Skip to main content

Aanbid God onhophoudelik deur Jesus

Ons aanbid God deur Jesus.  Altyd, oral.  En dan aanbid ons God deur goed te doen en mededeelsaam te wees.

Intro Video
Verwelkoming en afk.

Toetrede

Leader: Jesus says, ‘I am the Way for you.’
ALL: AND SO WE COME TO FOLLOW CHRIST.
Leader: Jesus says, ‘I am the Truth for you.’
ALL: AND SO WE COME TO DWELL IN THE LIGHT.
Leader: Jesus says, ‘I am the Life for you.’
ALL: AND SO WE COME,
LEAVING BEHIND ALL ELSE TO WHICH WE CLING.

AWAKE MY SOUL

Seëngroet

Jesus says:
My peace I give to you.
Moenie bang wees nie.
I call you my friend.
Bly in my liefde.
Even the hairs of your head are numbered.
Volg my.
Ek is die weg, die waarheid en die lewe.
Blessed are your eyes for they see.
You are my witness.
Abide in me and I in you.
Ask and it will be given you.
Soek en julle sal vind.
Knock and the door will be opened to you.
I am the vine, you are the branch.
Watch and pray.
I am with you always.
Daarom:
Seëngroet

Lofsang

U IS MY LIG

Skuldbelydenis

Die twee laaste weke wêreld berserk gegaan vir Happy Chewbacca, maar ek dit verloor oor hierdie video.  Daar is  verskeie probleme met video, maar dit is so dat ons dikwels nie doen wat God van ons vra nie.  Jesus het gesê: “love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind; … and your neighbor as yourself.”  Maar ons het meestal nie vir God lief nie – beslis nie met ons hele hart, siel, krag, verstand nie.  En ons naaste… wel…

Neem ‘n paar oomblikke en dink na:  Wat is die goed wat jy met jou saamdra?  Waaroor skuldig voel? Wens kan ophou – of begin?

BROKEN VESSELS (AMAZING GRACE)

Vryspraak

In die Ou Testament lees ons van lang reekse offers – verskillende goed, verskillende offers – van duiwe tot bulle.  Maar ons het nie nodig om offers te bring nie.  Ons het ook nie nodig om te wonder of God ons vergewe, te wonder of ons welkom is by God nie. Want? Jesus.

Hebreërs 10:1-4, 9, 12, 14, 19

Jesus is the final offering for sin, he offered one sacrifice for sins for all time.  Jy is vrygemaak, vergewe, welkom by God.  Maak nie saak waar jy was, hoe ver jy geval het nie – jy is welkom by God.  Want Jesus.

Kom ons bely ons dit glo:

LET IT BE JESUS

Gebed

Col 1:15–20

Skriflesing

Saam met alles reeds gelees (Hebr. 10, Gebed Kolossense 1) vanaand net twee verse:

Hebreërs 13:15-16

Preek

En dan is eerste punt van preek reeds gemaak: Ons aanbid God deur Jesus.  Not some random universal power – God, soos in Jesus leer ken.  Ons het toegang tot God deur Jesus.  Deur Jesus se kruisdood is ons vergewe, vrygemaak.  No more condemnation.  Dis nie nodig dat ons allerhande offers bring, graanoffers, diere slag… Die offer is reeds gebring. Jesus.

In sommige kerktradisies bid mense deur ander (apostels, Maria, heiliges) omdat God so heilig, so groot is, dat mense voel hulle kan nie direk tot God nader nie! Die gedagte is te oorweldigend.  Maar ons kán, deur Jesus. Louis Giglio sê dit mooi:  die spykers van Jesus se kruis het die deur na God oop gespyker.

Wanneer ons God aanbid, doen ons dit in Naam van Jesus. Dis hoe ons God ken.  Dis hoe ons God aanbid.  En dan is dít die offer wat ons bring:  nie graan, diere,  maar aanbidding.

Maar kyk wat sê teks dan:

Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van lof bring,…

Soos 24/7? Dag en nag? How is that even possible?

Onthou, die teks praat in die konteks van offers.  Een maal per week, twee keer ’n jaar…  Aanbidding is nie iets van een maal per week, twee keer ’n jaar nie.  Ons kan God altyd, enige tyd, enige plek, aanbid.  In kerk, slaapkamer, kar, klas, eksamenlokaal, Beer Yard.  Dit beteken gewoon, eerstens, dat met God kan praat.  Hoef nie te wag tot tyd reg is OF totdat jy reg is, perfek is, alles in lewe uitgesorteer is nie – kan NOU met God praat.  Enige tyd, enige plek, oor enige ding.

So aanbid God

  • deur Jesus
  • altyd

En DAN:
16Moenie nalaatom goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.

Maar teks netnou gesê offer = lof.  Nou offer = goeddoen, mededeelsaam?  Hoe dan nou?

Offer is God aanbid deur Jesus.  Goeddoen is logiese gevolg daarvan.

As jy 24/7 ingeplug by Jesus, besig God te praat – by huis, in jou slaapkamer, bewus is dat deur Jesus aan God behoort, met God praat – gaan beïnvloed hoe in slaapkamer optree.  As in klas bewus bewus is dat deur Jesus aan God behoort, met God praat – gaan beïnvloed hoe in klaskamer optree, hoe studies benader. Of werk, of verhoudings, of kuier, of finansies

Wanneer jy offer van aanbidding bring, so connected God, dan SAL dit oorspoel res van jou lewe, jou optrede bepaal.  Dis nie voorwaarde – dat jy offer moet bring SODAT na God kan nader. Dis offer wat bring OMDAT – deur Jesus! – reeds, heeltyd, tot God genader hét.

As uit eie probeer – dink gaan God tevrede stel, gaan reg verdien tot God te nader – gaan altyd misluk.  Gaan permanent skuldig voel, skuldgevoel soos las met saamdra.  En daardie skuldgevoel gaan op ou end tussen jou en God staan.

Maar onthou: Jesus.  Dalk sê Jesus: “Stop it!  Don’t be jerks!”  Maar Jesus sê eerste, harder, die HELE tyd – ook wanneer jy ’n jerk is:  “ek is lief vir jou, die offer is REEDS gebring.  Welkom.”

Aanbid hom.  En doen goed en wees mededeelsaam.

Gebed

Dankoffers

Video: Offering

Slotsang

THERE’S NOT OTHER NAME

Seën

St Patric – Missionary credited for bringing Gospel to Ireland:

Christ be with you,
Christ within you,
Christ behind you,
Christ before you,
Christ beside you,
Christ to win you,
Christ to comfort
and restore.
Christ beneath you,
Christ above you,
Christ in quiet,
Christ in danger,
Christ in hearts of all that love you,
Christ in mouth of friend and stranger.
Christ in every eye that sees you,
Christ in every ear that hears you.

Save

aanbidding, jesus, lewe van aanbidding, offering of praise, Rethie van Niekerk, The Air I Breathe

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.