18-24 Feb: Omswerwinge

RUS

  • Vertel vir mekaar waar en hoe julle die afgelope week die Here beleef het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Hoofstuk 6 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van die verkenners (Numeri 13) uit enige kinder-vriendelike Bybel.

Gesels oor die verhaal (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk):

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. 
  • Gesels oor wat dit beteken om God te vertrou om in al jou behoeftes te voorsien.  Vertel vir mekaar hoe God al vantevore vir julle voorsien het.  Het een van julle ‘n spesifieke behoefte waarin julle nodig het dat God nou voorsien?  Bid hierdie week spesifiek daarvoor.

LEEF

  • Vertel vir mekaar hoe die Here julle die week geseën het.  Hoe kan God julle die komende week gebruik om ander te seën?
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Trackback from your site.

Leave a comment