Luisterblad 16 tot 22 April 2017

PERSOONLIKE LUISTERBLAD

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat hierdie Paasnaweek vir jou beteken het. Aanbid die Here vir sy bereidheid om aan die kruis vir jou te sterf.  Loof die Here vir die opstanding wat jou lewe fundamenteel verander.

HOOR

Lees Johannes 20:19-31.

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte hieronder by Luister na ander en die tye.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor hoe geloof die werklikheid van die teenwoordigheid van Jesus vir jou oopsluit.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om jou geloof in die Here te vier en ander daarvan te vertel.

SAAMLUISTER

Ingenooi deur God

 • Begin om oor julle ervarings van Paasnaweek in die kleingroep te gesels. Deel met mekaar wat die Here Jesus se kruisdood en opstanding vir julle beteken het.

Ingaan in God se tyd

 • Dit is die begin van die tyd van Pase, die tyd wat ons fokus op Jesus se opstanding wat ons motiveer tot nuwe lewe. Laat iemand die Here dank vir sy opgestane teenwoordigheid en open met gebed.

Luister na God se Woord

 • Lees nou Johannes 20:19-31. Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Wat bemoedig jou?  Wat daag jou uit?

Luister na mekaar

 • Deel met mekaar wat julle tref. Gee genoeg tyd vir hierdie deel.

Luister na ander en die tye

Die opstanding van die Here Jesus Christus bly die kern van ons geloof.  Sonder die opstanding is ons geloof in Jesus waardeloos.  As Jesus nie opgestaan het nie, help dit eintlik nie dat ons glo nie, want dan kan Hy nie nou lewe nie, kan Hy nie nou enige invloed op ons lewe uitoefen nie.

Maar hoe werklik is die opstanding van die Here Jesus Christus nou regtig?  Gary Habermas en Michael Licona het ‘n indringende en omvattende ondersoek geloods na die werklikheid van die opstanding van die Here Jesus Christus. Dit is waarskynlik een van die beste stukke navorsing daaroor wat beskikbaar is, ten minste waarvan ek weet.

Gary en Michael gebruik ‘n minimalistiese benadering – uitgebreid gemotiveerd – om die vier algemeen aanvaarde feite waarop hulle die opstanding begrond, te motiveer, sowel as ‘n vyfde feit wat deur die meerderheid aanvaar word.  Hulle noem dit die “minimal facts approach.”

 • Jesus het aan die kruis gesterf – bronne: die Joodse geskiedskrywer Josephus bevestig dat kruisiging een van die strawwe was wat in die eerste eeu aan die orde van die dag was; die vier evangelies van die NT, Markus, Matteus, Lukas en Johannes bevestig dat Jesus aan die kruis dood is; die Romeinse geskiedskrywer en senator Tacitus verduidelik hoe Nero die skuld vir die brandende Rome op die Christene geplaas het, en voeg daarby (vry vertaal): “Christus, van wie die naam Christene afkomstig is, het die ekstreme boete betaal gedurende die regering van Tiberius aan die hand van een van ons prokurators, Pontius Pilatus.”; die Griekse satirikus Lucian van Samosata skryf (weereens vry vertaal): “Die Christene, julle weet, aanbid ‘n man tot vandag nog – die deurlugte persoon wat hulle unieke rituele begin het, en daarvoor gekruisig is.”; die Stoïsynse filosoof Mara Bar-Serapion vermeld dat Jesus doodgemaak is; ditto die Joodse Talmoed, ‘n rabbynse kommentaar op en uitleg van die leringe van die OT.
 • Jesus se dissipels het geglo dat Hy uit die dood opgestaan het en aan hulle verskyn het – ‘n hele aantal onafhanklike bronne getuig daarvan: die beskrywings van hulle opstandingsgeloof wat in die NT opgeneem is en duidelik op mondelinge tradisies berus en daarom vóór die geskrewe teks moes bestaan het: credos (1 Kor. 15:3-5), liedere (Ef. 5:14; 5:19; 1 Tim 3:16), opsommings (Luk. 1:1-4), en gedigte (Rom. 8:35-38; Fil. 2:5-11; 2 Tim. 2:11-13); Paulus skryf daaroor (1 Kor. 15); die vier evangelies van die NT, Markus, Matteus, Lukas en Johannes, skryf daaroor, soos in ons gelese gedeelte, sowel as Lukas met sy Handelinge van die apostels; daarby kom nog die onwrikbare getuienis van die dissipels wie se lewens só getransformeer is deur die opstanding dat hulle vervolging en martelaarskap verduur het vir hulle getrouheid aan die boodskap daarvan.  Die opstanding kon dus per definisie nie ’n legende gewees het wat oor tyd ontwikkel het nie.  Daarvoor was die getuienis van die opstanding té vroeg en té wyd deur ooggetuies bevestig.
 • Die vervolger van die kerk, Paulus, is skielik verander. Sy getuienis is van groot belang omdat sy verandering van vyand in vriend nie op ’n ander manier verklaar kan word as dat die opgewekte Jesus aan hom verskyn het nie.  Hy maak ook baie van die liggaamlike opstanding van Jesus (Hand. 13:34-37; 1 Kor. 15; Fil. 3:21).
 • Die skeptiese Jakobus, broer van Jesus, is skielik verander. Sy verandering van skeptisisme toe Jesus nog saam met hulle gelewe het (Joh. 7) tot onwrikbare geloof in die opgestane Jesus en leiding van die kerk (Hand. 15) kan net verklaar word aan die hand van iets wat werklik gebeur het.  Ditto Jesus se ander broer, Judas, wat ook ’n brief in die NT geskryf het.
 • Die graf was leeg. Dit sou onmoontlik gewees het vir die Christendom om van die grond af te kom as ’n beweging as Jesus se liggaam steeds in die graf was.  Die graf was leeg, soos selfs die Romeine en Jode getuig het, hoewel sommige van hulle die bewering gemaak het dat Jesus se liggaam gesteel is.  Die graf was egter leeg, hoe ’n mens ook al dit sou probeer verklaar.  Die vorige vier punte wys egter hoe onwrikbaar die getuienis was dat Jesus inderdaad opgestaan het.  Dit is genoeg om die leë graf te verklaar as ’n verdere getuienis van Jesus se opstanding.

