Huisgeloof 23 tot 28 Feb

Laat Jesus Deur Jou Verontwaardig wees

OMGEE-GESPREKKE

Vertel vir mekaar wat jou kwaad maak. Wat doen jy gewoonlik wanneer jy kwaad raak?

BYBELLEES

Lees Markus 3:1-6

  • Terwyl iemand die verhaal lees, probeer dit in jou gedagtes sien gebeur. Vertel vir mekaar hoe jy sou voel as jy die man met die gebreklike hand was. Hoe dink jy het hy gevoel oor Jesus? As jy hy was, wat sou jy hierna vir Jesus wou sê?
  • Kyk hoe word Jesus kwaad. Waaroor word Jesus kwaad? Hoe word Jesus kwaad? Wanneer julle klaar jul eie gedagtes gedeel het, kan julle dalk byvoeg: Jesus word kwaad omdat mense lelik is met ander mense. Maar hy is nie ook lelik of gemeen nie. Hy wys liefde – ook vir die mense vir wie hy kwaad is!

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Al is ons almal self getuies vir Jesus, is dit ook belangrik dat ons sendelinge ondersteun. Hoe doen julle dit? Watter gereelde gewoonte kan julle begin om mekaar te herinner en te leer om sendelinge te ondersteun (bv. maandelikse geloofsoffer gee, ’n maandelikse e-pos vir ’n sendeling, elke dag bid vir ’n sendeling).

GESEËN OM TE SEËN

  • Dink nou weer aan die goed waaroor jy kwaad raak. Wat leer jy vandag oor waaroor en hoe jy moet kwaad raak?
  • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam daarvoor. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge en vir die sendeling wat julle gesin ondersteun.

huisgeloof, Huisgodsdiens, kwaad, verontwaardig, woede

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.