Dag 3 – Lees Filippense 1:12-18

’n Duidelike verstaan van sy roeping en sy doel in die lewe, het Paulus dag vir dag beïnvloed.  In die tronk, op ’n skip wat vergaan, deur verhore, wanneer hy geslaan is, deur debatte heen, kon Paulus aangaan.  Hy het geweet wat sy lewensdoel was.  Hy het geweet hy kon swig voor die moeilike omstandighede, of hy kon homself oorgee aan die saak wat so groot is dat die omstandighede waarin hy hom bevind, nie saak gemaak het nie.  Wanneer ons ons aan ons omstandighede oorgee, dan is ons uitgelewer aan dit wat met ons gebeur.  Wanneer ons ons aan ons lewensdoel oorgee, dan maak dit nie soveel saak wat met ons gebeur nie.  Paulus kom tot die gevolgtrekking dat dit nie saak maak wat met hom en ander gebeur nie, solank as wat die evangelie net verkondig word!

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.