Dag 12: Gebedsfokus op herlewing: Vul jou siel met Sy heerlikheid

Saterdag 24 April 2010

Dag 12: Gebedsfokus op herlewing: Vul jou siel met Sy heerlikheid

Hebreërs 3:2-3: Hy is getrou aan God wat Hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses, net soos die een wat ‘n huis bou, meer eer waardig is as die huis.

Oordenking: Jesus se heerlikheid is gegrond op wat die Vader van Hom dink. Jesus se getrouheid is bewys en daarom het God Hom verhef tot die hoogste ereposisie. Ons word nou genooi om hierdie vertroue wat God in Jesus stel, te reken as die versekering dat Jesus vir ons kan doen wat God van Hom verwag – om ons na die Vader te lei.

Persoonlik: Ons reaksie op die vertroue tussen God die Vader en Jesus is om Hom te aanbid. Kyk op na Jesus en aanbid Hom tot jou hele siel gevul is met die kennis van Sy getrouheid aan die Vader en aan jou. Laat hierdie heerlike werklikheid jou hart vervul met volkome vertroue in Hom.

Gemeente: Bid dat Jesus se getrouheid die Kerk met hoop sal vervul, sodat die Kerk weer in die waarheid van God en Sy Woord sal glo. Bid dat die Kerk ‘n nuwe vlak van geloof en gehoorsaamheid sal bereik.

     

Trackback from your site.

Leave a comment