Dag 13: Gebedsfokus op herlewing: Die sonde van ongeloof

Sondag 25 April 2010

Dag 13: Gebedsfokus op herlewing: Die sonde van ongeloof

Hebreërs 3:12: Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle ‘n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie.

Oordenking: Alle ongeloof is sonde. Ongeloof is nie iets wat as ‘n swakheid geduld kan word nie. ‘n Ongelowige hart het tot so ‘n mate gevul geraak met duisternis dat die persoon God buite rekening begin laat en Hom tot leuenaar maak. Ongeloof mag geen plek in ons harte hê nie.

Persoonlik: Die manier om ongeloof teen te werk, is om na God te draai in die volle vertroue dat Hy is wie Hy sê Hy is. As jy vermoed dat ongeloof besig is om in jou hart in te kruip, begin dan dadelik om Hom in stilte te aanbid en die waarheid uit te spreek oor wie Hy is. Sê vir God dat jy glo dat Hy die Waarheid is en dat alles wat Hy sê, die Waarheid is. Laat jou hart toe om die teenwoordigheid van die lewende God te ervaar. Hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jou hart met geloof vervul word.

Gemeente: Ongeloof ontstaan ook as gevolg van te min gemeenskap met God. Bid dat jou mede-gemeentelede gemeenskap met God sal hê deur gereelde gesamentlike en individuele gebed. Voortdurende gesprekke met God, veral om te leer om Sy stem te hoor, stimuleer geloof.

     

Trackback from your site.

Leave a comment