Spreuke 4:20-27 – Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree

Kleingroep materiaal – SPREUKE 4:20-27 – Week van 5-11 Augustus 2012

RUS EN ONTVANG

  • Deel met mekaar wat julle ervaar het in julle fokus op julle binnekant dié week. Het julle dit reggekry?  Het dit ’n verskil gemaak?  Waarmee het julle gesukkel?  Wat het julle geleer?  Wees kort en kragtig.
  • Word stil en laat iemand Psalm 119:57-59 (tot vers 64 as julle genoeg tyd het) vir julle “voor”-bid/lees.  Gee genoeg tyd vir stilte dat elkeen die koers van hulle lewens kan oordink en aan die Here kan toewy.

HOOR EN ONTGIN

Lees Spreuke 4:20-27 (dieselfde teks as verlede week).  Kernvers: “Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree.”

  • Wat tref jou in die gedeelte?  Deel dit met mekaar.

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Baken jou koers af

Dit is nie net vertroue op God, ‘n luisterende gesindheid en die fokus op jou manier van dink, jou binnekant, wat jou pad bepaal nie – dit waaroor ons verlede week gesels het nie.  Jy moet ook die pad stap wat God wys.  Soos Spreuke sê: “Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree” – 4:26.  Dws, soos dit in die OAV staan: “Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees,” en vers 27: “wyk nie regs of links af nie, (en) hou jou voet ver van boosheid.”  Soos die wyses inderdaad later sal eggo:  “Luister, my seun, soek die regte insig: bly op die regte pad” (Spreuke 23:19).  Deur vir jou bakens op te rig op jou pad, en daarvolgens koers te hou, sal jou nie net op die regte pad hou nie, maar dit ’n vreugde maak, nie net vir jouself nie, maar ook vir ander.

Drie versoekings om te vermy

Spreuke praat van drie hoof afdraaipaaie wat vermy moet word op dié wyse pad: “easy money” (bv 1:10-19), “easy sex” (bv 2:16-19 maar ’n hele paar keer verder aan!) en “easy power” (bv 3:27-35).  Dit is die drie oer-versoekings, waaroor al baie boeke geskryf is deur die loop van eeue, die versoekings van money, sex en power.  Brian McLaren beveel in sy boek  Finding our Way Again: The Return of the Ancient Practices (Thomas Nelson: 2008) drie eeu-oue geestelike dissiplines aan, die sogenaamde “threefold way”, waarin ’n mens nie net op die verlossing van versoekings konsentreer nie, maar ook op die lewe wat God gee.  Hier is ’n kort beskrywing daarvan waarvan die eerste dissipline met die drie versoekings te make het, en die ander twee dissiplines met God en die lewe:

  1. Die Via Purgativa of Katarsis het te make met die dimensie van self-ondersoek in die lig van die evangelie, waardeur die krag van die boosheid wat in ons lê, en waardeur ons versoek word, ontbloot is, om deur die lig en krag van God gesuiwer en getransformeer teTradisioneel is drie dinge geïdentifiseer waarvan ons gesuiwer moet word: hoogmoed (pride – dit gaan oor ’n pre-okkupasie met jouself  – in terme van Spreuke: easy power), wellus (lust – dit gaan oor ’n fiksasie op plesier – in terme van Spreuke: easy sex) en gierigheid (greed – dit gaan oor ’n obsessie met besittings – in terme van Spreuke: easy money). 
  2. Die Via Illuminativa of Fotosis het te make met die dimensie van verligting wat God bring deur die waarheid en liefde wat Hy in ons lewensDaardeur kom daar groeikrag om al hoe meer Christus-gesentreerd te lewe.
  3. Die Via Unitiva of Theosis het te make met die dimensie van verenigingvervulling met God, Sy wil en strewe, sonder dat dit beteken het dat die mens daarmee ophou bestaan het, of die self genegeer is, maar eerder geheilig is.

Bespreek.

LEEF EN ONTPLOOI

  • Dink na oor wat jy dié week kan doen om jou koers af te baken.  Hoe gaan jy dit regkry?  Dink aan hoe jy deur self-ondersoek, verligting en vervulling deur God die versoekings van selfsug, wellus, en gierigheid kan vermy.
  • Deel 2-2 met mekaar wat jy beplan as bakens vir jou koers  … en bid vir mekaar.
     

Trackback from your site.

Leave a comment