Joh 12:12-16 Palmsondag

Verwelkoming & Afkondigings

Toetrede 

Lied 545 Jesus kom na Jerusalem toe Voorsanger v1, v2, Gemeente v2 Refrein, v 3 (sit) [Steek al 7 kerse aan tydens intro, Kinders kom met vlae in wanneer tweede vers “Hosanna” begin]

Votum

Liturg:  Loof die Heer,

want hy is goed.

Gemeente:  Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Liturg:  Israel moet getuig

Gemeente:  Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Liturg: Somerstrand moet getuig

Gemeente:  Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Liturg: Die wat die Here dien,

moet getuig

Gemeente:  Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Lied 175 Majesteit (sit)

Seëngroet

(Uit Fillipense 2)

Lied Psalm 118:7-8 (staan)

Video & Skriflesing

Johannes 12:12-16

Lofsang

Lied 223 Aan Jesus, Koning, al die eer (staan)

Lied 370:4 … Jare later loop die kinders…(sit)

Gebed

Preek

Die Perfekte Storm

Ken die storie van die “perfekte storm”?

(Boek, later fliek)

Okt 1991

Bemanning van Andrea Gail,

van Gloucester Massachusetts, VSA,

was 800 km van land af

in Atlantiese Oseaan.

Maar weer was vinnig besig te verander:

Kouefront,

gepaardgaande hoëdruksisteem,

was aan opbou.

Val saam met inkomende laedruksisteem.

Twee stelsels beïnvloed mekaar,

veroorsaak kragtige Noordoostewind.

Sigself genoeg sterk storm.

Maar naas h/die twee sisteme,

verskyn Orkaan Grace op toneel. 

Soos petrol op vuur.

Magte van natuur bymekaargekom

hulpelose Andrea Gail

van weste, noorde en suid-ooste getref.

Kragtige winde

reuse branders,

boot soos vuurhoutjies uitmekaar geslaan –

slegs stukkies later gevind.

Wanneer Jesus Jerusalem op donkie binnery,

is perfekte storm aan’t opbou.

Drie magte besig opbou,

Jesus binne week sy lewe gaan kos. 

Mag vd Romeinse Ryk

Aan een kant,

storm van die Weste:

sosiale,

politieke,

militêre mag

van supermoontheid:

Romeinse ryk.

Rome se mag oor vorige eeue geleidelik toegeneem.

Tot 30 jr voor Jesus geboorte,

republiek.

Maar met Julius Caesar dit verander.

Sy ambisie veroorsaak lang burger-oorlog,

eindig hy vermoor.

Sy aangenome seun,

Octavius,

neem by hom oor.

Neem titel “Augustus”,

beteken “majestueus”,

“verdien eer”.

Augustus verklaar Julius Caesar goddelik,

en hy, Augustus Octavius, dus “seun van God”. 

Romeinse Ryk teen hierdie tyd uitgebrei,

van Duitsland tot Egipte,

van Spanje tot Sirië.

Augustus homself “hoofpriester” verklaar,

laat oor hele Romeinse Ryk inskripsies aanbring:

Goeie nuus!

Ons het ‘n keiser.

Geregtigheid

vrede

veiligheid

en voorspoed

is nou vir ewig met ons!

Die seun van god het koning van die wêreld geword!

Na dood, Tiberius oorvat,

selfde titels. 

Midde Ooste nb vir Romeinse Ryk –

soortgelyk ons tyd.

Vandag afhanklik Midde Ooste vir olie,

Rome graan, ander landbouprodukte.

Rome self heeltemal oorbevolk.

Taak van Romeinse goewerneur

regspraak

belasting

vrede bewaar – enige onrus onderdruk,

sodat vloei van graan verseker. 

Eerste stormwind,

eerste element van perfekte storm waarbinne Jesus inry.

Joodse verwagtings

Tweede element van perfekte storm,

oorverhitte hoëdrukstelsel waarbinne Jesus inry,

is verhaal van Israel.

