Kleingroepmateriaal 30 Julie 2017 – Numeri 1-2 – Elkeen kry sy plek in die kamp

Ingenooi deur God

Lees Psalm 148:1-6.  Gee geleentheid dat almal in kort gespreksgebede die Here loof en aanbid vir die orde waarmee Hy alles gemaak het, die plek wat Hy vir alles gegee het.  As julle genoeg tyd het, lees ook vers 7-14 en doen dieselfde.  Laat ook stiltes toe.

Ingaan in God se tyd

Dit is die tyd van die jaar wat ons “koninkrykstyd” noem.  Ons leef in die verwagting dat God as Koning in ons lewe heers.  Laat van die groeplede deel hoe hulle God as Koning in hulle lewe ervaar het sedert julle laas by mekaar was.

Luister na God se Woord

Die tyd vir die volk van Israel om die reis deur die woestyn voort te sit na die beloofde land Kanaän het aangebreek, veertien maande ná die Uittog uit Egipte.  Die Tabernakel is voltooi, die voorskrifte van die wet is gegee, en elkeen het goed geweet hoe hulle in gehoorsaamheid aan die Here en mekaar moet leef.  Hulle was gereed om die Here te volg na die plek wat Hy vir hulle in Kanaän sou aanwys.

Vir die uitdagings waaraan hulle in die woestyn blootgestel sou word, was daar egter nog ‘n paar finale voorbereidings om te tref.  Hulle moes militêr, sosiaal en geestelik as ‘n eenheid saamgesnoer word vir die uitdagings wat hulle in hulle konflik met ander nasies sou ervaar.  Hulle moes ook leer hoe om in die praktyk as families binne die groter geheel met mekaar en God te leef.

Lees Numeri 1-2 (fokus op 1:1-4, 16-19, 43-54; 2:1-3, 2:43).  Gebruik die onderstaande grafika om sin te maak van 2:33 (Josef se nageslag het in twee stamme ontwikkel, Efraim en Manasse).

Wycliffe Bible Encyclopedia

Luister na mekaar

Deel met mekaar wat julle tref in Numeri 1-2.

Luister na ander en die tye

  1. Die feit dat die Here dié opdrag gee, is betekenisvol, want Dawid moes dit ontgeld toe hy die volk wederregtelik getel het onder aanhitsing van die Satan (1 Kron. 21:1; vgl. ook 2 Sam. 24:1 waar dit die Here self is wat hom daartoe aanhits, omdat die Here toornig was oor Israel weens ‘n ongespesifiseerde rede). Hoekom kon die Here dit doen, en nie Dawid nie?
  2. Die tweede opdrag aan Moses en Aäron was om aan elke Israeliet ‘n plek in die “kamp” te gee rondom die Tabernakel van die Here. Hoekom was dit só belangrik?  Hoekom was dit rondom die Tabernakel?
  3. Die vaandel (banner) was ‘n uitkenningsteken vir die stam. Daarbenewens was daar ook ‘n familieteken.  Wat het dit vir die stamme en families beteken?  Watter toepassing het dit vandag?

Luister weer na God se Woord

Som vlugtig die boodskap van Numeri 1-2 op.  Wat het vir jou in julle nadenke duidelik geword?  Wat maak die Heilige Gees nou vir julle duidelik?

Twee gedeeltes in die NT  brei op die boodskap van Numeri 1-2 uit.

  1. Lees Johannes 14:1-4. Watter ooreenkomste en verskille sien julle raak?
  2. Lees Efesiërs 6:10-13. Watter ooreenkomste en verskille sien julle raak?

Fokus op wat God nou doen

Gesels met mekaar dat ons elkeen in die geloofsgemeenskap ‘n plek het, maar dat ons tegelykertyd saam met almal wat in Hom glo, van betekenis is in die stryd vir geloof op ons reis in hierdie wêreld.  Alan Stibbs  beskryf dit as: “Worship and war” (Search the Scriptures).  Hoe skakel julle elkeen in die  lig van Numeri 1-2 tans in die gemeente en ons geloofstryd in die wêreld in?

Antwoord met ons lewe

Ons twee grootste behoeftes as mense word deur Numeri 1-2 aangespreek: om te behoort en van betekenis te wees.  Sê vir die Here dankie daarvoor en help mekaar om julle plek vol te staan in ons gesamentlike aanbidding en die geloofstryd!

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.