestige te versamel.

Sien, Jes 60 goed en wel,
maar teks eintlik moet kyk,
Miga 5:
Maar jy,
Betlehem-Efrata,
jy is klein onder die families in Juda,
maar uit jou
sal daar iemand kom
wat aan My behoort
en hy sal in Israel regeer.
Sy begin lê ver terug,
in die gryse verlede!

Wat!?
kan mens Herodes en sy hof hoor dink.
Bethlehem?
Daardie agterlike ou plattelandse plekkie?

Maar die lewe is tog in die stad!
Die geld is hier,
almal wat iemand is,
is hier.

Moet ons dan glo
dat die Koning kom
uit hierdie armsalige ou plekkie?
Weet tog hoe werk meet konings,
koninklike geboortes:
prag en praal.
Koninklike geboortes gepaard met
geld
en mag.

Nie armoede
en stof
en agterlikheid nie!

Hierdie hele besigheid
ruk almal.
Koning gebore op verkeerde plek,
op verkeerde manier.
Verwag Jerusalem,
alles gepaard gaan Koning.

Maar feit in Bethlehem gebore,
voorspel ander tipe koning.
Beteken vereenselwig nie met maghebbers,
regering,
rykes –
maar met magteloses,
die mense,
die rank & file.

Dan gebeur interessante ding:

sterrekykers verander van rigting.

 

Was akademici van formaat.
Hul wysheid gebou op eeue
van kundige bestudering van sterre
en natuurverskynsels.

Verteenwoordig beste wat Ooste kon oplewer
in terme van kennis & kundigheid.

En hulle mis die teiken.
Raak pad byster,
eindig op verkeerde plek.

Hierdie nuwe inligting
vra van hulle af te sien
van al kennis
en insigte,
weg te draai van Jerusalem,
stofpad na Bethlehem.

Sterrekykers werklik wys,
kry reg om al kennis
en oortuigings
op te hef.

Vat kans om van rigting te verander,
sodat aan regte koning kan hulde bring.

Volg die ster,
eindig in Bethlehem.
En daar vind werklike koning.
Nie soos hulle verwag.
Nie met rykdom
en eer
en mag
wat hulle dink by koning hoort.

En tog,
tog buig voor hom neer,
in Bethlehem,
bewys aan hom eer,
gee grandiose geskenke van goud, wieroork, mirre.

Buitestanders herken Jesus

Belangrik ons raaksien wie is wat Jesus hulde bewys –
ook in Lukas, wie is aan wie geboorte aangekondig word in veld.

dis nie die establishment,
skrifgeleerdes,
regering van dag.
Is nie binnekring van Joodse samelewing,
die wat nog altyd op uitkyk vir koms van Messias.

Joodse leiers laat spat nie ewe skielik Betlehem toe nie.
Hulle het die teks,
hulle het die getuienis van die sterrekykers,
maar hulle sien nie die koning nie.
Hulle verstaan nie die Skrifopenbaring nie,
lei hulle nie tot eerbetoon nie.

Kan nie by verwagting
van prag en praal
en mag
verby kyk nie.

Maar die buitestanders kan!
Dis die buitestanders wat die koning raaksien,
vind
en in eerbetoon neerbuig.

Dis nie bloot toevallig nie.
Is storie van res van Jesus lewe.

Belangrik kennis neem,
want steeds storie vandag.

Ons as Christene,
gemeentes,
dikwels so besig eie belange.
eie voorkeure,
eie manier van doen.
Gebeur soms met afkeur na mense buite kerk kyk,
mense dinge anders as ons doen.
Dink as hulle net wil gedra,
net sien ons is reg,
sodat deel van ons gemeenskap –
gereddes –
kan word.

Maar weerlose baba in krip,
en buitestanders om hom vergader,
gee vir ons sleutel tot kerk-wees.
Christenskap nie oor mag,
maar weerloosheid.

Dalk minder aspireer in rigting Jerusalem,
meer leef in rigting Betlehem.

