Skip to main content

HuisGeloof 10-15 Nov: Gewete

OMGEE-GESPREKKE

Vertel ’n storie van ’n keer wat jou gewete jou so gepla het, dat jou optrede verander het.

BYBEL LEES

Lees Hebr. 9:13-14 uit Die Nuwe Testament vir Kinders

Die ou Jode het die bloed van bokke of beeste gevat, of die as van ’n bul wat geoffer is en dit op iemand gegooi. Dit was hulle geskenke aan God. So het hulle van al die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, ontslae geraak. Dit sou maak dat God meer van hulle hou. Dink net hoeveel meer God van ons sal hou, want nie diere nie, maar Jesus se bloed, vat ons verkeerde dinge weg. Jesus het niks verkeerds gedoen nie, maar tog Homself as geskenk of offer in ons plek gegee. Nou hoef ons ons nie meer te bekommer oor alles wat ons verkeerd gedoen het nie. Jesus vat dit vir ons weg. Ons kan die Here nou met ons hele hart dien.

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal en die teks. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
  • Is daar goed waaroor jy skuldig voel? Onthou, wanneer ons vir Jesus sê ons is jammer, neem hy daardie goed heeltemal weg.  Ons hoef nie meer sleg te voel daaroor nie!

GEWOONTES EN GEBRUIKE

Oefen hierdie week in julle gebede om skuldbelydenis te doen.  Vertel vir Jesus wat jy verkeerd gedoen het en vra dat hy jou vergewe.  En onthou dan:  Nou hoef ons ons nie meer te bekommer oor alles wat ons verkeerd gedoen het nie. Jesus vat dit vir ons weg.

GESEËN OM TE SEËN

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam daarvoor.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.