Lukas 10:1-12 – Laat Jesus deur jou VREEMDELINGE ontmoet

pp1Kleingroepmateriaal

16-22 Februarie 2015 in voorbereiding vir die erediens 22 Februarie

RUS
  1. Vertel mekaar ‘n kort verhaal van wat ‘n vreemdeling al vir jou beteken het.
  2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “18God laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. 19Jy moet ook die vreemdelinge liefhê.” (Deut. 10).

Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER
  1. Lees Lukas 10:1-12
  2. Wat tref jou van Jesus se opdrag in vers 1?
  3. Vertel vir mekaar wat julle raaksien in elkeen van die opdragte wat die Here Jesus hier gee: Bid (vers 2); Gaan nou! (vers 3); Maar onthou (vers 3); Die “moenies” (vers 4,7); Die eerste woorde: Vrede (vers 5); Eet wat hulle voorsit (vers 8); Maak siekes gesond (vers 9); Verkondig die nabyheid van die koninkryk (vers 9); Gaan uit! (vers 10-11). Is daar ander aspekte wat julle tref?
  4. Ken jy mense wat só teenoor vreemdelinge optree? Wat staan vir jou uit van hulle uitreik na vreemdelinge?
LEEF
  1. Watter vreemdelinge kom oor jou pad wat Jesus deur jou wil ontmoet?
  2. Hoe kan jy uitreik na hierdie vreemdelinge? Dink aan die opdragte van die Here in vraag 5 om jou verbeelding te stimuleer. Is daar ander moontlikhede vir uitreik na vreemdelinge wat die Here op jou hart lê?
  3. Oorweeg om volgende Sondag vóór die erediens én by die teedrink ná die erediens vir 3 minute nét mense te groet wat jy nie ken nie, d.w.s. wat vreemdelinge vir jou is.
  4. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.