God is LIEFDE

Ons word groot met die idee dat ons op ‘n manier liefde moet verdien.  Gevolglik dink ons ook ons moet God se liefde verdien…


Verwelkoming

Toetrede

Flam 112 Ek roem u Naam

Votum

1 Joh. 4 sê:

God is liefde.
Híerin is God se liefde vir ons geopenbaar:
sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur
sodat ons deur Hom die lewe kan hê.
Werklike liefde is dít:
nie die liefde wat ons vir God het nie,
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het
deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.

Seëngroet

Dis hoekom ons aan begin van diens
nie net mekaar groet,
maar ook groet in God se Naam:
sodat jy onthou
dat jy ook hier verwelkom word
deur die genade en liefde van God

Lofsang

Psalm 136 koor v 1, gemeente vv 1-3, 8
Flam 6 Here Jesus my Redder 

Doop

 

 

Lied 329

Lied 334 v 1 en 4 God is liefde

Gebed

Skriflesing

Lukas 15:11-24

VIDEO 1: LUKAS 15:11-19

Kinders vorentoe

Wat gebeur volgende?

VIDEO 2: LUKAS 15:20-24

Storie Jesus vertel
ons help weet hoe God is.

Wie van julle al ouers kwaad gemaak?

Wat jy gedoen? Hulle?

Nog lief vir jou?

God soos ouers:
lief vir jou,
al is jy stout.

Vir wie is God lief?
God is lief vir jou en jou en jou….

Eerste keer hier?
Verjaar?
(God is lief vir jou)

Vonkk 213 God is lief vir my

Preek

Julle ken sekerlik geboorte-orde teorie (Birth order theory)
Weet nie hoe wyd aanvaar in sielkunde –
weet ook nie veel vanaf,
maar google sê:

Oudste kinders:
• presteerders
• altyd betyds
• maak asof alles weet
• baasspelerig
• verantwoordelik
• hou by reëls
• pleasers (wil almal tevrede stel) – behoefte goedkeuring

Middel-kinders:
• kompromie – vredemakers – hou nie van konflik
• onseker van self
• diplomaties
• ook, blykbaar, pleasers (weet nie hoe skakel met rebellie)

Jongste:
• sosiaal
• manipulerend
• kompeterend
• eintlik, basies – wil ook ander kry om van hulle te hou (nie noodwendig deur te please, maar deur te wen of oulik te wees of hulpeloos te wees.

Net t.w.v. volledigheid:
enigste kind:
• soos oudste – selfvertroue, presteer
• nie goed kritiek – wil hê mense van hou

Punt is,
maak nie saak waar in volgorde van gesin,
almal graag hê mense van ons hou.

En almal op manier onder indruk moet / kan liefde verdien.

As goed genoeg presteer
as oulik genoeg
as met niemand baklei

Valse narratief: Liefde kan verdien word

En dit raak ook manier waarop ons oor God dink:
moet op manier God se liefde verdien.

Performance-based acceptance:
God net lief vir ons wanneer ons goed doen.

Ek sê nou nie dit om ons nog slegter te laat voel:
kyk hoe sleg is jy
jy probeer selfs God liefde verdien!

Op manier kan ons eintlik nie anders nie,
want dis hoe ons grootword,
hoe hele samelewing werk!

Moet aanvaarding verdien,
wanneer goeddoen,
aanvaar,
wanneer sleg doen,
verwerp.

En as dit is hoe ons liefde ken,
dan natuurlik dat ook so oor God liefde sal dink.

Nie bewustelik!
Niemand van ons gaan sit en dink:
“Wat kan ek doen om God se liefde te verdien?
Hoe moet ek wees dat God van my sal hou?”

Maar onbewustelik is dit presiés wat ons doen.

Sodat aanvaarbaar kan wees vir God,
moet ek:
?
kerk toe gaan
Bybel lees
dankoffer gee
dien
nie sonde doen nie

Soms raak daardie lys belaglik lank.

Goed ek al regtig gehoor:
sonde voorouers bely (water gewys)
nie ’n prent van trappe in jou huis hê
nie tweedehandse klere dra

Noem dit wettisisme

Vroeërjare gewoonte gehad
elke erediens wet (tien gebooie nogal!)
lees,
dan skuld bely
dan vergifnis uitspreek.

Nie bedoel wetties wees!
Bedoel herinner God lief het!

Maar ons sukkel so erg liefde verstaan
so gewoond liefde iets verdien
deur reg en goed en mooi op te tree,
dat selfs dít
iets geraak wat óns doen,
manier waarop God tevrede stel.

Deur dan nou wet te onderhou
of,
as dit nie moontlik is
weekliks noukeurig te bely
waar nié wet onderhou
dan vergifnis verdien
deur skuldbelydenis

Nou moet jy mooi hoor wat hier gebeur:
nie net wet / skuldbelydenis verkeerd gebruik,
maar dink x of y doen God liefde verdien,
blessings / curses…

al hierdie goed
is pogings om God te beheer.

As ek kan regkry om x en y en z te doen
om nie a en b en c te doen nie
nie hierna luister
daarna kyk
dan sal God my seën.

En DIT
is nie geloof nie,
dis bygeloof.

Want wat bygeloof?
Bygeloof is poging goed buite jou beheer
op magiese maniere te beheer.

Ongeluk vermy deur haaspoot.

Dan voel in beheer,
nie so erg uitgelewer.

God op manier kry hou van my,
my aanvaar,
my te seën.

Jesus se narratief: God het sondaars lief

So hierdie kwartaal mos
kyk wat vals narratief
vergelyk met Jesus narratief:
hoe by Jesus sien en hoor God is.

By Jesus nêrens idee dat God liefde moet verdien,
eers self moet uitsorteer
klomp goeddoen of ophou doen
voordat by God welkom is.

Inteendeel.

Deur Jesus optrede leer ons God heeltemal anders ken.

Jesus juis sondaars verwelkom,
juis dié mense
wat godsdienstiges gedink nie God liefde verdien.

Jesus spandeer sy tyd saam met sondaar –
prostitute, uitgeworpenes –
was so erg
dat mense hom ’n vraat
en ’n wynsuiper genoem het! (Lukas 7:34)

Een van mense Jesus geroep dissipel te wees –
Matteus.
Tollenaar –
die korrupte staatsamptenaar,
mense geen geheim gemaak korrupsie,
joiners met vyand saamgewerk
eie mense uit te buit –
Jesus roep hóm,
gaan by hóm tuis.

tot groot ontsteltenis van mense van sy tyd!
(Matteus 9:9-13)

Ons sê maklik “God is liefde”.
Maar weet nie altyd wat beteken.

Wil daardie liefde beperk,
inperk,
voel mense moet verdien –
dan nou nie ek nie,
maar minstens ander!

Dis een van redes hoekom so sukkel met doop –
hoekom hierdie pragtige sakrament
soveel verdeeldheid bring.

Kan nie glo hoef niks te doen!
Kan nie glo God sê ons lief
sonder dat ons eers gesê het ons glo!

En tog…

God is lief vir ALMAL.

Jona se probleem:
God kan lief wees vir my,
maar “Here, regtig?! Hierdie mense?!”

Almal.

Die oudstes en middelstes
die vredemakers
die moordenaars
die liefdevolles
en die bakleieriges.

Bekende Johannes 3:16:
(ons almal ken dit!)

16“God het die wêreld so lief gehad
dat Hy sy enigste Seun gegee het,
sodat dié wat in Hom glo,
nie verlore sal gaan nie
maar die ewige lewe sal hê.
17God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur
om die wêreld te veroordeel nie,
maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Ken dit!

Maar op manier
boodskap in ons brein gekruis geraak
Begin dink God was so kwaad vir die wêreld
dat eie Seun gestuur…

God nie sommige lief,
of selfs baie.
God het wêreld lief.

En die wêreld,
weet julle wat,
is vol slegte mense,
vol sondaars.

En dis hulle – ons –
wat God lief het.

Romeine 5:8 sê dit helder:

Maar God bewys sy liefde vir ons
juis hierin
dat Christus vir ons gesterf het
toe ons nog sondaars was.

Dis wat doop vir ons sê:
nog voordat ons enige iets doen,
selfs nog voor enige skuldbesef
“voordat kies kon vra”.
Het God ons reeds liefgehad.

God het jou lief.

Soos jy is.

Jy kan dit nie verander nie.
Jy kan dit nie verdien nie.
Jy kan dit nie verminder nie.

Maak nie saak WAT nie.

God is nie kwaad vir jou nie.

God is lief vir jou.

Die Buitensporige Vader

Jesus verduidelik dit pragtig
met verhaal ons noem
verhaal van verlore seun.

Net gou eers sê
waar en hoekom
Jesus hierdie verhaal vertel:

Lukas 15:1-2

Die tollenaars en sondaars
het almal die gewoonte gehad
om na Jesus te kom luister.
Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes
beswaar gemaak en gesê:
“Hierdie man ontvang sondaars
en eet selfs saam met hulle.”

En dan,
in reaksie dáárop,
vertel Jesus verhaal verlore seun.

Engels:
prodigal son.

prodigal = recklessly extravagant
buitensporig
uitspattig.

Daarom praat party mense
van hierdie verhaal
as verhaal van prodigal father.

Want hierdie vader
is buitensporig uitspattig
met sy liefde.

Ons moeilik te begryp hoe erg kind se optrede was.
Vra erfgoed –
basies pa dood gewens,
dood verklaar,
bande met familie verbreek.
In daardie wêreld / tyd
skrikwekkende ding te doen.

Gaan vermors ook nog.

Tegnies
pa binne volle reg
seun met klippe te laat doodgooi.
Is wat verdien.

Maar lyk asof pa gestaan en wag
gehoop kom terug.

Hardloop tegemoet
druk
soen
verwelkom
partytjie

gee jas, ring, skoene –
tekens van herstelde kindskap.

Sê: jy is steeds my kind.

God is liefde

God is liefde.

Ek hoop (bid) jy kan dit hoor.

Jy hoef nie God se liefde te verdien nie.

Jy hoef nie God se arm te draai nie.

God is reeds lief vir jou.

God was nog altyd lief vir jou.

God is nie kwaad vir jou nie.

Selfs al het jy jou rug op God gedraai,
selfs al het jy ’n lang lys goed probeer doen
en voel jy slaag nie,
doen nie goed genoeg nie:

God kom in die pad afgehardloop
gryp jou
druk jou
hou jou vas
noem jou: my kind.

God
die skepper van die heelal
die een wat die sterrestelsels in sy hand hou

is lief vir jou.
nes jy is.

Verlede week gepreek by Kragga Kamma.
Hulle nog gewoonte voor diens in konsistorie ontmoet,
ouderling lees en bid.

Ouderling lees gebed uit gebedeboek,
begin lees: ja.
soos aangaan: nee wag, whoa!

En toe besef:
dis presies dit.
DIS God se liefde.

Afsluit daardie gebed:

Dankie Here
dat ek mag weet dat
al sou ek op Maandag geëet het van die verbode vrug –
soos Adam en Eva,
op Dinsdag my broer doodgemaak het –
soos Kain,
op Woensdag my eie pa bedrieg het –
soos Jakob,
op Donderdag ’n ander man se vrou afgeneem het –
soos Dawid,
op Vrydag vir U verloën heet –
soos Petrus,
en op Saterdag u kinders vervolg het –
soos Paulus,
ek nogtans vandag
op hierdie Sondag,
na Golgota kan kom,
en weet:
daar ís vir my,
sondaar,
vergifnis,
liefde,
verwelkoming.
Daar’s fees.
Ek is tuis.
Amen

(Aangepas uit Gebedeboek vir die Lewe deur Piet Naudé)

Voorbidding

Drie jaar gelede
11-16 Aug. 2012,
34 myners by Marikana doodgeskiet
in skermutseling met polisie.

Verlede week Walmer gebrand
mense nie basiese dinge soos huise, krag, water het –
kriminele oorneem
geweld en vandalisme.

En verlede naweek
student Asadullah Ajimudin net hier in straat af
vermoor.

Wie van julle was al slagoffers van misdaad?

Sê God is liefde.
En juis omdat God ons lief het,
weet dat dit nie God se wil is.

Nie reg dat ons nie veilig is in eie land
dat kriminele mense besteel
vermoor

Lewens –
vir God so kosbaar dat Seun gestuur
vernietig word.

Geleentheid stil gebed –
wat op hart het.
Bid beskerming
Bid outjie familie – Asadullah Ajimudin
Bid regering…

Bid saam woorde Vonkk 272

Heer, ons bid as reënboognasie
vir ons mooi en dierbaar land.
Ons kom lê ons land en mense
in u troue Vaderhand.
Mag u kinders wat hier saamwoon
na u wil soek en U eer.
Leer ons om met woord en dade
te bely: U is die Heer.

Heer, ons bid as reënboognasie:
Laat u vrede oor ons heers.
Al die seer uit ons verlede
kan net U, o Heer, genees.
Op u almag vas vertrouend
wil ons saam ‘n toekoms bou.
In geloof ons land en mense
in u hande toevertrou.

Heer, ons bid as reënboognasie
vir ons leiers wat regeer.
Mag hul ook u Woord gehoorsaam;
U erken as God en Heer.
Leer ons om met ons verskille
steeds mekaar te respekteer.
Laat ons voorbeeld ander aanraak,
laat u liefde ons regeer.

Dankoffer

Koor Lied 332 God se liefde so oneindig

Slotsang

Lied 510 Genade, onbeskryflik groot

Seën

God is lief vir my.
God is lief vir jou.
Die wêreld het hy so lief gehad,
hy gee sy enigste Seun.

Ontvang daarom die seën van die Here:

Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee!
(Numeri 6:24-26)

Respons

Lied 526 Waar daar liefde is

Die Goeie Lieflike God, God is liefde, Good and Beautiful God, preek, Rethie van Niekerk, verlore seun

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.