Ons gee om – kleingroepe 10-16 Augustus

RUS

LOGOHierdie kwartaal fokus ons op Somerstrand Gemeente se roeping om te LUISTER en LEEF.  Die erediens van 17 Augustus  fokus op die VIERDE waarde: ONS GEE OM (verhoudings).  Sluit die oë en raak vir ’n minuut lank net stil voor die Here.  Lees die volgende vers voor (2x) en oordink dit vir 3 minute in stilgebed voor die Here: “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.” (Luk. 6:36).  Sluit die gebed af en deel met mekaar enige insigte wat in julle gebed na vore gekom het.

LUISTER

Omgee vra dat ons oë en ’n hart kry vir ons naaste, in die gemeente en die gemeenskap, en dat ons dan hande en voete sal gee aan ons gevoel vir ander.  Omgee is ’n lewenstyl van dienslewering, waar ander se belange vir jou net so swaar weeg as jou eie, waar jy jou bronne, tyd, invloed en vaardighede aanwend om te sorg vir ander, hetsy om hulle te beskerm, te versorg en te koester, of  vir hulle regte op te kom.

Lees Filippense 4:10-20

1.  Sê vir mekaar wat die teks by jou wakker gemaak het.   Wat tref jou?  Hoe raak dit jou lewe?

2.  Dink na oor wat die gemeente se omgee vir Paulus beteken het.  Dit lê op ’n materiële vlak sowel as ’n verhoudingsvlak.  Hoe spreek dit jou aan?

3.  Dink ook na oor wat die omgee vir Paulus ook vir die gemeente self beteken het.  Dit lê op ’n geestelike vlak.  Hoe spreek dit jou aan?

4.  Paulus se visie vir die gemeente van Filippi is duidelik dat hulle die wonder van saamwees, saamdink, saambid en saamleef sal beleef.

4.1  Lys al die verhoudings wat jy in ons gemeente het.  Wat sien jy raak?  Watter verhoudings mis jy?  Hoe kan jy sorg dat saamwees, saamdink, saambid en saamleef met ander gelowiges groei in jou lewe?

4.2  Lys al jou verhoudings met mense in die gemeenskap.  Wat sien jy raak?  Watter verhoudings mis jy?  Watter omgee grense moet jy nog oorsteek?

LEEF

Beplan hoe jy hierdie week wil groei in omgee, spesifiek in terme van jou gedagtes oor die verhoudings in jou lewe.  Hier is ’n paar opsies om jou gedagtes te stimuleer:

  • Dink aan mense wat in nood is: weduwees, weeskinders, of agtergeblewenes.  Oorweeg biddend vir wie jy iets prakties kan beteken, hetsy deur jou invloed te gebruik, of ’n uitstappie te reël, of hulp met inkopies te verleen, of regs- of ander maatskaplike hulp te soek en te gee.  En gaan doen dit.
  • Vra iemand: wat kan ek vir jou doen vandag?  Dit kan iemand in jou familie wees of in jou vriende- of werkkring óf een van die talle studente in ons gemeenskap. Dit kan klein of groot wees.  Dit kan moeilik of maklik wees. Maar gaan doen dit dan!
  • Kies een van ons sendelinge of ‘n gesin wat ons gemeente ondersteun in hulle bediening.  Vra hulle wat jy vir hulle kan beteken.  Miskien het hulle ’n pakkie plaaslike kruideniersware nodig wat jy vir hulle kan pos.  Miskien het hulle moeite met ’n bank of ’n administratiewe las wat jy vir hulle kan uitsorteer.  Maar belangrik, vind  by hulle uit … en doen dit dan.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.