Gen 50 – Oujaarsdiens 31 Des 08

Verwelkoming

Votum
Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
Of ek sit
en of ek opstaan,
 U weet dit,
U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.
Of ek reis en of ek oorbly,
U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.
Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie of U, Here,
weet wat dit gaan wees.
U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.
Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip.

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?
Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?
Klim ek op na die hemel,
 is U daar,
gaan lê ek in die doderyk,
is U ook daar.
Vlieg ek na die ooste,
of gaan woon ek in die verre weste,
ook daar lei u hand my,
hou u regterhand my vas.
Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,
 of die lig rondom my om in nag te verander,
maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie
en die nag so lig soos die dag,
duisternis so goed soos lig.

U het my gevorm,
my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.

Ek wil U loof,
want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering.
Dit weet ek seker:
geen been van my was vir U verborge
toe ek gevorm is
waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aanmekaargeweef is
diep in die moederskoot.
U het my al gesien
 toe ek nog ongebore was,
al my lewensdae was in u boek opgeskrywe
nog voordat ek gebore is.

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God,
hoe magtig hulle almal!
As ek hulle sou wou opnoem-
hulle is meer as wat daar sand is,
en as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met U te doen hê.

Seëngroet

Psalm 139 vers 1 & 4 (staan)

Oorsig 2008 in die Nuus

KYK
Vandag massiewe STOP KYK LUISTER oefening.
Dink bietjie terug 2008:
Wat in jou lewe gebeur?
Goed en sleg?

•    5 minute stilte  

PREEK
Dink vanaand saam my aan storie van Josef,
Eintlik van vroeg in Genesis, spesifiek van hoofstuk 37.
(Het vroeër vanjaar kort reeks gedoen,
Vars in gedagtes –
Gou geheue verfris:)

Josef allerhande drome gedroom – o.a. broers voor hom sou kniel.
Boonop pa se gunsteling, pa pragtige klere laat maak.
Broers wil vermoor, verkoop as slaaf, vertel vir pa is dood.
Josef slaaf in Potifar se huis,
Bewys betroubaar,
Word hoof van huishouding,
Potifar vrou lê by hom aan, hy wys van hand, sy sê hy by haar aangelê,
Josef eindig in tronk.
In tronk lê skinke en bakker se drome uit, word waar.
Lees Gen. 40:23:
Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie,
Hy het van Josef vergeet.

Twee jaar later Farao droom,
Josef uitgelê.
Josef word aangestel oor hele Egipte,
(toe dertig jaar oud),
Vir sewe jaar graan opgegaar.
So baie koring bymekaar gemaak, dat net soveel as sand van die see.
Later opgehou aanteken hoeveel daar was, te veel te tel.
Toe kom sewe jaar hongersnood.
Mense van ander lande kom koring koop,
o.a. Josef se familie – nou moet Josef ten minste 27 jaar oud wees.

Josef beskuldig broers spioene,
Lang storie,
Geld in sakke,
Broers aangehou
Op ou end Benjamin, beker in sak.  
In Hoofstuk 45 sê Josef vir broers wie hy is.

Gen. 45:1-11:
1 ¶ Josef kon homself nie langer bedwing
 voor die mense wat hom bedien het nie.
Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan,
en daar was van dié wat hom gedien het,
nie een by hom
toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie.

2  Hy het so hard gehuil
dat die Egiptenaars
en die mense in die farao se paleis
dit gehoor het.

3  Toe sê Josef vir sy broers:
“Ek is Josef.
Leef Pa werklik nog?”

Sy broers kon hom nie antwoord nie,
hulle was te bang vir hom.

4  Maar hy het vir hulle gesê:
“Kom na my toe!”
en toe hulle nader kom, sê hy:
“Ek is julle broer Josef.
Julle het my verkoop,
en ek is Egipte toe gebring.

5  Maar julle moet nou nie sleg voel
 of bang wees
omdat julle my verkoop het nie,
want God het my voor julle uit gestuur
om lewens te red.
6  Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land.
 Daar lê nog vyf jaar voor
waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie.

7  God het my voor julle uit gestuur
om vir julle ‘n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly,
om julle aan die lewe te hou
en sodat baie aan die dood sal ontkom.

8  Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie,
maar God.
Hy het my laat aanstel
as die farao se raadgewer
en as bevelhebber oor sy huis
en as regeerder oor die hele Egipte.

9  Gaan dadelik na Pa toe en sê vir hom:
 ‘So sê Pa se seun Josef:
God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte.
 Kom na my toe.
Moenie talm nie,
10  kom bly in die Gosenstreek.
 Dan is Pa naby my:
 Pa en Pa se seuns en kleinseuns,
die kleinvee en grootvee
en alles wat Pa besit.
11  Ek sal vir Pa daar onderhou,
 want daar lê nog vyf jaar hongersnood voor.
So sal Pa nie verarm nie:
Pa en Pa se familie en almal by Pa.’

Genesis 50:20  
Julle wou my kwaad aandoen,
maar God wou daarmee goed doen:
Hy het gesorg dat ‘n groot volk nou in die lewe gebly het

Leer baie dinge uit Josef verhaal.
Wat ek wil hê vandag moet sien,
Is dat God in alles aan die werk is.  
Soos gesegde sê:  God is in die details.  

In Josef se storie,
En in ons stories.
God gebruik selfs die mees onwaarskynlike gebeure in Josef se lewe, as deel van sy plan.  

