Skip to main content

Kleingroepmateriaal oggenddiens 19-25 Januarie

luisterRUS

  1. Die vraag van Charles Sheldon in sy boek In His Steps bly steeds vir baie Christene relevant: “What would Jesus do?” (WWJD) Baie tieners het op ‘n tyd dié frase op ‘n armband gedra. Een tiener het egter ook gesê: “WWJD? Dis maklik – die teenoorgestelde as wat ek sou doen!Wat dink jy van WWJD?

LUISTER

  1. Jan Johson (Invitation to the Jesus Life: Experiments in Christlikeness. Navpress: Colorado Springs, 2008) sê dat dit nog belangriker is om te vra: “How would Jesus do it?” Dan kan ons Hom beter navolg sodat Hy deur ons kan leef.

Lees Markus 9:14-29

  1. Gesels eers met mekaar oor WAT hier gebeur.
  • Dink aan die drie dissipels wat saam met Jesus op die berg van verheerliking was. Dink aan die ander dissipels wat agtergebly en gesukkel het met die situasie. Dink aan die menigte mense, die skrifgeleerdes, die woordvoerder wat met Jesus praat, die pa, die seun, en ook die gees. Fokus dan op alles WAT Jesus hier gedoen het en watter impak dit gehad het.
  1. Fokus nou op HOE Jesus dit gedoen het.
  • Noem vir mekaar alle aspekte wat julle raaksien. Watter verskille sien julle raak met dié twee vrae: WAT en HOE? Watter vraag spreek julle sterker aan? Hoekom?
  1. Een van die dinge wat uitstaan van Jesus se hantering van die pa is sy vraag: “Hoe lank is dit al dat dit hom oorkom?Gesels oor die impak wat ons uit die gedeelte agterkom dié vraag op die pa gehad het.

LEEF

  1. Dink na oor verskillende situasies in jou lewe waar mense in nood verkeer – in gesinne, in werksituasies, op straat. Sou jy dieselfde tipe vraag as Jesus kon vra in hulle situasies: “Hoe lank is dit al dat dit hom oorkom?” Hoe sou dit in jou geval klink? Watter verskil sal dit maak?
  2. Die belangrikste ding wat Jesus uiteindelik vir ons en met ons wil doen, is om in ‘n vriendskapsverhouding met ons te leef. Dit is wat dit beteken om die teenwoordigheid van die Here Jesus te beoefen (practicing the presence of God – broer Lawrence se nalatenskap). Dit is een van die eenvoudigste, maar ook een van die mees omvattende geloofsgewoonte wat daar is.

Jan Johnson sê dit as volg: “When we put our effort into whatever it takes to help us connect with God, we quite naturally do good things without thinking about them.” Sy noem dit: “accidental obedience”. Terwyl ons met die Here die pad stap, raak ons gehoorsaam, amper sonder dat ons ons instel daarop! En leef die Here Jesus eintlik deur ons!

Hoe sou jy Jesus kon toelaat dié week om deur jou te leef – practicing the presence of God?

HIER IS DIE AANDDIENS MATERIAAL:

Kleingroepmateriaal – Matteus 13 – ‘n Hart wat luister

Laat Jesus deur jou leef

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.