Preek: 26 Des 2010 – Hebr 2

 

Verwelkoming

 

Lied 336:1, 3, & 5 (staan)

Votum

Ps 148

Seëngroet

Lofsang

Lied 353 (staan)
Vonkk 29 (sit)

Gebed

Skriflesing

Hebreërs 2:10-18

Preek

Kersfees viering Jesus gebore – is waaroor gaan.
Maar vir meeste van ons –
veral kinders –
gaan eintlik oor geskenke.

Kersvader bring –
tradisie Heilige Nicolaas,
arm kinders geskenke gegee.

Ek: belangrik regte geskenk elke mens uitsoek,
beplan heel jaar.

Draai in Desember alles toe.

Kinders: briewe Kersvader,
wat wil hê,
lang lyk,
kan nie wag alles te kry.

Maar tussen al geskenke deur
weet darem ook Kersfees eintlik oor Jesus geboorte gaan,
dat ware geskenk Kersfees Jesus is –
Jesus vir ons gegee.

Boek Hebreërs 2 bewegings:
1e beweging: van God af na ons toe.
God het vir Jesus na ons toe gestuur.

• God praat met ons deur die Seun, uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God (1:2-3)
• “Hy is ‘n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die genade van God vir almal sou sterwe” (2:9).
• Hy is die Leidsman wat ons “tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid bring” (2:10).
• “Ek sal u Naam aan my broers en susters bekend maak” (vers 12).
• Hy het net soos ons mens geword (2:14)
• Hy het in elke opsig aan ons gelyk geword (2:17).

Dis wat ons vier met Kersfees,
hierdie eerste beweging van God wat in die mens Jesus op aarde aankom.

Hy verbind die hemel en die aarde deur sy koms.
Hy word volledig mens,
kom loop ‘n myl in ons skoene,
soos wat Engelse uitdrukking sê.
Word een van ons.

In proses word ook pionier van ons verlossing.
Soos voortrekkers,
mense met waagmoed,
voor ander uit gegaan.

So Jesus voor ons uit gegaan,
inderdaad ook gely op reis,
deur lyding tot volmaaktheid gebring..

Maar daar ook tweede beweging in Hebreërs,
ek dink ons minder van kennis neem,
nie so ernstig opneem nie –
maar wel helder en duidelik moet hoor:
deur Jesus word ons vir God gegee.

Jesus het een van ons geword,
sodat:
• Hy ons na God kan neem,
• Hy ons kan insluit by God se volk,
• ons veilig opgeneem kan word in die heerlikheid (2:10), volmaaktheid (2:10) en heiligheid (2:11) van God,
• ons ‘n toekoms saam met God kan hê.
Dis wat teks bedoel sê Jesus Hoëpriester.

Priester verteenwoordig mense by God,
tree vir hulle in,
gaan staan namens hulle by God.

Jesus ons Hoëpriester.

Ons middelaar.
As middelaar tussenposisie:
van God na ons gestuur,
maar ook ons by God verteenwoordig,
wat ons na God neem,
wat ons insluit by God se familie.

Teks:
ons is Jesus broers en susters,
hy nie skaam ons so te noem,
want deur Jesus ons deel geraak God familie.

Mooi teologie,
maar besef jy wat dit beteken?
Radikale implikasies vir hoe ons oor redding dink.

Ons almal idee van geloof,
wat geloof is,
wat doel van geloof.

Maar manier waarop dink oor geloof,
kan toksies wees,
kan moedeloos laat.

Want sien,
as geloof oor jou gaan,
as die aksie in geloof by jou is,
dan is dit maar wankelrig.

As geloof gaan om jóú keuse vir God,
en dan eintlik ‘n wilsbesluit van jou kant is,
dan kan dit maklik uitmekaar uit waai
in stormwinde van lewe.
Alles hang af van energie waarmee JY aan God vashou.

Maar Hebreërbrief roep jubelend die teendeel:
Jesus het na ons toe gekom,
mens geword,
gely,
deur die genade van God
vir ons sonde gesterf.

HY red ons,
hy hou ons vas,
hy dra ons.

En hy tree vir ons in by God.

En dit is waarop ons geloof berus:
nie ons keuse vir God nie,
maar op die feitlike realiteit van wat Jesus reeds gedoen het,
op die feit dat ons deur Jesus vir God gegee het.

En dit realiteit nie net met verlossing,
maar elke dag van lewe,
wanneer kragte min raak:
hy begelei ons,
hy gee ons moed en krag.

So besonders wanneer Jesus vers 13 sê:
Hier is ek met die kinders wat God my gegee het.

Jesus nie net vir ons gegee.
Ons is deur God vir Jesus gegee.
En Jesus neem ons terug na homself, na God.

Ons is aan Jesus toevertrou.
Ons is syne.
Hy is verantwoordelik vir ons.

Groter troos en sekerheid kan daar nie wees nie.
Jy is vir Jesus gegee.
En Jesus is jou hoëpriester by God.

Gaan nie oor wat jy vir God gee.
Gaan ook nie eintlik oor wat God vir jou gee.
Gaan oor God wat jou vir Jesus gegee het.

Sien elke dag prakties,
wanneer mense verander,
teen verwagting,
teen eie bedoeling in,
deur God aangeraak,
God in hul lewens ingryp,
en hulle as sy eiendom bevestig.

Is hoekom ek so baie daarvan hou babatjies te doop.
Doop bevestig God:
hierdie kind vir Jesus gegee.
In sin elke doop Kersfees,
waar kind – deur God self – vir Jesus gegee word.

Sien dalk nie effek daarvan dadelik,
of selfs 16 jaar later.
Maar het reële effek in hemel.

Iemand verduidelik mooi,
toe vertel van 30 jarige skool reünie.

Vertel hoe verras was hoe klasmaats uitgedraai het.
Die kansvatters,
die losbandiges,
die leeglêers,
is nou respektabele mense.

Vertel aan belydenisaflegging,
hoe gevoel het baie van hulle hoort nie saam hom voor preekstoel.
Nie as hulle eerlik was nie.

Maar dis juis hulle wat verander het.
Een is betrokke kinderbediening in gemeente,
ander geestelike bediening onder mans,
een gee feitlik al inkomste weg om barmhartigheidswerk plakkerskamp te finansier –
leef 10%, gee 90% weg.

Selfde ouens wat hy as tiener gedink het gomtorre,
gedink jok toe sê het Jesus aanvaar.
Want sien,
is nie soseer ons wat vir God gekies het nie.
God het vir ons gekies.

Solank ons lewe,
bevestig God ons doop
en ons belydenisaflegging
in ons lewens.

Hy los ons nie.
Die proses gaan voort.
Want ons is Jesus s’n,
en hy sorg vir syne.

Gebed

Dankoffer

 

Lied 352:1-3 (staan)

Seën

Lied 313

     

Trackback from your site.

Leave a comment