Dag 14: Gebedsfokus op herlewing: Moenie jou hart verhard nie

Maandag 26 April 2010

Hebreërs 3:13: Maar solank daar nog ‘n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie.

Oordenking: Die eerste vereiste vir intimiteit met God, is ‘n sagte en gevoelige hart wat met onmiddellike gehoorsaamheid aan God se wil reageer. Hierdie openheid vir God kan verlore gaan as ons toelaat dat wêreldse dinge soos sorge, rykdom en plesier ons harte weglok en veroorsaak dat ons ons fokus weg van God na onsself verskuif. Dan word die verhouding bloot godsdiens. Geloof word selfgenoegsaam en oppervlakkig. Die hart maak stadig toe en sluit God uit.

Persoonlik: Is jou hart tot so ‘n mate deur die wêreldse dinge geïnfiltreer dat jy nie meer vir ander omgee of lief is vir hulle nie? Het jou verhouding met Jesus koud en oppervlakkig geword, fokus jy net op jou behoeftes, jou oorlewing en jou bekommernisse? Laat die Heilige Gees toe om jou hart te ondersoek. Laat Hom toe om jou hart te versag wanneer jy nederig voor Hom staan, deur jouself gewillig aan Sy weë ondergeskik te stel, selfs al mag die proses pynlik wees.

Gemeente: Bid dat die Heilige Gees in jou gemeente sal beweeg om harte te oortuig van diegene wat in so ‘n mate met die wêreld verstrengel geraak het dat hulle nie meer op God se stem kan reageer nie. Bid dat God se Gees die hardheid sal binnedring en dat die Kerk weer sag en buigsaam sal word in God se hande.

     

Trackback from your site.

Leave a comment