26 Mei – 1 Junie Huisgodsdiens

OMGEE GESPREKKE
Ouers vertel vir kinders van Pinkster toe julle kinders was.

BYBEL LEES
Lees Lukas 4:18-19
• Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal. As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.
• Vertel vir mekaar watter vorme van (letterlik en metafories) armoede, gevangenskap, blindheid en onderdrukking in ons omgewing is.
• Jesus het met sy Hemelvaart (wat ons Donderdag vier!) vir die kerk – ons! – gesê ons moet aangaan met sy werk op aarde. Daarvoor gee hy vir ons die Heilige Gees om ons te help. Hoe kan ons aangaan met Jesus se werk wat in hierdie teksgedeelte beskryf word?

GEWOONTES EN GEBRUIKE
Pinkster begin Sondag. Bid vir al die dominees wat Pinkster gaan aanbied, se voorbereiding. Bid ook dat die Gees met julle sal praat tydens Pinkster. Onthou om Donderdag 18:30 saam Hemelvaartdiens toe te gaan.

GESEËN OM TE SEËN
• Watter deel van die teksgedeelte het julle die meeste aangespreek? Wat gaan julle in reaksie daarop doen?
• Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment