Dag 10: Gebedsfokus op herlewing: Oorwinning oor Satan!

Donderdag 22 April 2010

Dag 10: Gebedsfokus op herlewing: Oorwinning oor Satan!

Hebreërs 2:14-15: Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry.

Oordenking: Satan se mag kom a.g.v. God se oordeel oor die sonde. Sonde verdien die dood en daarom het die dood mag. Satan mislei mense om te glo dat hulle magteloos is in die aangesig van die dood. Deur die straf van die dood weg te neem, het God Satan se mag oor mense verbreek. Diegene wat in Jesus glo, hoef nie die dood te vrees nie, want die dood is net ‘n deur na die ewige lewe.

Persoonlik: Is jy bang om dood te gaan? Waarom nie jou lewe oorgee in die hande van Jesus met die volle versekering dat jy die ewige lewe sal hê nie? Vertrou Hom om jou volkome van alle vrees te bevry en om die ewige lewe ‘n werklikheid vir jou te maak. Bid om van alle boosheid in jou lewe verlos te word.

Gemeente: Bid dat die Kerk sal verstaan wat dit beteken dat die mag van Satan en die vrees vir die dood verbreek is. Bid dat ons as Christene sal verstaan dat ware mag verkry word deur op Jesus te vertrou vir die ewige lewe en om bereid te wees om ons lewens vir Hom af te lê, sodat ander van die bindinge van Satan verlos kan word.

     

Trackback from your site.

Leave a comment