Vraag 3: Wat is die mens? – kleingroepe

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. Gebruik veral die verhaal vir kinders.

RUS

Gebruik Psalm 8:4-10: “Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van u vingers, die maan en sterre wat U in hulle plekke geplaas het, wat is die mens dat U aan hom dink, die mensdom dat U vir hulle omgee? U het hom ’n bietjie minder gemaak as hemelse wesens, en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel van alles wat u hande gemaak het. U het vir hom mag gegee oor alle dinge: skape en beeste, alles, en ook die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, en alles wat swem deur die seestrome. Here, ons God, hoe vol majesteit is u Naam oor die hele aarde!” (NLV)

HOOR

1. Hoe dink jy oor die mens? Hoe is ons gemaak? Wat is ons doel en bestemming?

2. Lees my antwoord en oordink dit.

God het die mens in ooreenstemming met Homself geskep, volgens sy eie beeld, manlik en vroulik. God het die mens goed, regverdig en heilig gemaak om Hom reg te ken, van harte lief te hê, die aarde te bewoon, bewerk en bewaar, saam met Hom vir ewig te lewe en Hom te loof en prys.

3. Hoe verryk hierdie beskrywings jou gedagtes oor die mens? Hoe laat dit jou voel?

4. Lees die verhaal van Adam en Eva in Genesis 2:8-25. Wat tref jou?

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit.

In die begin het God die mens gemaak om met Hom ooreen te stem. Hy het die mens volgens sy eie beeld geskep sodat die mens sy verteenwoordiger op aarde kan wees. Hy het die mens manlik en vroulik geskep, want Hy wou nie hê dat die mens alleen sou wees nie. God het daarom die vrou as metgesel vir die mens geskep. Adam het in Eva die regte metgesel gekry. Hoor hoe opgewonde sê hy: “Sy is regtig deel van my!” Dit verklaar waarom ’n man van sy pa en ma weggaan, saam met sy vrou lewe en hulle dan soos een mens word.

LEEF

6. Wat maak jou opgewonde van die verhaal? Loof die Here vir jou skepping en sy gawe van die huwelik.

VIR DIEPERDELWERS

1. Lees die aanhalings uit die belydenisskrifte hieronder. Wat leer jy van die mens se weseen werke? Hoe laat dit jou voel? Wat vra dit van jou?

Heidelbergse Kategismus 6

Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep?

Antwoord: Nee, God het die mens goed (a) en na sy ewebeeld geskep (b). Dit beteken: in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys (c).

a) Gen 1:31. (b) Gen I:26, 27. (c) Ef 4:24; Kol 3 2 Kor 3:18.

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die inhoud van hierdie geloofsbelydenisse jou gee.

Wie is God?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.