Jes 60 -Son 4 Jan 09

Verwelkoming
Epifanie
Lied 372:1

Votum
Jesaja 60:1-3
Rethie:  
1  Kom, Jerusalem,
laat skyn jou lig!
Lizette:
Vir jou het die lig gekom,
die magtige teenwoordigheid van die Here
het vir jou lig gebring.
Rethie:  
2  Daar is donkerte oor die aarde,
duisternis oor die nasies,
maar oor jou gee die Here lig,
oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid.
Lizette:
 3  Nasies kom na jou lig toe
en konings na die glans
van die nuwe dag
wat vir jou aangebreek het.
Johannes 1:14
Rethie:  
5  Die lig skyn in die duisternis,
die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
Lizette:
14  Die Woord het mens geword
 en onder ons kom woon.
Ons het sy heerlikheid gesien,
die heerlikheid wat Hy
as die enigste Seun van die Vader het,
vol genade en waarheid.
Hebreërs 1:1-3
Rethie:
1  In die verlede het God baiekeer
en op baie maniere met ons voorvaders gepraat
deur die profete,
2  maar nou,
in hierdie laaste dae,
het Hy met ons gepraat deur die Seun.
Lizette:
God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het,
ook erfgenaam van alles gemaak.
3  Uit Hom straal die heerlikheid van God
 en Hy is die ewebeeld van die wese van God.
 Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.
Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het,
het Hy gaan sit aan die regterhand
van die Majesteit in die hoë hemel.
Seëngroet
Lofsang
Lied 349

Lied 370 1, 3 & 5

Gebed
Skriflesing

Jesaja 60:1-6
Matteus 2:1-12

Preek
Teks agtergrond
(een van eerste, basiese reëls van preek,
Los gereedskap by huis.
Inligting wat hier oor vakansie aanmekaar gegee,
Pas Bybelskool of volwasse kategese,
Weet baie van julle hierdie tyd van jaar hier,
Juis graag sulke inligting hê.)

Fokusteks:
Jesaja.
Boek Jesaja deur baie Ou-Testamentici as teologiese hoogtepunt van OT beskou,
Jesaja profeet wat meeste in NT aangehaal – ongeveer 411 keer.

Jesaja oorspan byna 250 jr. Israel gesk,
Tyd in skadu van Assiriese bedreiging – Jes 1-39;
Tyd ballingskap onder Assiriërs (Jes 40-55)
Tyd na ballingskap (Jes 56-65) –
Vanoggend teks.
Herstel van Jerusalem.

Toestand na terugkeer nie baie goed,
 Verwoesting,
Droogte,
Vyandigheid van plaaslike inwoners,
Ontnugter.

In dié tyd dan, profesie wat in Jesaja gelees.

Ook vanoggend Matteus 2 gelees,
Wyse manne uit ooste.

Wakker was, oplet dat Matteus nie eerste plek is waar idee van besoek uit Ooste na Jerusalem kry.
Matteus storielyn plot uit Jesaja 60.

Ballinge teruggekeer na vernietigde stad –
En wie wil tog in vernietigde stad leef?
Moedeloos.

Te midde van moedeloosheid,
Jesaja:
Kom Jerusalem – eintlik:  Staan op, Jerusalem,
Laat jou lig skyn!

Ongeveer 5/600 jaar later,
Wyse manne wat blykbaar ook die teks van Jesaja 60 geken het.
Sien teken,
Weet waarheen moet gaan:
Weet moet na Jerusalem gaan,
Moet kosbare speserye, goud, wierook saam neem.
Weet dat hier,
In Jerusalem,
Nuwe koning van vrede en voorspoed sal vind.  

Maar wanneer Herodes hiervan hoor,
Raak paniekerig.  
Nuwe koning is immers bedreiging vir ou koning en ou orde!

Dan gebeur vreemde ding.
In paniek gaan Herodes na kenners van Torah, wet en profete.
“Vertel vir my van Jes 60.
Wat is hierdie storie van kamele en goud en wierook?

Geleerdes reageer vreemde manier:
Jy het die verkeerde teks beet!
En die wyse manne hier buite laat deur verkeerde teks lei.
Jes 60 voorspel dat Jerusalem voorspoedig sal wees,
Dat dit groot stad van rykdom sal wees.
Maar dis verkeerde teks.

