10-17 Feb: Wet en verbond

Huisgodsdiens

RUS

  • Vertel vir mekaar waar en hoe julle die afgelope week die Here beleef het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Hoofstuk 5 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van die wet (Eksodus 18-40) uit enige kinder-vriendelike Bybel.

Gesels elke keer oor die verhaal (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk):

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. 
  • Gesels oor elkeen van die tien gebooie en wat elke wet vir elkeen van ons vandag beteken.  Hoe kan hierdie reëls ons help en veilig hou?

 

LEEF

 

  • Vertel vir mekaar hoe die Here julle die week geseën het.  Hoe kan God julle die komende week gebruik om ander te seën?
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment