Huisgodsdiens 6 tot 12 Julie Lof

Huisgeloof week van 6-12 Julie

OMGEE-GESPREKKE

Ouers vertel vir kinders wat julle gunsteling Bybel-liedjie was toe julle kinders was. Gee kans dat die kinders ook vertel wat nou hul gunsteling Bybel-liedjie is.

BYBEL LEES

Lees Psalm 100 uit “Die Bybel vir almal”

’n Psalm. Om dankie te sê.
Almal op die aarde, julle moet juig vir die Here. Julle moet bly wees en julle moet die Here dien, julle moet voor Hom kom sing. Julle moet weet dat die Here God is. Hy het ons gemaak, en ons is Syne, ons is sy volk, ons is die skape wat aan Hom behoort. Julle moet deur sy poorte inkom en vir Hom dankie sê, julle moet voor sy tempel kom staan en julle moet Hom prys. Julle moet vir Hom dankie sê, julle moet sy Naam prys. Want die Here is goed, Hy doen altyd wat Hy belowe het, Hy bly dieselfde vir elke geslag.

• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Die Psalm sê ons moet God “prys”. Soms praat ons ook van loof of lofprysing of aanbidding. Vertel nou vir mekaar: hoe werk dit wanneer iemand (ouers, onderwyser) jou prys?
• Om God te prys is om vir God te sê dat hy belangrik en goed is. Op watter maniere prys ons alles vir God?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Sing hierdie week elke dag een van jul gunsteling lofliedere saam!

GESEËN OM TE SEËN

Watter sendeling(e) ondersteun jul gesin? Bid vir daardie sendeling.

Huisgodsdiens, lof, lofprysing, prys, psalm, sing

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.