Wel, het julle ‘n ander teks in gedagte?  Sou Herodes vra.
Geleerdes sou dan sê teks waarna hulle eintlik soek,

Miga 5:2-4:
2  (5:1) Maar jy,
Betlehem-Efrata,
 jy is klein onder die families in Juda,
maar uit jou
sal daar iemand kom wat aan My behoort
en hy sal in Israel regeer.
Sy begin lê ver terug,
in die gryse verlede!
3  (5:2) Hy sal sy mense ‘n kort rukkie prysgee,
so lank as dit ‘n vrou neem om ‘n kind in die wêreld te bring.
Dan sal dié uit sy familie wat die ramp oorleef het,
terugkom na die Israeliete toe.
4  (5:3) Hy sal na vore kom
en sy volk lei
deur die krag wat die Here hom gee,
 deur die sterkte van die Naam van die Here sy God.
Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde,
 want hulle leier sal sterk wees.

Bid jou aan!
Die koning, die een wat vrede en voorspoed bring,
Word in stowwerige,
klein ou agterlike
Bethlehem gebore –
Eerder as in Sion, die godstad,
Die magtige Jerusalem?

In Miga hoor ons die werkersklas se hoop vir die toekoms,
‘n stem wat nie beïndruk is met hoë torings en banke en groot stede nie.
Hier is ‘n ander toekomsverwagting,
Een nie soseer vir die elite nie,
Maar vir die gewone mense,
Wat hulle sal verlos van onderdrukking.

Miga voorspel ‘n leier wat vrede vir sy mense sal bring,
Nie deur groot politieke ambisie nie,
Maar deur by die mense op die grond te wees.
DIS die verskil tussen Jerusalem en Bethlehem.

Herodes vertel dan vir die Oosterse geleerdes van hierdie profesie en die res is,
Soos hulle sê, geskiedenis.  

Hulle vertrek na die klein,
Plattelandse dorpie Bethlehem,
‘n onpretensieuse dorpie waarvan niemand eintlik kennis neem nie.

Maar hierdie dorpie is die geboorteplek
Van die Een wat ‘n alternatief sal bied
Vir die arrogansie van die magshebbers.

Die verhaal van Epifanie,
Is die verhaal van twee gemeenskappe:
Jerusalem, met sy grandiose verwagtinge,
En Bethlehem, met sy nederige beloftes.  

Kom die Koning op triomfantalistiese wyse…
Of kom hy in onskuld?
Kan dit wees dat die hoop kom op ‘n manier wat ons gewone pretensies heeltemal omkeer?

Die verhaal van die wyse manne staan aan die begin van die evangelie,
Juis om na die einde te wys:
Die woorde:  Koning van die Jode,
Wys vooruit na ‘n bordjie bokant ‘n kruis vasgespyker.  

En eers as ons dit raaksien,
As ons daardie bordjie bokant die kruis verstaan,
Verstaan ons vir Jesus.  
Die koning van die Jode,
Gebore in onbelangrike ou Bethlehem,
Gekruisig in Jerusalem, die magtige hoofstad.  

Ons ontvang lewe in kwesbaarheid.
Wat so wonderbaarlik is van die verhaal van epifanie,
Is dat die wyse manne die alternatief aanvaar,
Dat hulle hul kamele pak
En Bethlehem toe gaan.
Dat hulle dit regkry om verwagting van koning
In prag en praal van Jerusalem
Te vervang met beeld van baba in stal.
Dat hulle dáár,
In nederigheid en kwesbaarheid,
Kan gaan kniel en aanbid.

Dis die wonder van Epifanie.

Die koning lyk nie soos wat mens normaalweg sou verwag
Sy koninkryk nie gevul met mag soos wat ons ken.

Epifanie nooi ons om die ong 20km van Jerusalem na Betlehem af te lê,
Weg van idee van sekuriteit en voorspoed en mag
Na koninkryk van
Kwesbaarheid
Gasvryheid
Nederigheid
Mededeelsaamheid,
‘n toekoms wat swaarde ploegskare word.  

Lewensbelangrik ons dit verstaan.
Dit gaan bepaal wie ons dien,
Hoe ons hom volg,
Hoe ons lig gaan skyn.

Want dit bring by volgende punt van teks:
Opdrag:  staan op, laat skyn jou lig!

Lig is God teenwoordigheid,
Maar teenwoordigheid in Betlehem,
Sterf in Jerusalem,
Teenwoordigheid van nederigheid, diens, liefde.

Ons taak is hierdie teenwoordigheid sigbaar te maak,
Die teenwoordigheid van Betlehem uit te straal.  

Ons geneig om te praat daarvan dat ons God lig reflekteer.
En natuurlik doen.
Nie wat teks vandag sê:
Teks sê laat jou lig skyn,
Nasies kom na jou lig toe.

Jesus het dit baie duidelik gestel:
Hoewel van self ook gesê dat lig vir wêreld is,
Sê Jesus (Matt 5:14/16):
“Julle is die lig vir die wêreld.
Laat julle lig so voor die mense skyn,
dat hulle julle goeie werke kan sien
en julle Vader wat in die hemel is,
verheerlik.

Ons reflekteer nie net teenwoordigheid van Here,
Aangesien ons Gees in ons dra,
Bring ons ook die teenwoordigheid van die Here.  
Ons IS die lig vir die wêreld,
Die manier waarop God se lig in die duisternis skyn.

Dit is OMDAT Jesus vir ons die lig gebring het,
Omdat hy die lig vir die wêreld is,
Dat ons ons lig kan laat skyn.  

Taak van kerk is nie impak in kerk te hê,
Na mekaar uit reik,
Mekaar versorg,
Ons eie mense omsien.
Taak van kerk is in eerste plek impak in wêreld te hê.
Koop kaartjie rugbywedstryd,
Sien span saam gesels,
Speel nie, gesels net.
Wil sien hoe planne wat maak, uitvoer!

Ons het nie vanoggend ster gevolg kerk toe nie.
Ons is hier omdat iemand, êrens, lig vir ons was,
Vir ons pad na Christus gewys –
Ouers, vriend, kategeet, kollega, bure.

Ons is die lig vir die wêreld.
Vir self vraag vra:
Waar sit ‘n mens ligte aan?
In plek waar ligte helder skyn?
Nee, sit ligte aan in donker plekke,
Sodat helder kan word.  

Ons is die lig vir die wêreld.
Maak nie saak hoe donker word,
Ons moet skyn.

Wanneer versoeking ook al bestaan om handdoek in te gooi
Omdat probleem van armoede of misdaad of vigs of ongeregtigheid te groot,
Juis dan moet die lig van God se teenwoordigheid deur ons skyn –
Die lig van Betlehem.

Wanneer versoeking ontstaan om oor te gee,
Self deel van donker te raak
Haat
Wraak
Mag najaag
Naaste misbruik, ignoreer,
Dan opdrag:  laat die lig van God se teenwoordigheid skyn.

Deur ons dade van liefde
En aanvaarding
genade
En gasvryheid
En kindness
deernis
En diens
En vergifnis
Laat ons die lig skyn –
Die lig van Betlehem.

Dalk voel liggie skyn maar dof.
Dan herinner dat lig geskyn het oor Betlehem,
Nie Jerusalem.  
Christus magte van duisternis oorwin
Deur in gestal gebore te word,
Vlugteling te leef,
Sondaars te eet
Kruis te sterf.

In Oostenryk 400 jr. gelede koning in pragtige paleis gewoon.
Omdat onderdane lojaal, wou graag iets nalaat.
Besluit vervalle kerkgebou nuwe gebou vervang.
Eindproduk pragtige klipkerk.
Houtsneewerk aan binnekant met allerhande Christelike simbole versier.
Voorreg om in so ‘n pragtige kerk te aanbid.
Daar het mens regtig naby God gevoel.

Toe bymekaarkom inwyding van kerk,
Beker oorloop van vreugde en dankbaarheid,
Koning dogter vra:
Maar Pappa,
Daar is dan geen lampe in die kerk nie!

Koning wys na netjiese lamphouers teen mure van kerk.
Opgestaan, gesê :
Vriende, die kerk het geen lampe nie.
Almal sal hulle eie lig saambring.
Terwyl diens aan gang,
Sal lampe op rakke teen mure staan.
Op manier sal kerk verlig
Net soos pad waarlangs kerk toe gekom, verlig.
Wanneer iemand nie kerk toe kom,
Sal deel van kerk nie verlig word nie,
Ook nie pad waarlangs gewoonlik kom nie.  
Julle is die lig vir die wêreld.  

Gebed

Dankoffer

Lied 488

Seën

Lied 313

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.