Skip to main content

Luisterblad 30 April tot 6 Mei 2017

Hier volg die drie hulpmiddels vir die week van 30 April tot 6 Mei vir lidmate wat op reis is saam met ons met die preekteks van Sondag 7 Mei: Johannes 10:1-12.  Dit bevat die persoonlike luisterblad, die saamluisterblad sowel as die Familie-Luisterblad.  Dit is ook beskikbaar in pdf formaat.

PERSOONLIKE LUISTERBLAD

RUS

 • Raak stil. Dit is die week Goeie Herder Sondag. Dink na oor wat die Here as Herder vir jou in jou lewe al beteken het.  Skryf van die stories in jou joernaal neer.  Loof Hom dan vir wat sy eienaarskap, sorg en begeleiding vir jou beteken het.

HOOR

Lees Johannes 10:1-21.

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte hieronder by Luister na ander en die tye.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die oorvloed wat Jesus belowe.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om jou geloof in die Here te vier en ander daarvan te vertel.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

 • Begin om oor julle ervarings van Jesus as die Goeie Herder in die kleingroep te gesels. Deel met mekaar wat die Here Jesus se eienaarskap, versorging en begeleiding vir julle beteken het.

Ingaan in God se tyd

 • Ons is steeds in die tyd van Pase, die tyd waarin ons fokus op Jesus se opstanding wat ons motiveer tot nuwe lewe. Laat iemand die Here dank vir sy opgestane teenwoordigheid as ons Goeie Herder en open met gebed.

Luister na God se Woord

 • Lees nou Johannes 10:1-21. Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Wat bemoedig jou?  Wat daag jou uit?

Luister na mekaar

 • Deel met mekaar wat julle tref. Gee genoeg tyd vir hierdie deel.

Luister na ander en die tye

Jesus gebruik in vers 1-6 die beeld van die herder om sy eienaarskap, versorging en begeleiding van sy mense te beklemtoon.  Die Jode verstaan egter nie wat Hy vir hulle daarmee wil sê nie – waarmee veral die leiers onder hulle, hulle valse herderskap bewys.  Hulle ken nie vir God nie en werk nie vanuit ‘n verhouding met Hom nie.

In vers 7-18 spel Jesus dit nog dieper uit, deurdat Hy ook die ingang vir die skape is (op soortgelyke wyse is Hy ook die leer na die hemel – Joh. 1:51; en die weg na God – Joh. 14:6), sowel as die Goeie Herder.  Dit beklemtoon dat dit slegs in ‘n verhouding met Hom moontlik is om deel van sy kudde te wees – Sy skape ken Sy stem.  Vir dié gelowiges wat in Hom glo en Hom begin gehoorsaam, gee Hy lewe in oorvloed.  Die ander skape waarvan hier gepraat word, dui op die heidene wat nog in Hom sou glo.

Om dit nog beter te verstaan: ‘n skaapkraal het in daardie tyd baie keer verskillende kuddes geakkommodeer, veral wanneer dit nie aan ‘n huis vas gebou was nie.  ‘n Herder het dus baie tyd met sy skape deurgebring, sodat hulle sy stem kon leer ken.  Dit het beteken dat hy hulle dus kon beheer met sy stem – net sy skape het agter hom uit geloop as hy hulle geroep het om uit die kraal te gaan vir weiding.

Dít is die tipe intieme prentjie wat vir ons Jesus se verhouding met ons teken – Hy wil hê elke gelowige moet Sy stem só goed leer ken (Sy Woord), dat Hy letterlik voor kan loop en ons begelei na die lewe en oorvloed wat Hy wil gee.  En onthou, dit is met dié stem dat Jesus vir Lasarus uit die graf uit roep en opwek … dit is hoe kragtig Sy stem is!

Maar getrou aan wat Hy reeds met die beeld van die brood wat lewe gee, gesê het, hou Sy herderskap letterlik sy dood in, want Hy lê sy lewe af vir sy skape (vgl. Sag. 13:7 se voorspelling).  Let op hoe Hy ook praat van sy lewe weer opneem, soos Sy Vader dit vir Hom moontlik sal maak – waarmee Hy sy eie opstanding uit die dood voorspel.

Die Jode het egter nog meer probleme met hierdie woorde, en dink dat Jesus óf van die duiwel besete is, óf mal – hoewel daar tog ook mense was wat gesê het, sy woorde bewys die teendeel.

Bespreek.

Luister weer na God se Woord

 • Kyk weer vlugtig na die teks (of lees dit weer ‘n keer). Hoe het die inligting hierbo jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

 • Wat maak God nou vir jou duidelik oor die betekenis van hierdie teks?

