Hand 9:36-43 – God gebruik gewone mense – Son 6 Jun 2010

Votum & seëngroet (Ps 95)
Verwelkoming
Lofsang
• Kyk hoedat die voëltjies vlieg (staan)
• Lied 549 Daar’s vissies in die water 2x (staan)
• Lied 464 vv 1, 2, & 4 O Heer my God (sit)
Doop
Gemeente,
Die sakrament van die doop is diep gewortel in die hele Bybel. 
Die doop groei uit die Ou Testamentiese ge¬bruik van die besnydenis.
God het vir Abraham en sy nasate hierdie ritueel
gegee as ‘n teken en ‘n waarborg 
van die inlywing in die verbond wat God met sy volk het.

Jesus het in die Nuwe Testament
die besnydenis
as die amptelike teken van die inlywing in die volk van God
met die doop vervang.

Christus het aan die kruis ge¬sterf
en met sy bloed eens en vir altyd vir ons sonde¬skuld betaal.

Toe Hy aan die kruis gesterf het,
het Hy so volledig vir ons elkeen gesterf
dat ons “saam met Hom” aan die kruis gehang het.
En toe Hy uit die dood op¬staan,
het ons “saam met Hom opgestaan” (vgl Rom 6).

Voor sy hemelvaart het Jesus aan sy dissipels die opdrag gegee
om die doop te bedien. 
Deur die teken van die doop
verbind die Here Hom om ons God te wees
en om ons te seën.

As die ouers gelowiges
en dus deel van die verbond is,
is die kind reeds voor geboorte aan Christus verbind
en opgeneem in die verbond
en dus ook in die gemeente. 
Deur die doop word die kinders amptelik
en in die openbaar deel van die gemeente.

In die sakrament van die doop vind ‘n handeling plaas
waarby God self betrokke is.
Die Drie-enige God neem inisiatief by die doop.
Die doop is God se “teken-taal” waarmee hy vir ons sê
dat Hy die inisiatief  neem ten opsigte van ons verlossing.
God sal vir ons ‘n God wees
En ons sal sy kinders wees
en Hom gehoorsaam.

Die doop is ook ‘n bevestiging dat die Here deur sy Gees in ons woon
en dat Hy ons lewens so wil regeer dat ons al hoe meer sy beeld in ons lewens vertoon.

Roep Ouers Vorentoe:
 Jacques & Gizelle van Wyk

Die doop is deur God self ingestel
as ‘n waarborg van die verbond van genade
wat Hy met ons en ons kinders sluit.

Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik
en nie uit gewoonte
of uit bygelowigheid nie,
moet julle eerlik op die volgende vrae antwoord:

Eerstens:  Bely julle dat julle in die Here Jesus glo
en dat julle Hom liefhet?
Tweedens:  Glo julle dat God die inisiatief neem
in die verlossing van julle kind
en dat julle kind aan die Here behoort?
Derdens:  Beloof julle om julle kind in die weë van die Here te onderrig
en ook om die kerk toe te laat  om julle  in die onderrig by te staan?

Lied 294:1-2 (sit)
– kind ingebring,
Familie, peetouers, vriende vorentoe
alle kinders vorentoe

Bediening van die doop
Gebed
Voorstelling van gedoopte(s) aan gemeente
Aansteek van die doopkers
Gelukwensing & Lied 294:3 (sit)

Kindertyd
Wat hierdie?  (Spekboom)
Geweet tower-plant?
Aardverwarming:  karre uitlaatgasse, te veel beeste graan gevoer:
koolsuurgas in lug, maak atmosfeer warmer, ys begin smelt, kan baie erge gevolge hê.
Daarom koolsuurgas verminder – fietsry, ens.

Is wat spekboom tower-plant maak.
Help koolsuurgas uit lug haal – 4 ton koolstof per hektaar per jaar.

Ander goed ook:
groei maklik.
Sit in grond, groei.
As olifante blare afvreet, groei weer.

God ons gesê skepping te sorg –
doen slegte werk.
Belangrik versigting leef, nie water mors, nie elektrisiteit mors.
Gaan spekboom gee – kan spekboom plant.

Vat spekboom aan einde, onthou:
Spekboom groei maklik, doen baie vir omgewing –
babatjie gedoop,
elkeen ons –
groei in verhouding Jesus,
doen baie vir omgewing – in preek verduidelik.

