Hemelvaart 2013

HEMELVAARTDIENS 9 Mei 2013

Aanvangswoord

Soos ‘n blom

na die son draai;

Soos riviere

na die see loop;

Soos ‘n boom

na die hemel opreik;

Soos skape

agter hulle herder aanloop –

So rig ons ons hart op die Here.

Rig julle hart op die opgestane Here!

Video In Christ Alone 

Seëngroet

Liturg: 

Genade

en vrede

van een Skepper-God

Gemeente:  van alle sienlike en onsienlike dinge.

L:  Genade

en vrede

van een Here,

Jesus Christus,

Lig uit Lig,

G:  wat sit aan die regterhand van die Vader.

L:  Genade

en vrede

van die Heilige Gees,

G:  Wat ons Here en Lewendmaker is. 

Amen.

Loflied    

In Ressurectione Tua 

Koninkrykslitanie:

Liturg:  In alle plekke van konflik…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elke geweldenaar…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elke politikus…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elke slagoffer van misdaad… 

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat honger ly…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elke daklose…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat wanhoop…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat siek is…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat gemolesteer is…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat verslaaf is…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen met skuld wat nie betaal kan word nie…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat eensaam is…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat bang is…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van elkeen wat terneergedruk is…

Gemeente:  Laat u koninkryk kom.

L:  In die hart van die wêreld…

Lied Dona Nobis Pacem (3:16 | 3:17)

Epiklese

Ons juig in U, onse Here.

Dis U wat hemelvreugde bied.

Ons sing u Naam ter ere.

U het waarlik opgevaar.

Daarom weet ons:  u Woord bly ewig waar.

U is ons Hoof en Here.

U maak nou vir ons plek gereed

by God, ons Heer en Vader,

en deur U offer kan ons weet,

dat ons ook nou tot God mag nader!

Help ons, Here,

lei ons na die Vader.

Amen

(N.a.v. Lied 426)

Skriflesing

Handelinge 1:6-11 

Psalm 93  

Efesiërs 1:15-23

Lukas 24:44-53

Lied Exaltabo 3:2 (1:59)

Oordenking

Vandag staan ons so saam met die dissipels

En staar stip na die hemel.

En soos die dissipels

Wonder ons seker nog steeds:

Wat presies het nou hier gebeur?

Wat nou?

Vir die antieke kerk

Was hemelvaart ’n baie belangrike feesdag –

En die feit van Jesus se hemelvaart is ingesluit

In van die vroegste geloofsbelydenisse.

Want hulle het in die hemelvaart

Die belofte gesien

Van groot dinge wat kom!

Jesus se hemelvaart

Merk die einde van Jesus se bediening op aarde,

Maar ook die begin van ’n nuwe periode,

’n tyd waarin Jesus se verhouding met ons

Nie beperk is deur die grense van tyd en ruimte nie.

Volgens Calvyn

Is daar drie “voordele” tot Jesus se hemelvaart:

Deurdrenk van krag

Deur die hemelvaart

Ervaar ons

Dat Christus ons

Vul,

Deurdrenk,

met krag.

Ef. Teks gelees:

Dieselfde krag waarmee Christus uit dood opgewek,

Krag wat God in ons uitoefen.

Calvyn visualiseer Jesus,

Verhoog,

Verheerlik,

Waar sit aan regterhand van God,

Waar hy sy kinders

Oorlaai met geestelike rykdom.

Advokaat en intersessor

Weens die hemelvaart

Het gelowiges ook in Christus

’n konstante advokaat

en intersessor,

iemand wat vir ons die pad oopmaak,

vir ons toegang tot God se troon bewerkstellig. 

Calvyn stel vir Jesus as ’n tipe

Heilige afleiding voor,

Wat God se oë weglei

Van ons sonde af.

Jesus pleit vir ons by God,

Hy oorreed sy Vader om gunstig na ons te kyk,

Sodat ons niks het om te vrees nie.

Inhuldiging van koninkryk

Derdens sê Calvyn

Dat Jesus se hemelvaart

Vir ons die weg oopgemaak het

In die hemelse Koninkryk in.

Die hemelvaart is niks minder nie

As die inhuldiging van die koninkryk van God nie –

’n nuwe era

Waaraan ons deel het.

Jesus hemel toe

En hemel aarde toe –

God se regering

Alle aardse grense

En beperkinge

Deurbreek.

Koninkryk het aangebreek –

Jesus regeer.

Ingetrek in die hart van God

Maar in wat sekerlik sy mees treffende kommentaar op die hemelvaart is,

Sê Calvyn:

Aangesien Christus die hemel ingegaan het

 in ons vlees,

Asof in ons naam

Dan is dit ook so

Dat ons op ’n manier

Reeds by God sit

In Christus.

In Jesus se hemelvaart

Is ons (mense se) menslikheid –

Ons “vlees”

Opgeneem in die diepte van God se hart.

Dit is besondere goeie nuus vir ons

En vir die hele wêreld.

Dit beteken dat God ons dieper waardeer

Liewer het

As wat ons ooit gedroom het.

Dit beteken dat God ons brose,

Gebroke menslikheid

In Christus sal verander.

Dit beteken dat die

Vlugteling

Die mishandelde kind of vrou

Die slagoffer van geweld

Die een wat alleen in ’n groot huis ronddwaal,

Die wat met depressie worstel

Die wat hul eie gevoel van waarde verloor het,

Die wat siek is,

Almal wat deur ’n moeilike tyd gaan –

Deel is van God.

En so gaan die lewe voort:

Ons groei en verander.

Ons trek van een plek na ander.

Ons beleef siekte en geweld.

Ons leef met die pynlike ritme van lewe en dood.

Ons maak foute,

Doen sonde.

Maar deur dit alles

Kan hierdie prentjie ons dra:

Die prent

Van ons menslikheid

Wat deur Jesus

In God opgeneem word.

Sodat daardie brose menswees van ons,

Daardie elke dag se stories,

Nóú aan God se sy geleef word.

Tuiskoms

So Jesus se hemelvaart gee vir ons ’n huidige realiteit om mee te leef.

Maar dit gee ook vir ons ’n toekoms,

Iets om na uit te sien:

Die menslikheid wat opgeneem is na die regterhand van God,

Keer in heerlikheid weer tot ons terug.

Die wêreld waarin ons leef,

Word konstant verander,

God is die hele tyd besig om te kom.

Reg en geregtigheid

Kom aangerol

Soos water,

Om Amos se beeld te gebruik.

Christus se weggaan

Lei uiteindelik

Vir elkeen van ons

Tot tuiskoms –

Tuiskoms in ’n lewe

Gevul met die volheid van Christus.

Daarom vier ons vandag hemelvaart:

Ons vier die nuwe geestelike krag

wat elke dag op ons uitgegiet word.

Ons vier die intersessor en advokaat

wat God oortuig

om met guns na ons te kyk

en ons sonde te vergewe.

Ons vier die koninkryk van God wat naby gekom het.      

En ons vier die feit dat ons,

Ten spyte van swaarkry en sonde,

Nou deur God vasgehou word.

Gebed

Geloofsbelydenis van Nicéa

Seën

     

Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment