Huisgeloof 9-15 Maart

Laat Jesus Deur Jou Praat

OMGEE-GESPREKKE

Partykeer moet ons vir mense goed sê wat moeilik is – soos wanneer ons ouers met ons raas. Vertel vir mekaar hoe dit vir jou voel wanneer iemand so iets vir jou sê.

BYBELLEES

Lees Johannes 18:1-11

• Terwyl iemand die verhaal lees, probeer dit in jou gedagtes sien gebeur. Laat elkeen hulleself in die verskillende karakters probeer inleef: Judas, die wagte, Jesus, Petrus, die slaaf. Nadat julle gelees het, laat elkeen vertel hoe hulle dink hulle karakter gevoel het soos die verhaal afspeel.
• Jesus weet presies wat aangaan en hy probeer nie maak asof dinge anders is as wat dit is nie. Hy praat die waarheid sonder om lelik te wees. Oor watter goed moet ons die waarheid praat, al is dit moeilik? Is daar goed waaroor ’n mens maar eerder (dalk t.w.v. ander se gevoelens) nie die waarheid moet praat nie?
• Hoe kan ons moeilike goed vir mense sê op ’n manier wat hulle nie seermaak nie? Probeer aan spesifieke voorbeelde dink.

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Ons is ’n Gereformeerde Kerk. Herinner mekaar wat dit beteken deur te vertel wat julle glo. Sê saam die Geloofsbelydenis op.

GESEËN OM TE SEËN

• Dink na oor die manier waarop jy moeilike goed vir mense sê. Hoe kan jy dit doen sodat ander mense daardeur beleef dat jy hulle lief het?
• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge en vir die sendeling wat julle gesin ondersteun.

huisgeloof, Johannes 18, waarheid

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.