Bespreek.

Luister weer na God se Woord

 • Kyk weer vlugtig na die teks (of lees dit weer ‘n keer). Hoe het die inligting hierbo jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

 • Wat maak God nou vir jou duidelik oor die betekenis van hierdie teks?

Antwoord met ons lewe

 • Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis. Hoe kan julle mekaar dié week ondersteun om te volhard in geloof en gehoorsaamheid?  Bid vir mekaar.

FAMILIE-LUISTER

RUS

 • Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

 • Gebruik die volgende vertaling van Johannes 20:19-31 en gesels met mekaar oor wat julle daarin tref:

19–23 Jesus se vriende was laat daardie Sondagaand nog bymekaar. Hulle het al die deure gesluit, want hulle was bang vir die Joodse leiers. Al was die deure gesluit, het Jesus skielik daar by hulle gestaan en gesê: “Vrede vir julle.” Hy wys toe vir hulle die merke aan sy hande en sy sy. Sy vriende was baie bly om die Here te sien.

Jesus sê toe: “Vrede vir julle. Soos my Vader My na die wêreld gestuur het, stuur Ek julle nou.” Hy blaas toe oor sy vriende en sê: “Ontvang die Heilige Gees. As julle mense help om God se kinders te word, sal hulle sy kinders word. God sal nie kwaad bly oor hulle sonde nie. Maar as hulle nie na julle wil luister nie, sal God ook nie hulle sonde* vergewe nie.”

24–29 Tomas (sy bynaam was Tweeling) was nie by toe Jesus aan sy vriende verskyn het nie. Hy was een van Jesus se beste vriende. Die ander vertel hom toe dat hulle die Here lewendig gesien het.

“Ek glo dit nie,” het Tomas gesê. “As ek nie die spykermerke aan sy hande kan voel en my hand op die wond in sy sy kan sit nie, sal ek dit nie glo nie.”

Omtrent ’n week later was Jesus se vriende weer saam. Tomas was ook daar. Al die deure was weer gesluit. Jesus was skielik weer by hulle en toe groet Hy hulle: “Vrede vir julle.”

Hy sê toe vir Tomas: “Bring jou vinger hier. Kyk na my hande. Kom, sit jou hand hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig Ek is nie. Glo dit.”

“My Here en my God!” is al wat Tomas kon sê.

“Jy glo omdat jy My gesien het. Gelukkig is die mense wat glo, al het hulle My nie gesien soos jy nie.”

30–31 Jesus het nog baie ander wonderlike dinge gedoen om te wys wie Hy regtig is. Nie alles is hier neergeskryf nie. Sy vriende het dit alles gesien. Wat hier neergeskryf is, is geskryf sodat julle nie hoef te twyfel dat Jesus die Redder, die Seun van God, is nie. Jy kan dit met jou hele hart glo. As julle dit glo sal julle vir ewig saam met God leef. Jesus het dit vir julle moontlik gemaak.

 (Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.)

 • Indien julle kinders groter is, kan julle van die detail met hulle deel in die deel by Luister na ander en die tye

LEEF

 • Hoe kan julle sorg dat julle al hoe meer as getuies leef van Jesus se teenwoordigheid by ons deur sy opstanding?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.