Ons is en maak dissipels – Joh 13:1-17;31-35

Ons roeping is om mekaar te begelei tot geloofsvorming [Luister] sodat ons by God se werk in die wêreld kan aansluit [Leef].  Die derde waarde waardeur ons hierdie roeping wil uitleef, is deur dissipelskap.  Ons glo elkeen in die gemeente is ‘n dissipel en maak dissipels.

Dissipelskap leer ons van Jesus en dit is eenvoudig. Ons kompliseer dit vir onsself.  Jesus leer ons dat dissipels 2 dinge doen, hulle buig voor God en hulle buig voor mense. 

Buig voor God

In sy Goddelike hoedanigheid is Jesus een met die Vader, in sy menslike hoedanigheid buig Hy voor die Vader.

In die Johannes-Evangelie verwys Jesus op verskillende plekke hierna:

Joh 3:17

Joh 8:28-30

Joh 12:49-50

Joh 14:10 en 24.

Dissipels is mense wat volgens die voorbeeld van Jesus een met God is.  Hulle is in ‘n lewende verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees.  Daardeur buig hulle voor God, volgens die voorbeeld van Jesus.

Jou lewe is in diens en verheerliking van God en sy koninkryk.  Jou lewe gaan nie oor jouself nie, maar oor die eer van God.  Ons moet voor God buig, sodat ons deel van Hom kan word, soos wat Jesus vir Petrus sê in Joh 13:8 “as Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie”. 

Buig voor mense

Die ander deel van dissipelskap is om voor mense te buig, soos Jesus.  Deur hulle voete te was, het Jesus homself ondergeskik gestel aan sy volgelinge.

Fil 2:5-11 beskryf presies hoe Jesus homself verneder het; gebuig het voor mense.  Hy was  gehoorsaam tot die dood toe.  Om te buig voor mense beteken dus dat ‘n dissipel homself geheel en al tot diens stel van die een wat bedien word.  Vir Jesus het dit begin by voete was en geëindig by die dood aan die kruis.

Jesus buig voor al 12 dissipels, maar 2 word uitgesonder – Petrus en Judas.

PETRUS is die voortvarende dissipel wat maklik praat, maar nie doen nie.  Die een wat Jesus verloën voor die haan kraai.  Ook sy voete word gewas.

JUDAS is die verraaier en hoewel hy nog voorgee dat hy ‘n dissipel is, was hy in sy hart al klaar ‘n vyand van Jesus.  Selfs sy voete word gewas.

Jesus het geen onderskeid gemaak tussen die 12 nie, Hy het almal se voete gewas, want dit is juis Petrus en Judas wat dit die nodigste gehad het.

Jesus maak dus geen onderskeid tussen mense nie en by Hom is daar ook geen voorkeur van mense nie.

Verder is dissipelskap nie net iets wat jy per geleentheid kan doen nie. As jy besluit om ‘n dissipel te word, word dit jou lewensbestaan, waarvan jy nooit weer kan loskom nie.

In Joh 13:34-35 noem Jesus dit ‘n nuwe gebod.  Dissipels moet voor mekaar buig, in liefde, sodat die wêreld kan sien dat hulle dissipels van Jesus is.  As hulle dit sien, sal die wêreld ook dissipels van Jesus wil word.  So maak ons dissipels.

Dissipelskap – dis onmoontlik !

Is dissipelskap vir jou moeilik?  Waarom was dit vir Petrus en Judas so moeilik?  Voel jy baie keer jy misluk as dissipels van Jesus?

Na Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, het alles verander.  Nou is dissipelskap nie meer ‘n saak van jou menslike vlees nie, maar deel van ‘n lewe wat onder beheer van die Heilige Gees is.  Natuurlik is dit moeilik om vanuit jou menslike vlees voor God en mense te buig, maar as jy onder beheer van die Heilige Gees lewe, is dit maklik, want jy is ‘n nuwe skepsel [ 2 Kor 5:17].

Na Pinkster is dit vir Petrus baie makliker om ‘n dissipel te wees.  Hy genees die man wat by Mooi Poort by die tempel sit en bedel [Hand 3:6-9] want hy is ‘n nuwe skepsel.  So buig Petrus voor die verlamde man, omdat hy voor God gebuig het.  Dissipels hoef nie verandering in mense se lewens te bring nie, God doen dit self, Hy het net mense soos ek en jy nodig wat bereid is om voor ander te buig.

 Slot

‘n Gemeente is ‘n liefdesgemeenskap wat voor God en mense buig.

Amen

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.