So ver terug as wat hulle kon onthou,

het die Joodse volk geglo hul verhaal is op pad êrens heen.

Al was daar allerhande terugslae deur hul gesk,

hul God sou sorg dat hulle daardie doel bereik.

Tema deurlopend van bevryding uit Egipte,

God hulle lei na beloofde land.

Geglo gaan weer gebeur.

Al onderdrukkers kan hul ergste probeer,

God sal sy volk bevry.

God sal ingryp,

sy regering op aarde vestig.

Bevryding van mag van Egipte sal nou

herhaal word in bevryding van Romeine.

En Jesus kies Paasfees,

die groot nasionale herdenking van bevryding uit Egipte

om sy skuif te maak.

150 jaar voor hierdie gebeure,

Judas die Makkabeër

(letterlik:  Judas die Hamer)

‘n bevrydingsbeweging in Israel gelei.

Was Siriese koning

tempel in Jerusalem aan Zeus gewy

Jode geforseer varkvleis te eet.

Judas die Hamer suksesvolle guerilla-strategie

oor drie jaar

tempel oorgeneem

weer geheilig.

Het die oorwinning met palmtakke gevier.

Oorwinning nie lank geduur,

kort daarna land deur Rome oorgeneem.

Jesus kom Jerusalem ingery,

vir Paasfees,

herdenking van volk bevryding.

Jode waai palmtakke,

sing Jesus woorde van Ps 118 toe:

Prys hom!

Loof hom wat in die Naam van die Here kom!

Die Koning van Israel. 

Skare stuur kragtige sein aan Romeinse onderdrukkers:

Soos Moses volk van Egipte se Farao bevry het,

soos Judas die Hamer volk van Siriese koning bevry het,

so gaan Jesus hulle nou weer van die Romeine bevry.

Die ware koning is hier.

Die’s nie ‘n goeie tyd om uit op see te wees

in ‘n op boot nie.

Of om op ‘n donkie in Jerusalem in te ry nie.

God aan die werk

Daar was altyd een hoogs onvoorspelbare element

in Israel se verhaal –

God self. 

Oor en oor in die verlede

het hull hul verhaal anders vertel

as wat God dit beplan het.

Hulle het altyd gehoop dat God eenvoudig

hul nasionale ambisies sal uitvoer.

Hy was, immer, hul God.

En hier kom Jesus,

die magtige,

glorieryke

terugkeer van Israel se God

na sy mense.

Maar dis ‘n ander tipe mag as wat hulle verwag.

Jesus klim op ‘n jong donkie.

As hy ‘n tweede Judas die Hamer was,

sou ‘n op ‘n oorlogsperd ry.

Maar God se koninkryk kom nie deur mag en geweld nie.

God se koninkryk kom.

Sy wil geskied

op aarde!

Jesus bring vrede op aarde,

maar nie die vrede van die swaar nie.

Die vrede van God.

Hy heers,

maar hy heer deur te ly en te sterf.

Die koning kom ingery op ‘n donkie.

Dit is die oomblik,

maar die volk kyk anderpad.

Hulle drome van nasionale bevryding,

konfrontasie met Rome,

was nie God se plan nie.

Die Goddelike orkaan waai in van die see af,

en om sy doel te bereik

moet dit die wrede magte van die imperialiste

en die hoëdrukstelsel van nasionalisme

direk tref.

Ons keuse

Soos wat die gebeure,

ook vir ons,

in die komende Heilige Week ontvou,

deel ons in hierdie verhaal.

Maak ons ons eie pelgrimstog

tot die voet van die kruis.

En as ons hierdie week hierdie pad stap

en fokus op die werk van God in Jesus,

dan kan ons nie onaangeraakte toeskouers bly nie.

Hierdie is die perfekte storm. 

En ons is deel daarvan.