Antwoord met ons lewe

 • Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis. Hoe kan julle mekaar dié week ondersteun om te volhard in julle verbintenis aan die Goeie Herder?  Bid vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

 • Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

 • Julle kan allerhande skape maak met watte en ‘n prent van ‘n skaap op ‘n papierbord. Kyk veral na “shaking head sheep” by https://www.daniellesplace.com/html/rrpreschoolgoodshepherd.html vir idees en patrone.  Gesels saam oor hoe mense hul troeteldiere roep of hoe ouers hul kinders roep.  Kry ‘n paar demonstrasies.  Wys daarop dat ons kan herken wie roep, vir wie hulle roep, en dikwels selfs met watter emosie daar geroep word!  Vergelyk dit dan met die skaapwagter wat die skape roep voordat julle die teks uit Johannes lees.
 • Gebruik die volgende vertaling van Johannes 10:1-21 en gesels met mekaar oor wat julle daarin tref:

Die Goeie Herder en die Slegte Diewe

10            1–6 “Laat Ek vir julle ’n storie vertel om julle te help om te verstaan wat Ek wil sê.

“Julle ken mos skape. Die herder loop deur die hek na sy skape toe. Die wag by die hek sal dadelik vir hom oopmaak. ’n Dief sal skelm probeer inkom. Dit wys dat hy net die skape wil seermaak.

“Die herder sal in die kraal sy skape bymekaar maak. Sy skape ken hom goed. Hulle sal kom as hy hulle roep. Dan sal hulle saam uitgaan veld toe. Hulle ken sy stem en sal daarom saam met hom stap. Hulle sal nie sommer agter ’n vreemde man aanstap nie. Hulle sal eerder weghardloop, want hulle ken die vreemde man nie.”

Jesus het gewoonweg gepraat. Tog het die Joodse leiers nog nie verstaan wat Hy wou sê nie.

Jesus Laat ons Ewig Lewe

7–10 “Ek is soos die hek van die skaapkraal. Die hek is die enigste regte manier om in die kraal in te kom. So is Ek die enigste regte manier om by God uit te kom. Ander wat voor My gekom het, is soos diewe. Hulle jok en mislei mense. Kinders van God luister nie na hulle nie.

“Ek is soos ’n hek vir die skape. Wie My volg, is soos die skape. Skape loop deur die hek na die weivelde toe. Deur My word julle kinders van God. Ek gee vir julle alles wat julle geestelik nodig het. Dit is soos ’n geestelike weiveld. Moenie dat iemand vir julle sê dat daar ’n ander pad na God toe is nie. Hy jok net en so gaan julle nie by God uitkom nie. Ek het gekom sodat julle vir altyd God se kinders kan wees.”

Die Goeie Herder

11–16 “Vir kinders van God is Ek soos ’n goeie herder wat na sy skape kyk. ’n Goeie herder sal alles vir sy skape doen. Hy sal selfs vir hulle doodgaan sodat hulle nie iets oorkom nie. ’n Gewone oppasser gee nie om vir die skape nie. Dit skape is mos nie syne nie. Hy sal sommer weghardloop as daar ’n leeu kom. Hy sal nie probeer om die skape te help nie. Die leeu sal die skape maklik kan doodbyt.

“Ek is egter soos ’n goeie herder. My skape ken My goed en Ek ken hulle. Ek ken elke Christen so goed soos my Vader My ken. Die Christene ken My net so goed. Daarom is Ek bereid om liewer self dood te gaan as dat Christene iets oorkom. Behalwe die mense hier, is daar baie ander mense wat ook my vriende is. Ek sal hulle wys wat om te doen. Al die Christene sal soos een groot trop skape wees. Ek sal hulle enigste herder wees.

17–18 “My Vader het My lief. Ek is bereid om dood te gaan. Dan sal Ek bewys dat Ek weer lewendig kan word. Niemand sal My kan doodmaak nie, behalwe as Ek hom toelaat. Ek kan, as Ek wil, sterf. En Ek kan, as Ek wil, ook weer lewendig word. My Vader het gesê dat Ek dit moet kom doen.”

19–21 Hieroor het die Jode vreeslik gestry. Party het gesê: “Hy is mal. Moenie meer na hom luister nie;” ander het weer gesê: “Julle is verkeerd. ’n Mal mens praat nie so nie. En iemand wat vir die duiwel* lief is, kan tog ook nie sommer iemand gesond maak nie.”

 

* Die duiwel is God se vyand. Hy staan aan die hoof van ’n klomp slegte magte. Ons noem hulle bose geeste of demone.

 Joubert, S., Die Nuwe Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan.

 • Indien julle kinders groter is, kan julle van die detail met hulle deel in die deel by Luister na ander en die tye

LEEF

 • Hoe kan julle sorg dat julle al hoe meer verbind aan Jesus as die Goeie Herder lewe?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.