GAWES – Hebreërs 2:1-3:11 – 12-18 Oktober

LIEF EN LEED

 • Deel met mekaar waar julle die Here in julle lewe ervaar het die afgelope ruk.
 • Bid vir mekaar en herinner mekaar daaraan dat die Here Jesus in julle midde is.

LEES

Inleiding

Ons fokus die kwartaal onder andere op die brief-boodskap aan die Hebreërs.  Dit word geskrywe aan huisgemeentes in ’n stad in Italië, waarskynlik Rome.  Dit is ’n “Boodskap van aansporing” van een van hulle geestelike leiers.  Hoewel hierdie gelowiges die verligting van die Heilige Gees en die “goeie woord van God gesmaak het”, het hulle ironies genoeg “traag geword om te luister” en onder andere ’n “behoefte aan melk en nie vaste kos nie” gehad.  Hoekom?  Omdat hulle ’n: “geweldige stryd van lyding” ervaar het.  Hulle is nie net “deur beledigings en verdrukking openlik bespotlik gemaak” nie, maar daar is ook vroeër op hulle besittings beslag gelê.  Baie van die gelowiges het dus die gevaar geloop om van die geloof en die geloofsgemeenskap afvallig te raak.

Die skrywer begin die brief-boodskap met die hart van sy bemoedigende boodskap aan die gemeente, die feit dat God met hulle deur sy Seun praat.  Daar is niemand belangriker as Jesus nie.  Daar is geen boodskap belangriker as Syne nie.

Lees Hebr. 2:1-3:11

 • 2:1-18 – Jesus is die Leidsman van ons verlossing – opgebou rondom ’n uitleg van Psalm 8.
 • 3:1-11 – Jesus is die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis en daarom belangriker as Moses – opgebou rondom ’n uitleg van Psalm 95.

LUISTER

 • Wat tref jou in dié gedeelte? Dit is belangrik dat ons self sê wat ons hoor, en ook regtig kans gee om na mekaar te luister.
 • Dink veral na oor hfst. 2:3-4: “Hierdie verlossing is eers eers deur die Here verkondig en daarna aan ons bevestig deur hulle wat dit gehoor het, terwyl God dit verder bevestig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en deur gawes van die Heilige Gees wat uitgedeel is soos Hy dit goedgevind het.” (BDV).
 • Waarna verwys die skrywer?
 • Watter rol speel die Pinkster gebeure en die werkende gawes van die Gees in die gemeente?
 • Hoe hou tekens en gawes verband met die sentrale punt van die briefskrywer se boodskap dat hulle op Jesus self moet fokus?
 • Wat beteken dit dat die Gees vir ons sê: ”Vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard …”?

LEEF

 • Watter tekens en gawes het God gegee in jou lewe óf in die lewens van dié in jou geloofsgemeenskap? Hoe kan jy en hulle dit gebruik om die fokus op Jesus te laat val?
 • Onthou om in te skakel by die Bybelskool reeks waar ons Hebreërs asook Jakobus, Judas en Petrus gaan deurlees. Dit is gratis en vrywillig.  Skryf in met jou e-pos by bybelskool.com om die dagstukkies te ontvang.  Ek poog om e-boeke gereed te hê vir dié wat belang stel.  Ons begin 21 Oktober 18:00 in die konsistorie met ’n bespreking van die Bybelboeke en veral kwessies wat in die onderskeie gedeeltes aangeraak word: onder andere Gawes, Leer, Ongeloof, Doop, Gewete, Geloofsekerheid, Praktiese Christenskap, Vervolging, Dwaalleer ensomeer.  Die ooreenkoms is dat dit net ’n uur duur.  Moenie dit misloop nie!

Comment

 • WOW!! As jy die erediens vanoggend misgeloop het, kom vir seker vanaand.
  Kragtige, inspirerende boodskap! Mag God vir ons ‘n sensitiewe geestes-oor gee om in ons gees te verstaan wié Hy waarlik is, en hóé Hy ons aan mekaar wil verbind, en ons gawes wil gebruik. Tot Sy eer.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.