Week 7: 27 Februarie – 5 Maart 2011 – Jesaja 40:1-11

Jesaja 40:1-11 – God versorg sy volk soos ’n herder

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 40:1-11.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Hoofstuk 40:1-11 begin en eindig met die boodskap dat dit God se inisiatief is wat die uitkoms bring vir die volk.  Hy is die Herder wat sy lammers bymekaar maak en vir die lammerooie sorg.  Dit is die goeie tyding wat Jerusalem moet omarm en waarvan hulle getuies moet wees.

Let egter op hoe ’n belangrike rol voorbereiding in hierdie uitkoms speel.  Jesaja roep die volk op om gereed te maak om God se uitkoms te kan ontvang.  Dit laat ’n mens onwillekeurig dink aan die bediening van Johannes die Doper wat aan dié verse gekoppel word (Joh 1:23; Luk 3:2-7 vv).  Hy was die een wat mense voorberei het vir die uitkoms wat Jesus gebring het vir die volk, en natuurlik vir almal wat in Hom glo.

Dit het beteken dat die volk hulle afgode moes versaak, omdat God onvergelyklik groot is – Hy val nie so maklik om soos die afgode nie! (Jes 40:12-26) – en op God moes vertrou in die uitdagings van elke dag  – dié wat op die Here vertrou kry nuwe krag! (Jes 40:27-31).

Een van die geestelike gewoontes wat ’n mens daarmee help, is wat deur die eeue as Practicing the Presence bekend geraak het.  Dit is om ’n voortdurende openheid en bewussyn van Christus se teenwoordigheid in my lewe te ontwikkel.  Dit is om elke oomblik van my lewe as ’n geskenk van God te beleef.  Dit is om doelbewus ’n lewenstyl te kies: “that brings God to mind throughout the day” (Calhoun).  Dit is om jou telkens te herinner dat wat jy doen of dink in die teenwoordigheid van God gebeur.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 49:1-7. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.