Sokker-mannetjie – kan solank inkleur, 
gaan aan einde verduidelik hoekom gee.

Gebed
Skriflesing
Handelinge 9:36-42

Wie herken storie?
Wanneer gehoor?
Leidraad – papierpop –
Chris begin van kwartaal:  God gee vir gewone mense om.
Vandag reeks eindig,
weer Tabita.

Eers ietsie anders wys,
ook kyk of herken:
 Video:  Bee Movie Trailer 5 (FULL HD 1080p).avi

Gesien?
By agterkom baie heuning mense gebruik,
besluit mense dagvaar natuur vernietig.

Storie.
Maar in regte lewe bye baie, baie belangrik.

Klein, weet nie eers altyd van hulle nie.
Hoeveel verskil hulle tog maak?

Bestuif plante – vat stuifmeel van een plant na ander,
sodat plante vrugte dra.
Boere baie keer byekorwe by vrugteboorde.

So hulle sorg bome vrugte dra,
ons kos het.

Ons eet nie alle bome vrugte,
maar plante belangrik,
maak suurstof,
sodat alles kan asem haal.

Einstein,
gesê bye uitsterf,
mensdom binne 4 jaar uitsterf. 
Ons is letterlik vir ons lewens afhanklik van bye!

Nou daar dink,
noem kolonie verval sindroom,
sedert 2007,
soveel as 70% van swerms doodgaan.
Weet nie hoekom –
waarskynlik mense,
klimaatsverandering.
Hoe ook al sy,
grootskaalse sterftes bye katastrofies vir planeet.

Klein goedjies,
baie, baie belangrike verskil maak!

Soos Tabita van wie in storie gelees. 
Was een van Jesus dissipels.
Weet nie of sy getroud was,
maar weet sy was nie groot, belangrik – leier, president,
daardie tyd vrouens nie kon wees.

So Tabita waarskynlik swaar gekry,
nie veel gehad,
nie veel invloed gehad,
afhanklik van ander.

Maar Tabita geweet,
daar mense nóg slegter gaan as sy.
Haar tyd, spesifiek weduwees – vrouens wie se mans dood.
Vandag anders, maar toe:  weduwees nie huis, geld, kos gehad.
As iemand nie vir hulle sorg,
baie, baie swaar gekry.

Tabita omgegee weduwees.
Kon nie help met geld, blyplek…
kon wel naaldwerk doen.
Daarom klere gemaak vir weduwees.
Wat gehad het, gebruik ander te help.

Maar Tabita eintlik baie meer net kos en klere gegee.
In kerk, wanneer mense minder het as jy help,
noem barmhartigheid.

Maar Tabita werk nie net barmhartigheid –
ook geregtigheid.
Gesorg reg geskied, soos Here wil hê.

Geregtigheid beteken mens só leef,
dat ander mense ook ruimte het te leef.

Jesus weduwee van Nain se enigste seun uit dood opwek,
aan haar teruggee,
barmhartig,
maar ook geregtig:
gebroke ma kry seun terug – barmhartig
brose, afhanklike weduwee kry versorger terug – geregtigheid.

So op haar klein manier,
Tabita gesorg dat reg geskied.

Haar dood so krisis vir weduwees,
Petrus laat kom,
op daardie stadium naby. 
Petrus bid,
sy word lewendig.

So word krag van haar lewe –
van hierdie eenvoudige vrou, net hier genoem –
natuurlik nog meer!

Nie net in lewe God liefde gewys,
in dood en opwekking baie mense tot geloof gekom.

Feit dat sy weer lewendig gemaak word,
wys natuurlik God omgee vir arme weduwees in Joppe. 
God gaan nie toelaat hulle onversorg gelos word nie –
doen wonderwerk,
sodat Tabita kan voortgaan weduwees versorg.

In Bybel gebeur klomp groot, dramatiese goed.
Natuurlik iemand uit dood opgewek word, ook groot, dramaties.
Maar so klein storie,
terloops,
vertel van Petrus bediening.

Liedjie:  “Laat ons skyn vir Jesus”
Petrus bediening soos helder stormlamp,
Tabita een van klein liggies.

Maar God gebruik ook klein liggie,
ook belangrik,
vir weduwees was lewe!

Ons nie almal groot goed doen,
wêreld van weet,
vir altyd van praat.
Maar liggie kan skyn,
al is nie vuurtoring,
al is flikkerende kers.

Miljoene en miljoene heuningbye
hou die wêreld aan die gang.

Dis klein goed – soos wat Tabita gedoen het –
wat groot invloed uitoefen
in lewe van ander.

Wie was al by PE bib?
Reg langs bib gedenkplaat,
ter herinnering brandweerman
meer as eeu gelede
lewe daar verloor.

Huis gestaan,
hy brand help blus,
in proses mense vasgekeer was, gered.
Ongelukkig in proses self dood.

Daar’s duisende klein goedjies mense doen,
groot verskil maak:
musse brei vir seemanne
kuier by straatkinders…

In proses wys dit presies wat God bedoel het met die kerk.

Belangrikste, belangrikste, belangrikste ding ons kan doen –
elkeen van ons kan doen – bid.

Petrus bid vir Tabita en sy word weer lewendig.

Ons, alles wetenskaplik wil verklaar, verstaan,
effens ongemaklik die teks. 
Gebeur nie gereeld dooies weer lewendig word.

Maar Petrus se optrede
daag ons uit
om lewegewende gebede te bid.

Want krag van hemel tot beskikking wanneer bid!
Gebed is sterk, magtige ding om te doen.

Gebede gee lewe.
Dit keer situasies van doodsheid om.

Daar is soveel plekke van doodsheid in wêreld:
konflikte waarbinne self bevind,
politieke kwessies
sosiale vraagstukke soos armoede, vigs, mensehandel
uitdagings waarvoor gesinne staan.

Maar, sê Jakobus,
die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.

So ons kan gerus meer bid.
Bid vir lewe, waar dit lyk asof die hoop dood is.

Iemand vertel hoe die woede-uitbarstings van sy laerskooldogtertjie hom raadop gehad het.
Woede kan net as dramaties beskryf word.
Klasse by skool ontwrig,
maatjies draaie om haar begin loop
binne gesin niemand meer raad gehad nie.

Pa begin elke oggend 20 min vroeër werk opdaag,
gedeelte uit Bybel lees oor God beloftes,
gebid vir dogtertjie.

Haar woede-uitbarstings het heeltemal verdwyn.
Vandag student, regte dissipel,
‘n Tabita vir die mense om haar –
heuningbytjie wat groot verskil maak.

Elkeen van ons,
klein,
kan iets doen, groot verskil maak.
Jy sal weet wat.
Of bid, Gees jou lei.

Kan almal bid.
Hoekom ek vandag sokker-serp aan,
hoekom sokker-mannetjies uitgedeel.

Seker graag bid jou span wen –
ek altyd onseker gebede wen –
watter kant hardste bid?

Jy maar besluit jy wil bid jou span wen.
Maar kan bid vir geleentheid God ons gee.

Here sê in Jer 29 vir Israelite,
toe ballinge was
(ons natuurlik nie ballinge)
Bevorder die belange van die stad
waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het,
bid tot My vir daardie stad,
want sy belange is ook julle belange.

Sokker groot geleentheid vir land –
ekonomies,
nie net nou impak,
vir altyd –
wêreld beeld van Afrika, SA.

Kan soveel dinge verkeerd loop –
weet goed,
so baie mense verlustig voorspel wat verkeerd loop.

Maar hierdie land belange ook ons belange,
daarom bevorder, bid.

Tweedens sokker wonderlike geleentheid:
wêreld kom hierheen.
Kan liefde Jesus wys,
gasvry ontvang,
betrokke –
Strandfront uitreik (afk).
OM Uitreikspan – kontak Pieter Theunissen.
Kos maak – 8 mense, 8 aande
Gebed
As betrokke wil wees, sê vir Pieter – sal werk gee.

Bid vir mense hierheen kom,
lande hier verteenwoordig.
Gebedsboekies R10, tydens sokker spesifiek bid, interessante info – na tyd by my.
Bid vir Sokker
Mense met vlae kom in.
Thomas Stewart bid
 (Gebed op joernaalblad, website)
Dankoffer CD:  Use me
Slotlied Lied 488 Helder skyn u lig 1,2,4,5
Wegsending

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.