Lyk nie altyd goed.
Die meeste van tyd lyk maar beroerd.
Ons sou wou ingryp,
Storie anders laat verloop,
Wil help,
Sodat daardie deel, ons redeneer, gelukkiger einde het.  

Al ooit so gevoel?
Dat in iemand anders se lewe kan ingryp, iets verander, gelukkiger?
Of eie lewe.

Wat Josef storie ons leer,
Is dat daar niks so toevallig is,
Of niks so sleg of boos,
Dat God dit nie kan gebruik nie.

Genesis 50:20  
Julle wou my kwaad aandoen,
maar God wou daarmee goed doen:
Hy het gesorg dat ‘n groot volk nou in die lewe gebly het

Oogartse sê moet 20/20 visie hê, dan kan goed sien.

Maar God het perfekte visie.
God sien beter as ons,
Sien wat nodig is,
Sien die groter prent,
Hoe goed in mekaar pas.  

En God is in beheer.  

Begin gebid uit Ps 139 .
Verse 2-6 (Message):
I’m an open book to you;
even from a distance,
 you know what I’m thinking.
You know when I leave
and when I get back;
I’m never out of your sight.
You know everything I’m going to say
before I start the first sentence.
I look behind me
and you’re there,
then up ahead
 and you’re there, too-
– your reassuring presence,
 coming and going.
This is too much,
too wonderful-
– I can’t take it all in!

Jeremia 1:5
5  Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het,
 het Ek jou geken;
voordat jy gebore is,
het Ek jou aan My gewy
en jou as profeet vir die nasies aangestel.

God sien die hele prentjie.
Ons sien slegs gedeeltes.

As net gedeeltes sien,
nie altyd maklik sin te maak van wat sien.
Soos een stukkie van puzzle,
Weet nie wat hele prent is.

Of soos prentjies jong vrou of ou vrou, eend of iets anders.
Het al vantevore gewys:
(wys prente van illusies)
Ou man/ ou vrou vs Mexikane bottel wyn
Hoeveel gesigte?  8
Hoeveel perde? 7

As ons nie hele prent sien,
Dan soms goed verander,
Nie verstaan.
Maar gevaarlik fokus op klein prentjie:

As op klein prentjie fokus, kan moedeloos raak,
Dink dinge nie sien maak,
God blameer,
En ergste van alles:  niks leer.

As mens op klein prentjie fokus:
Sien jou eie probleme.
Groot prentjie:
Kies te fokus op God se plan.

Klein prentjie:
Fokus op jou pyn en seerkry.
Groot prentjie:
Fokus op God se plan met jou lewe.

Klein prentjie:
Fokus op jou gevoelens;
Groot prentjie:
Fokus op God se getrouheid.

So truuk wat ons moet aanleer,
Is nie te kyk na klein prentjie,
Nie net fokus op gedeelte wat ons kan sien,
Maar fokus op God.

Dis 20/20 visie:
Om vir God te sien,
Ook in jou storie.

Romeine 8:28  
Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk
 vir dié wat Hom liefhet,
 dié wat volgens sy besluit geroep is.

God ons een manier gegee om gedeelte van groot prentjie te sien.
Engels mooi:  hindsight.

Soos in truspieëltjie kyk.
Pad agter jou sien,
Sien hoe gekom tot hier,
Dan… soms… maak sekere deel van prentjie sin,
Plaas sekere goed, wat voorheen nie verstaan,
Of wat onbelangrik gelyk,
Binne perspektief.

Dink goed einde van jaar,
Om ons hindsight in te span,
Ons sig met God se perfekte visie te kombineer.  

In verhaal gelees,
‘n oomblik waar Josef mis finaal laat verdwyn,
Alles ewe skielik sin maak.

Het jy opgelet,
Toe ons teks gelees,
Hoe Josef dit doen?

Hy doen dit deur na die storie te kyk vanuit God se perspektief!

Gaan kyk weer bietjie in Bybel hoeveel keer verwys hy na God
En gee vir God die krediet vir alles wat gebeur het.

Want dit is die enigste manier om sin te maak van die lewe,
Om dit in fokus te kry,
Is om dit vanuit God se perspektief te sien,
Om as’t ware die Godverhaal in jou eie verhaal te soek.

As jy ooit in jou lewe na Fort Rucker, Alabama, VSA gaan,
Sal enigste monument in wêreld kry wat tot eer van ‘n gogga gebou is.

In 1915 plaag van Amerikaanse boll weevil (weti Afr).
60% van katoen-oes vernietig –
Wat lewensaar van area was.

Desperaatheid boere begin grondboontjies plant.  
Grot sukses,
Twee jaar later (1917),
Staat Alabama mee grondboontjies geproduseer as enige ander staat.

Die mense van dorp so dankbaar ,
Dat op 11 Des 1919 monument opgerig,
Met inskripsie:
“in profound appreciation
for the boll weevil
and what it has done to herald prosperity.”

Wat hulle gedink het was ramp,
Wat op ou end massiewe seën.  

Iemand gesê:
God is besig om in alles wat met jou gebeur,
Te handel.
Reageer dan op alles,
Asof jy op God reageer.

Kom span hindsight in.

Kyk terug oor jaar.
Wat was God besig om te doen?
What is God up to?
Hoe het God meegewerk aan goed vanjaar gebeur?
Hoe het God dit gebruik?
Wat het jy vanjaar geleer?

Kyk na jaar,
Dink rustig,
Reageer op God.

Stilte

Lied 179 (sit)

Gebed vir 2009
Lied 247 herhaal (sit)

Slotlied Lied 200 vers 1 & 2 (staan)

Seën

Lied 313

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.