Dag 4 – Lees Filippense 2:3-11

Paulus gebruik Jesus as voorbeeld van ’n dienende leier.  Nadat hy by sy lesers daarop aangedring het dat hulle in nederigheid onselfsugtig moet leef (Fil 2:2-4), herinner hy hulle aan Jesus se menswording.  Hy het die heerlikheid van die hemel en die hoogste posisie agtergelaat om nie net mens te word nie, maar die nederigste vorm van menswees, die misdadigersdood aan die kruis, aan te neem.   ’n Leier wat onselfsugtig dien roep ons op om dieselfde te doen en te wees!

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.