Ekstra materiaal vir stiltetyd

 

In die tweede kwartaal 2017 gaan ons weer die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT.  Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.  Laai dit hier in pdf formaat af: Stiltetyd tweede kwartaal 2017

STILTETYD

Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik aan die hand van hierdie hulpmiddel.  Jy kan hierdie materiaal ook as ‘n gedrukte kopie by die kerkkantoor kry vir R30.

KLEINGROEPE

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik sal word.  ‘n Kleingroephulpmiddel sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn in ‘n luisterblad wat die RUS, HOOR, LEEF luistersiklus sal gebruik.

BYBELSKOOL

Lidmate word ook uitgenooi om die  Bybelskool oor Levitikus by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 20 April – daar is reeds vier bydraes as ‘n inleiding oor die boek.  Skryf in by bybelskool.com/subscribe om die daaglikse bydraes per e-pos te ontvang.  Ons vergader ook Woensdagaande 18:00-19:00 in die konsistorie vanaf 19 April vir ‘n bespreking van die voorafgaande bydraes.

PREEKTEKSTE

Die voorgestelde preektekste word eerste gelys waarna die ander drie tekste vir die week aangedui word.

 1. 23 April Johannes 20:19-31; Handelinge 2:14a, 22-32; Psalm 16; 1 Petrus 1:3-9
 2. 30 April Lukas 24:13-35; Handelinge 2:14a, 36-41; Psalm 116:1-4, 12-19; 1 Petrus 1:17-23
 3. 7 Mei Johannes 10:1-10; Handelinge 2:42-47; Psalm 23; 1 Petrus 2:19-25
 4. 14 Mei Johannes 14:1-14; Handelinge 7:55-60; Psalm 31:1-5, 15-16; 1 Petrus 2:2-10
 5. 21 Mei Johannes 14:15-21; Handelinge 17:22-31; Psalm 66:8-20; 1 Petrus 3:13-22
 6. 28 Mei Johannes 17:1-11; Handelinge 1:6-14; Psalm 68:1-10, 32-35; 1 Petrus 4:12-14
 7. 4 Junie 1 Korintiërs 12:3b-13; Handelinge 2:1-21; Psalm 104:24-35b; Johannes 20:19-23
 8. 11 Junie Psalm 8; Genesis 1:1-2:4a; 2 Korintiërs 13:11-13; Matteus 28:16-20
 9. 18 Junie Genesis 18:1-15; Psalm 116:1-2, 12-19; Romeine 5:1-8; Matteus 9:35-10:8
 10. 25 Junie Genesis 21:8-21; Psalm 86:1-10, 16-17; Romeine 6:1b-11; Matteus 10:24-39
 11. 2 Julie Genesis 22:1-14; Psalm 13; Romeine 6:12-23; Matteus 10:40-42
 12. 9 Julie Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67; Psalm 45:10-17; Romeine 7:15-25a; Matteus 11:16-19, 25-30
 13. 16 Julie Matteus 13:1-9, 18-23; Genesis 25:19-34; Psalm 119:105-112; Romeine 8:1-11

Hoe om hierdie stiltetyd boek te gebruik

Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Gebruik die volgende metode om hierdie tekste deur te werk:

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.

INHOUDSOPGAWE

Inleiding
* Hoe om hierdie stiltetyd boek te gebruik

23 April 2017
* Johannes 20:19-31 – Jesus staan op as die teenwoordige Here
* Handelinge 2:14a, 22-32 – Die Heilige Gees maak alle gelowiges getuies
* Psalm 16 – Daar is niks goeds behalwe by God nie
* 1 Petrus 1:3-9 – Jubel oor God in allerhande beproewings

30 April 2017
* Lukas 24:13-35 – Jesus het werklik opgestaan
* Handelinge 2:14a, 36-41 – Die eerste oes
* Psalm 116:1-4, 12-19 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede
* 1 Petrus 1:17-23 – Wees heilig, want God is heilig

7 Mei 2017
* Johannes 10:1-10 – Die Goeie Herder se skape ken sy stem
* Handelinge 2:42-47 – Die eerste gemeente
* Psalm 23 – Die gebed vir alle seisoene van die lewe
* 1 Petrus 2:19-25 – Volhard in goeddoen in die navolging van Christus

14 Mei 2017
* Johannes 14:1-14 – Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle lief gehad het
* Handelinge 7:55-60 – Vervolging is die stimulus vir die uitbreiding van die evangelie na Judea en Samaria
* Psalm 31:1-5, 15-16 – My toekoms is in u hande
* 1 Petrus 2:2-10 – Groei geestelik deur die melk van die woord en inskakeling in die geloofsgemeenskap

21 Mei 2017
* Johannes 14:15-21 – Alles draai om die liefde
* Handelinge 17:22-31 – Paulus tree ook in die publieke sfeer op met die evangelie
* Psalm 66:8-20 – God se dade moet vir almal vertel word
* 1 Petrus 3:13-22 – Laat Jesus Christus die maatstaf vir julle gedrag wees

28 Mei 2017
* Johannes 17:1-11 – Jesus bid passievol vir eenheid in Sy kerk
* Handelinge 1:6-14 – Wag op die gawe van die Heilige Gees
* Psalm 68:1-10, 32-35 – God vul alles en almal met Sy teenwoordigheid
* 1 Petrus 4:12-14 – Verheerlik God in lyding en doen wat goed is

4 Junie 2017
* 1 Korintiërs 12:3b-13 – Verskeidenheid dien die eenheid
* Handelinge 2:1-21 – Die Heilige Gees maak alle gelowiges getuies
* Psalm 104:24-35b – Hoe groot is U, hoe groot is U!
* Johannes 20:19-23 – Jesus staan op as die teenwoordige Here

11 Junie 2017
* Psalm 8 – Nietig, maar waardig in God se teenwoordigheid
* Genesis 1:1-2:4a – In die begin het God die hemel en die aarde geskep
* Korintiërs 13:11-13 – Die liefde is onmisbaar in alles
* Matteus 28:16-20 – Jesus gee aan sy dissipels die Groot Opdrag

18 Junie 2017
* Genesis 18:1-15 – Abraham se gasvryheid sluit die lewe vir almal oop
* Psalm 116:1-2, 12-19 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede
* Romeine 5:1-8 – Vryspraak lei tot vrede en vrye toegang
* Matteus 9:35-10:8 – Jesus vergewe, genees en roep sondaars as gestuurdes

25 Junie 2017
* Genesis 21:8-21 – Die Here het aan Sara gedink soos Hy beloof het
* Psalm 86:1-10, 16-17 – Gee my ’n teken van u goedheid
* Romeine 6:1b-11 – Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie
* Matteus 10:24-39 – Moenie bang wees nie, God sal sorg

2 Julie 2017
* Genesis 22:1-14 – Nou weet ek dat jy My dien
* Psalm 13 – Kyk tog en luister na my, Here, my God
* Romeine 6:12-23 – Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie
* Matteus 10:40-42 – Moenie bang wees nie, God sal sorg

9 Julie 2017
* Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67 – God gee vir Isak ‘n gasvrye vrou wat hom vertroos na die dood van Sara
* Psalm 45:10-17 – Huwelikslied vir die koning en koningin
* Romeine 7:15-25a – Die gees is die agent van verandering, nie die wet nie
* Matteus 11:16-19, 25-30 – Kom na My toe en Ek sal julle rus gee

16 Julie 2017
* Matteus 13:1-9, 18-23 – Jesus ontmagtig die skare en bemagtig die dissipels met gelykenisse
* Genesis 25:19-34 – Abraham omhels die roeping van God enduit
* Psalm 119:105-112 – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar
* Romeine 8:1-11 – Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.