Dag 8: Gebedsfokus op herlewing: Die Leidsman tot ons verlossing

Dinsdag 20 April 2010

Hebreërs 2:10, 17: God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring … Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen.

Oordenking: God die Vader moes Jesus “toets” deur Hom toe te laat om deur al die lyding te gaan waaraan mense blootgestel word. Jesus het hierdie “toets” geslaag deur getrou te wees te midde van versoekings, selfs tot op die punt dat Hy Sy eie wil en lewe afgelê het. As gevolg van hierdie getrouheid, vertrou die Vader Hom volkome vir my en jou redding.

Persoonlik: Ken jy Jesus persoonlik as die Leidsman tot jou verlossing? Weet jy dat die Vader Hom verantwoordelik gemaak het vir jou redding? Is jy bereid om Hom te vertrou om jou tot volkome saligheid te lei, wat beteken dat jy jou eie wil en lewe moet aflê? Plaas jouself in Sy hande en gee jou lewe aan Hom oor.

Gemeente: Bid dat die lidmate van jou gemeente ‘n diep persoonlike, lewensveranderende ontmoeting met Jesus as hulle Verlosser sal hê, die enigste Een wat God met die redding van die mensdom kon vertrou.

     

Trackback from your site.

Leave a comment