12-18 Okt

Omgee Gesprekke

Vertel vir mekaar van ’n keer wat jy iets van jou eie vir iemand anders gegee het (geld/besitting). Hoekom het jy dit gedoen? Hoe het dit gevoel om die ding weg te gee?

Bybel Lees

Lees 1 Timoteus 6:17-19
• Maak seker dat almal verstaan wat die teks beteken. Verduidelik wat “mededeelsaamheid” is.
• Laat elkeen ’n lys maak van alles wat hulle het en van elke manier waarop hulle ryk is. Gesels dan oor hoe ons hierdie goed kan gebruik om God se liefde vir ander te wys, hoe ons ryk kan wees “in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.”

Gewoontes en Gebruike

Gesels oor hoe julle gesin dankoffers gee. Kyk hier vir meer inligting oor hoe om met kinders te gesels oor dankoffers. Dit is bv. belangrik dat kinders van hul eie sakgeld gebruik om Sondae in die kollektesakkie te gooi.

Geseën om te Seën

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Is daar iets spesifiek waaroor iemand in jul gesin tans die Here se wil soek? Bid saam daarvoor en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

beter saam, dankoffer, Huisgodsdiens, mededeelsaamheid, rykdom

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.