Ekstra materiaal vir stiltetyd

 

In die tweede kwartaal 2017 gaan ons weer die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT.  Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.  Laai dit hier in pdf formaat af: Stiltetyd tweede kwartaal 2017

STILTETYD

Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik aan die hand van hierdie hulpmiddel.  Jy kan hierdie materiaal ook as ‘n gedrukte kopie by die kerkkantoor kry vir R30.

KLEINGROEPE

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik sal word.  ‘n Kleingroephulpmiddel sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn in ‘n luisterblad wat die RUS, HOOR, LEEF luistersiklus sal gebruik.

BYBELSKOOL

Lidmate word ook uitgenooi om die  Bybelskool oor Levitikus by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 20 April – daar is reeds vier bydraes as ‘n inleiding oor die boek.  Skryf in by bybelskool.com/subscribe om die daaglikse bydraes per e-pos te ontvang.  Ons vergader ook Woensdagaande 18:00-19:00 in die konsistorie vanaf 19 April vir ‘n bespreking van die voorafgaande bydraes.

PREEKTEKSTE

Die voorgestelde preektekste word eerste gelys waarna die ander drie tekste vir die week aangedui word.

 1. 23 April Johannes 20:19-31; Handelinge 2:14a, 22-32; Psalm 16; 1 Petrus 1:3-9
 2. 30 April Lukas 24:13-35; Handelinge 2:14a, 36-41; Psalm 116:1-4, 12-19; 1 Petrus 1:17-23
 3. 7 Mei Johannes 10:1-10; Handelinge 2:42-47; Psalm 23; 1 Petrus 2:19-25
 4. 14 Mei Johannes 14:1-14; Handelinge 7:55-60; Psalm 31:1-5, 15-16; 1 Petrus 2:2-10
 5. 21 Mei Johannes 14:15-21; Handelinge 17:22-31; Psalm 66:8-20; 1 Petrus 3:13-22
 6. 28 Mei Johannes 17:1-11; Handelinge 1:6-14; Psalm 68:1-10, 32-35; 1 Petrus 4:12-14
 7. 4 Junie 1 Korintiërs 12:3b-13; Handelinge 2:1-21; Psalm 104:24-35b; Johannes 20:19-23
 8. 11 Junie Psalm 8; Genesis 1:1-2:4a; 2 Korintiërs 13:11-13; Matteus 28:16-20
 9. 18 Junie Genesis 18:1-15; Psalm 116:1-2, 12-19; Romeine 5:1-8; Matteus 9:35-10:8
 10. 25 Junie Genesis 21:8-21; Psalm 86:1-10, 16-17; Romeine 6:1b-11; Matteus 10:24-39
 11. 2 Julie Genesis 22:1-14; Psalm 13; Romeine 6:12-23; Matteus 10:40-42
 12. 9 Julie Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67; Psalm 45:10-17; Romeine 7:15-25a; Matteus 11:16-19, 25-30
 13. 16 Julie Matteus 13:1-9, 18-23; Genesis 25:19-34; Psalm 119:105-112; Romeine 8:1-11

Hoe om hierdie stiltetyd boek te gebruik

Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Gebruik die volgende metode om hierdie tekste deur te werk:

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.

INHOUDSOPGAWE

Inleiding
* Hoe om hierdie stiltetyd boek te gebruik

23 April 2017
* Johannes 20:19-31 – Jesus staan op as die teenwoordige Here
* Handelinge 2:14a, 22-32 – Die Heilige Gees maak alle gelowiges getuies
* Psalm 16 – Daar is niks goeds behalwe by God nie
* 1 Petrus 1:3-9 – Jubel oor God in allerhande beproewings

30 April 2017
* Lukas 24:13-35 – Jesus het werklik opgestaan
* Handelinge 2:14a, 36-41 – Die eerste oes
* Psalm 116:1-4, 12-19 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede
* 1 Petrus 1:17-23 – Wees heilig, want God is heilig

