KATEGESE 2020 – Stap vir stap deur God se Woord

Daar is so baie Sondagskool- en kategesemateriaal op die mark. Hoekom Odos?

  • Die Odos-span wil kinders lief maak vir die Woord sodat hulle deur die lees van die Woord in verhouding sal kom met Jesus.
  • Die Odos-span wil hê dat kinders hulle storie sal sien as deel van God se storie en hulle lewe op hierdie Odos-pad sal leef.
  • Die Odos-span wil Kategese en Sondagskool lekker maak!

Odos-toepHierdie Bybelstudie-reeks vir laerskool- en hoërskoolkinders kan gebruik word in gemeentes en skole. Dit bestaan uit 8 reekse met elkeen

  • ‘n onderwysershandleiding,
  • ‘n kinderboek wat die kinders elke week huis toe neem. In die boek is elke week se Bybelstorie,
  • ‘n versamel item soos kaarte, plakkers en plakkate sodat hulle nog verder aangemoedig word om meer oor God en Sy Woord te leer.
  • ‘n Odos-toep met vrae, ouerhandleiding, video’s en opleiding vir groepleiers (https://www.odos.co.za/bybelvasvra).

ROEP DIE HERE JOU AS KATEGEET?

Ons soek kategete wat die bestaande span vir 2020 kan aanvul!

Beplanning hierdie Sondag 3 November in die konsistorie vir 30 minute.

Kinderboek

In die boekie vir die maats, is elke week se Bybelstorie, asook ‘n inkleurprent wat pas by die karakter wat in die les behandel is. Elke maat kry ook ‘n versamel item, sodat hulle nog verder aangemoedig word om meer oor God en Sy Woord te leer.

Onderwysershandleiding

Die onderwysershandleiding is so geskryf dat dit baie maklik is vir die groepleier om die week se les voor te berei. Die kind se sintuie word gebruik om die storie driedimensioneel te beleef. Die bepaalde les begin met die storie wat vertel word. Daarna is daar ‘n paar vrae wat gevra kan word om te kyk of hulle mooi geluister het en sommer net weer van die inligting van die storie vas te vang in hulle geheue. Dan kom die lewensles, dis belangrik vir die groepleier om eers vir die kinders te vra wat hulle dink die storie vir ons wil sê voordat hulle kom met hulle interpretasie daarvan. Aktiwiteite vir Odos 1-5 by https://www.odos.co.za/copy-of-odos-reekse.

Ouerhandleiding

Elke week word vir die ouers iets gegee wat hulle met hulle kinders kan doen.  Ons wil hê dat ouers op ‘n kreatiewe manier weekliks saam met hulle kinders weer deur die verhaal gaan. Die Bybelvasvrae sal ook deel uitmaak van hierdie ouer betrokkenheid.  Ons bid dat die Bybelstories weer in huise sal herleef en op so ‘n wyse by ons kinders vasgelê word.

Begeleiding

Jy kan staatmaak daarop dat ons deurlopend die kategete sal begelei met ekstra hulpmiddels. Kom ons maak 2020 die Jaar van die Bybel, die jaar wat ons alles insit om ons kinders aan die Here self deur sy Woord en Gees te verbind.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.