Skip to main content

Johannes 17:1-26 – Laat Jesus deur jou bid

Kleingroepmateriaal: 23-29 Maart 2015 in voorbereiding vir die erediens 29 Maart

RUS

  1. Verlede week het ons gesels oor Jesus wat deur ons praat. Wat het jy dié week daarvan ervaar? Ons het ook voorgestel dat ons oefen om vir drie dae stil te bly, eerder as om te kla of te kritiseer. Het dit jou gehelp om liefdevol die waarheid te praat, en om opbouende gesprekke te voer?
  2. Vandag gaan ons gesels oor ‘n verwante saak, om te bid. Raak stil en laat iemand die volgende teks voorlees: “Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my Rots en my Verlosser.” (Psalm. 19:15).

Oordink die betekenis daarvan vir ons en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER

  1. Lees Johannes 17:1-26
  2. Wat tref julle in die verhaal? Gee elkeen geleentheid om te deel wat hulle hoor in die teks. Luister na mekaar sonder om te beoordeel of te interpreteer. Julle kan dit eggo en waarderend daarop reageer.

LEEF

  1. Dit is opmerklik dat Jesus vir drie sake in dié gedeelte bid: vir Homself (17:1-8 – vir die voltooiing van sy roeping en sy verheerliking); vir die dissipels (17:9-19 – vir onderlinge gemeenskap en beskerming van die Bose); vir die kerk (17:20-26 – vir eenheid en sy hereniging met hulle). Gebruik dié indeling om na te dink oor wat die Here nou op julle hart lê vir wat julle persoonlik nodig het, wat julle kleingroep of familiekring nodig het, en wat die wyer gemeente en kerk nodig het.
  2. Skryf dié gedagtes neer en bid dié week sistematies daarvoor. Volgende week kan julle met mekaar deel hoe die Here dié gebede beantwoord het.
  3. Gebruik ook die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.