7 Mei 2017
* Johannes 10:1-10 – Die Goeie Herder se skape ken sy stem
* Handelinge 2:42-47 – Die eerste gemeente
* Psalm 23 – Die gebed vir alle seisoene van die lewe
* 1 Petrus 2:19-25 – Volhard in goeddoen in die navolging van Christus

14 Mei 2017
* Johannes 14:1-14 – Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle lief gehad het
* Handelinge 7:55-60 – Vervolging is die stimulus vir die uitbreiding van die evangelie na Judea en Samaria
* Psalm 31:1-5, 15-16 – My toekoms is in u hande
* 1 Petrus 2:2-10 – Groei geestelik deur die melk van die woord en inskakeling in die geloofsgemeenskap

21 Mei 2017
* Johannes 14:15-21 – Alles draai om die liefde
* Handelinge 17:22-31 – Paulus tree ook in die publieke sfeer op met die evangelie
* Psalm 66:8-20 – God se dade moet vir almal vertel word
* 1 Petrus 3:13-22 – Laat Jesus Christus die maatstaf vir julle gedrag wees

28 Mei 2017
* Johannes 17:1-11 – Jesus bid passievol vir eenheid in Sy kerk
* Handelinge 1:6-14 – Wag op die gawe van die Heilige Gees
* Psalm 68:1-10, 32-35 – God vul alles en almal met Sy teenwoordigheid
* 1 Petrus 4:12-14 – Verheerlik God in lyding en doen wat goed is

4 Junie 2017
* 1 Korintiërs 12:3b-13 – Verskeidenheid dien die eenheid
* Handelinge 2:1-21 – Die Heilige Gees maak alle gelowiges getuies
* Psalm 104:24-35b – Hoe groot is U, hoe groot is U!
* Johannes 20:19-23 – Jesus staan op as die teenwoordige Here

11 Junie 2017
* Psalm 8 – Nietig, maar waardig in God se teenwoordigheid
* Genesis 1:1-2:4a – In die begin het God die hemel en die aarde geskep
* Korintiërs 13:11-13 – Die liefde is onmisbaar in alles
* Matteus 28:16-20 – Jesus gee aan sy dissipels die Groot Opdrag

18 Junie 2017
* Genesis 18:1-15 – Abraham se gasvryheid sluit die lewe vir almal oop
* Psalm 116:1-2, 12-19 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede
* Romeine 5:1-8 – Vryspraak lei tot vrede en vrye toegang
* Matteus 9:35-10:8 – Jesus vergewe, genees en roep sondaars as gestuurdes

25 Junie 2017
* Genesis 21:8-21 – Die Here het aan Sara gedink soos Hy beloof het
* Psalm 86:1-10, 16-17 – Gee my ’n teken van u goedheid
* Romeine 6:1b-11 – Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie
* Matteus 10:24-39 – Moenie bang wees nie, God sal sorg

2 Julie 2017
* Genesis 22:1-14 – Nou weet ek dat jy My dien
* Psalm 13 – Kyk tog en luister na my, Here, my God
* Romeine 6:12-23 – Om vir God te lewe en nie vir die sonde nie
* Matteus 10:40-42 – Moenie bang wees nie, God sal sorg

9 Julie 2017
* Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67 – God gee vir Isak ‘n gasvrye vrou wat hom vertroos na die dood van Sara
* Psalm 45:10-17 – Huwelikslied vir die koning en koningin
* Romeine 7:15-25a – Die gees is die agent van verandering, nie die wet nie
* Matteus 11:16-19, 25-30 – Kom na My toe en Ek sal julle rus gee

16 Julie 2017
* Matteus 13:1-9, 18-23 – Jesus ontmagtig die skare en bemagtig die dissipels met gelykenisse
* Genesis 25:19-34 – Abraham omhels die roeping van God enduit
* Psalm 119:105-112 – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar
* Romeine 8:1-11 – Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?