Johannes 13:1-17 – Laat Jesus deur jou voete was

Kleingroepmateriaal 1-7 Maart 2015 in voorbereiding vir die erediens 8 Maart

RUS

  1. Verlede week het ons gesels oor Jesus wat ook verontwaardig oor onreg kan raak. Ons het gesels oor hoe ons Jesus se deernis en liefde kan bewys, selfs waar ons skerp teëstand ervaar, en selfs waar ons vir ons geloof kan sterf, soos die 21 Egiptiese Christen martelare in Libië, wat deur IS tereggestel is, op die Koptiese Christene gehad het. Hulle het binne 48 uur traktaatjies gedruk en in Libië laat versprei wat die boodskap van Christus aan die radikale ekstremiste versprei.
  2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree.” (Openb. 20:4).

Oordink die betekenis daarvan vir ons en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER

  1. Lees Johannes 13:1-17
  2. Wat tref julle in die verhaal? Gee elkeen geleentheid om te deel wat hulle hoor in die teks. Luister na mekaar sonder om te beoordeel of te interpreteer. Julle kan dit eggo en waarderend daarop reageer.

LEEF

  1. Die belangrikste punt van die verhaal is in vers 12-16 wat só afgesluit word: “Gelukkig is julle as julle dit ook doen.” Hoe kan ons dit prakties uitleef in die gemeente en gemeenskap?
  2. Dink verder na oor die verhaal van Judas. Jesus was ook sy voete, maar net hierna sal Hy Jesus verraai. Wat leer ons hieruit van Jesus se hantering van verraaiers? Wat sê dit vir ons houding teenoor verraaiers?
  3. Dink verder na oor die verhaal van Petrus. Jesus was ook sy voete, maar net hierna sal Hy Jesus verloën. Wat leer ons hieruit van Jesus se hantering van verloënaars? Wat sê dit vir ons houding teenoor verloënaars?
  4. Julle ken die uiteinde van Judas – hy volhard in sy verraad en gaan verlore. Julle ken ook die uiteinde van Petrus – hy kom tot inkeer en Jesus herstel hom as dissipel en leier. Wat leer dit jou van jou eie geestelike lewe?
  5. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.