Dieselfde gesindheid

moet in julle wees

wat daar ook in Christus Jesus was:

Hy, wat in die gestalte van God was,

het sy bestaan op Godgelyke wyse

nie beskou het

as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,

maar Homself verneder het

deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem

en aan mense gelyk te word.

sodat in die Naam van Jesus

elkeen wat in die hemel

en op die aarde

en onder die aarde is,

die knie sal buig,

en elke tong sal erken:

“Jesus Christus is Here!”

tot eer van God die Vader.

Ons leef daagliks in ons eie mikro-weergawes

van hierdie storm.

Met die mag van die breër samelewing,

die kapitalisme,

wat soos ‘n stormwind teen ons waai.

As jy wil voor kom in hierdie wêreld,

moet jy die spel speel.

Moet jy volgens die wêreld se reëls speel.

Plus, natuurlik, van die ander kant af,

jou eie ambisies

en verwagtinge:

wil ‘n graad kry

wil ‘n werk kry

wil trou,

wil soveel geld maak

wil so gemaklik leef

wil op hierdie ouderdom

so gemaklik

aftree.

Belyn ons onsself met die styl

en agenda

van die groot magte in ons samelewing?

Of soek ons heel selfsugtig ons eie voordeel

bou tempels

en kerke

en godsdienste programme

tot ons eie voordeel.

Terwyl ons hierdie Heilige Week die pad stap,

moet ons onsself die hele tyd afvra,

moet ons biddend vra:

waar is God in al hierdie dinge?

Sodat ons nie vir God inroep

bloot om ons eie ambisies te bevestig nie. 

Sodat ons nie maak

asof God bloot deel is

van die gees van ons tyd nie. 

Oor en oor,

weer en weer,

terwyl ons

in geloof

en hoop

en liefde

vir Jesus volg

in sy reis na die kruis,

sal ons vind dat die orkaan van liefde

wat ons bewend “God” noem

van ‘n nuwe hoek af inwaai.

Dat hierdie orkaan

ons drome vervul,

deur dit eers te vernietig. 

Dat hierdie orkaan iets nuuts bring

uit die gevaarlike kombinasie

van ons persoonlike hoop

en kulturele druk. 

In die proses

is daar tye

wat ons voel ons word in die dieptes afgetrek,

kilometers van die kus af

tussen reuse branders,

terwyl ons huil

oor ‘n koninkryk

wat nie kom

soos wat ons gedink het dit moet kom nie. 

Jesus se perfekte storm.

Te midde van hierdie storm

voel ons dikwels soos die dissipels

op pad na Emmaus:

“Ons het gehoop….

maar nou…”

Maar juis dan,

wanneer jy voel asof die storm jou te pletter gaan slaan,

kan jy weet

dat jy op die rand is daarvan

om ‘n nuwe woord te hoor.

‘n Woord wat kom

wanneer die storm bedaar het.

Wanneer ons in die kalmte na die storm

‘n nuwe pad vorentoe sien,

‘n pad waarvan ons nooit kon droom nie!

“Wat ‘n gebrek aan begrip

en wat ‘n traagheid van Gees!”

sê Jesus vir die Emmausgangers.

“Glo julle dan nie

al die dinge

wat die profete gesê het nie?

Moes die Christus nie hierdie dinge ly

om in sy heerlikheid in te gaan nie?”

Wie weet wat kan gebeur

as een van ons

-10 van ons

– 50 van ons!

hierdie Heilige Week

bid vir die kragtige Wind van God

om in ons storms in te waai,

sodat ons deur die lyding van die Messias

in die lewe kan inkom wat hy vir ons wil gee.

Wie kan dink

hoe God se krag en glorie sal lyk

wanneer dit van ‘n onverwagse hoek af

in ons lewe inwaai.

Gebed

Dankoffer

Gebed

Slotlied

Lied 547 Alle volke klap julle hande

of 215 Besing die lof van Jesus saam

Seën

Respons 370 Refrein

of 545 Refrein

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.