Beteken leer te gee soos sterrekykers,
eerder te versamel.

Kennis minder gebruik te bewys ons reg is,
meer bereid wees –
soos sterrekykers –
dat Gees ons op reis neem,
wat dalk wat ons gedink het ons weet
mag relativeer,
selfs verander.

Ons eie belange moet vervang
met verwondering
oor brose God
in ‘n krip.

Altyd seker maak ster volg,
nie ook pad byster raak,
verkeerde plek eindig nie.

Boosheid is ‘n werklikheid

Verhaal eindig natuurlik nie hier.
Gevolg skrikwekkende kindermoord.

Ook dit moet onthou.

Ons dikwels idealisties.
As net ster volg,
op regte plek is,
regte ding doen,
sal alles uitwerk,
alles goed gaan.

Maar boosheid is werklikheid,
ook nou.

Magte van die wêreld,
of dit politieke
ekonomiese
of godsdienstige magte is,
laat hulle nie maklik van koers af bring nie.
Herodes probeer alles in vermoë om mag te behou.

Wie die pad vat na Betlehem,
na Jesus toe,
mag seerkry.
Mag ly.

Die keuse om die ster te volg,
het ‘n prys.
Onthou:
die duisternis haat die lig.
Die keuse vir kwesbaarheid eerder as mag,
laat jou juis weerloos.

En langs pad
ontdek hoe duisternis ook in jouself woon.
Dat daar ook in jou deel is wat lig haat.
Dat weerstand is teen sterf in jouself,
kruis opneem
en Jesus volg.

Boosheid is ‘n werklikheid in elkeen van ons.

En boosheid
word nie met
mag
en geweld
en wilskrag beveg nie.

Die kindjie in die krip
oorwin die bose
in broosheid
aan die kruis.

Liefde,
selfoorgawe,
broosheid:
dit is die wapens wat boosheid oorwin.

Waarheen volg jy die ster?

Teks daag ons uit te kies,
keuse doen waarmee assosieer.

Dalk ek as kind so baie van Prinses Diana gehou,
omdat elke dogtertjie droom prinses te wees.

Dalk gryp koninklike geboortes ons so aan,
omdat graag met koninklikes –
of dan dit wat hulle verteenwoordig –
wil assosieer.

Wil ons ster volg na Buckham paleis?
Of na Langa,
Danville,
Sharpeville,
Triomf,
die bos buite Somerstrand?

Skepe navigeer –
Noorderster.
Beginpunt,
vaste punt,
waarop kaarte
en res van navigasie gebaseer.

Teks daag ons uit
begin van jaar
te oriënteer.
Bepaal wat noorderster is,
waarheen ons ster gaan volg:
Jerusalem
of Betlehem?

Gebed

Stil gebed – plek
 

Bid vir Zimbabwe.

 • Bid vir hulpverlening,
 • wyse leierskap en
 • ‘n einde aan onreg.
 • Bid vir almal wat swaar kry
 • en gebuk gaan onder armoede,
 • vir almal wat onderdrukking beleef.
 • Verkiesing later vanjaar – regverdig, sonder geweld.

Bid vir die Midde-Ooste

 • Vir ‘n verandering van hart vir Israel rondom settlements.
 • Bid dat hulle nie meer in die Wes Bank sal bou nie.
 • Vir die Palestyne vir wysheid oor om druk toe te pas.
 • Bid vir vrede sonder geweld.
 • Vir Fatah en Hamas om tot ‘n ooreenkoms te kom.

Bid vir spesifieke areas in gemeenskap
• Areas waar geweld hoog is
• Plakkerskampe en ander areas van armoede
• Spesifieke hulpverleningsorganisasies

Dankoffer

 

Halleluja 40 “Betlehem Ster” (staan)

Seën

Lied 348:2 “Stille Nag: Juig, die Redder is daar!” (staan)

     

Trackback from your site.

Leave a comment