Omswerwinge – Numeri en Deuteronomium (18-24 Februarie)

Omswerwinge – Numeri (10-14; 20-21; 25; 27) en Deuteronomium (1-2; 4; 6; 8-9; 29-32; 34)

Numeri is die verhaal van twee generasies van Israel wat 40 jaar trek deur die woestyn tot by die vlaktes van Moab duskant die Beloofde land. Die boek is saamgestel rondom die twee dele van hierdie reisverhaal. 

  • Die eerste deel vertel die verhaal van die mislukte trek van die eerste generasie vanaf Sinai tot by die beloofde land.  Dié deel van die verhaal eindig met die gebrek aan vertroue van die volk in God om die land in te neem en die begin van die gevolglike verdere omswerwinge in die woestyn.
  • Die tweede deel fokus op die voorbereiding van die tweede generasie om die beloofde land in te neem.  Dit fokus op kwessies van leierskap en priesterskap, met die gepaardgaande voorskrifte, ‘n aantal oorwinnings in die woestyn en eindig met die aankoms in Moab, oos van die Jordaan, en die voorbereiding van die tweede generasie om die beloofde land in te neem.

Dit is ‘n boek wat eerlik kyk na die gevolge van die eerste Eksodus-geslag se gebrek aan vertroue in God, maar ook hoop skep deur die verhale van God wat sy beloftes vervul deur hulle nageslag.  Die punt van die boek is dat die eerste Eksodus generasie hulle kanse verspil het om die beloofde land in te trek, dat dit hulle daarom ‘n leeftyd in die woestyn gekos het, en dat dit eers die tweede generasie sou wees wat die Intog sou beleef.

Deuteronomium is die verhaal van die impak van verlede, hede en toekoms soos dit in drie “preke” van Moses na vore kom:

  • Historiese terugkyk (hfst. 1-3) – “Onthou waar julle vandaan kom; ”
  • Riglyne vir navolging (hfst. 4-30): “Luister na en leef in ‘n verbondsverhouding met die Here; ”
  • Profetiese vooruitkyk (hfst. 31-34): “Vertrou op die beloftes van God vir die toekoms.”

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken.  Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

Vertel vir mekaar wat julle tref in hierdie verhaal:

  1. Wat leer julle van mense se optredes in moeilike en uitdagende situasies – aan die eenkant teenoor God en aan die ander kant teenoor leiers?  Wat leer julle van God se reaksie daarop, sowel as die leiers se reaksies: veral die eerste geslag Moses, Aäron en Mirjam sowel as die tweede geslag Kaleb en Josua?
  2. Wat leer julle van die rol wat die omvattende ontberinge en uitkomste gespeel het in die geloofsgroei en vertroue op God van die volk en sy leiers?
  3. Wat leer julle van die rol wat nadenke oor die verlede in jou geestelike lewe behoort te speel? En hoe belangrik dink julle is ’n vaste verbintenis aan God vir die hede sowel as vir die toekoms?

Watter keuses vra die Here nou van jou vir jou eie persoonlike lewe en die wêreld waarbinne jy Hom moet dien?

     

Trackback from your site.

Leave a comment